Tiểu Luận Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí hoạt động báo chí nước ta

Kết quả 1 đến 4 của 4

TIỂU LUẬN Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí hoạt động báo chí nước ta

 1. #1
  Chuyên mục: BÁO CHÍ Mã số tài liệu: 35924
  Thể loại: Tiểu Luận Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Lương Sơn Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (36.1 KB, 17 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí hoạt động báo chí nước ta

  Mục lục
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 6
  PHẦN NỘI DUNG 9
  Chương1: Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí 9
  1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí 9
  1.1. Tính Đảng là nguyên tắc của hoạt động báo chí cách mạng 9
  1.2. Tính tất yếu của nguyên tắc tính Đảng trong hoạt động
  báo chí nước ta. 10
  1.3. Biểu hiện của nguyên tắc tính Đảng trong hoạt động báo
  chí nước ta. 12
  1.3.1. Báo chí kiên quyết đứng trên lập trường của Đảng của
  giai cấp công nhân. 12
  1.3.2. Báo chí trở thành tiếng nói thể hiện quyền lợi của mọi
  tầng lớp nhân dân lao động. 13
  1.3.3. Báo chí chịu sự lãnh đạo của Đảng. 14
  1.3.4. Báo chí tuyên truyền tổ chức thực hiện đường lối chính
  sách của Đảng Cộng sản. 14
  1.4. Tính Đảng và quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của
  nhân dân. 15
  2. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng. 16
  2.1. Nội dung lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. 17
  2.1.1. Đảng định hướng tư tưởng chính trị. 17
  2.1.2. Đảng lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ. 19
  2.1.3. Đảng kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn việc thực hiện đường
  lối của Đảng. 20
  2.2. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí 21
  3. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo
  chí hiện nay. 22
  3.1. Sự cần thiết phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. 22
  3.2. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng của Đảng đối với báo
  chí. 25
  3.2.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về
  báo chí truyền thông. 26
  3.2.2. Kiện toàn hệ thống cơ quan lãnh đạo của Đảng về báo chí 27
  3.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ
  chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. 27
  3.2.4. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong
  các cơ quan báo chí. 28
  Tiểu kết chương 1. 30
  Chương 2: Quản lí Nhà nước về báo chí. 31
  1. Hệ thống cơ quan quản lí Nhà nước về báo chí. 31
  1.1. Chính phủ thống nhất quản lí Nhà nước về báo chí. 31
  1.2. Cơ quan quản lí Nhà nước về báo chí ở Trung ương. 32
  1.3. Cơ quan quản lí Nhà nước về báo chí ở địa phương. 33
  2. Nội dung quản lí Nhà nước về báo chí. 34
  2.1. Xây dựng và thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát
  triển sự nghiệp báo chí. 34
  2.2. Ban hành và tổ chức việc thực hiện các văn bản qui phạm
  pháp luật về báo chí. 35
  2.3. Tổ chức thông tin cho báo chí, quản lí thông tin của báo chí 36
  2.4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ
  báo chí. 37
  2.5. Tổ chức, quản lí hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh
  vực báo chí. 37
  2.6. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và thẻ Nhà báo 38
  2.7. Quản lí hợp tác quốc tế về báo chí. 39
  2.8. Kiểm tra báo chí lưu chiểu, quản lí kho lưu chiểu báo chí. 40
  2.9. Tổ chức công tác khen thưởng hoạt động báo chí. 40
  2.10. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Báo chí 41
  3. Nâng cao hiệu quả quản lí Nhà nước đối về báo chí. 42
  3.1. Yêu cầu thực tế. 42
  3.1.1.Sự phát triển vượt bậc của báo chí Việt Nam. 42
  3.1.2. Những yếu kém, khuyết điểm trong việc quản lí Nhà
  nước về báo chí. 43
  3.2. Một số giải pháp cụ thể. 45
  3.2.1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chính sách, pháp luật của
  Nhà nước về báo chí. 45
  3.2.2 Bổ sung một số nội dung mới của chiến lược thông tin quốc
  gia. 46
  3.2.3. Bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí và các văn bản qui phạm
  pháp luật liên quan. 46
  3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lí báo chí 47
  3.2.5. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lí báo chí và
  cơ quan chủ quản báo chí. 48
  Tiểu kết chương 2 48
  PHẦN KẾT LUẬN 50
  Danh mục tài liệu tham khảo 53

  Hy vọng tài liệu Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí hoạt động báo chí nước ta sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  F
  fighter1989 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  10-05-13
  Bài viết
  65
  chuẩn, tks


 4. #3
  D
  dieugiandi Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  10-10-13
  Bài viết
  9
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.


 5. #4
  H
  hieudongsomavang Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  25-05-12
  Bài viết
  232
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn vDOC.vn nhiều.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)