Luận Văn Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần Petrolimex thực trạng và giải pháp

Kết quả 1 đến 1 của 1

LUẬN VĂN Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần Petrolimex thực trạng và giải pháp

 1. #1
  Chuyên mục: BẢO HIỂM Mã số tài liệu: 6786
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Spamkeng Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (312.0 KB, 33 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần Petrolimex thực trạng và giải pháp

  Nhu cầu đi lại đã từ lâu là một nhu cầu thiết yếu của con người. Nhu cầu này càng có xu hướng tăng nên cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, của tiến bộ khoa học kĩ thuật. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng, cũng như chủng loại các phương tiện vận tải cơ giới đã dem lại cho con người một phương thức vận chuyển thuận tiện nhanh gọn và tiết kiệm
  Tuy nhiên sự phát triển một cách nhanh chóng đã dẫn đến tình trạng giao thông đường bộ ngày càng trở nên phức tạp. Sự phát triển bất hợp lý giữa mức độ tăng nhanh của các phương tiện cơ giới với tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông cùng với việc thiếu ý thức của những người tham gia giao thông đã làm cho tai nạn giao thông xảy ra ngày càng nhiều và mức độ ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại về tài sản, tính mạng cho cá nhân, cũng như toàn xã hội
  Để giảm bớt những thiệt hại đó nhằm bảo dảm an toàn cho xã hội đồng thời bảo vệ lợi ích trong hoạt động kinh doanh, công ty bảo hiểm ptrolimex gọi tắt là PJICO đã triển khai loại hình bảo hiểm (Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ gới đối với người thứ ba). Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng nó thực hiện hai mục tiêu:
  - Thực hiện tốt nghị định 115/1997/NĐ/CP về việc quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho những người thiệt hại về thân thể và tài sản cho chủ xe cơ giới gây ra đồng thời giúp chủ xe khắc phục hậu quả
  - Đóng góp không nhỏ trong tổng doanh thu hằng năm của công ty
  PJICO là một công ty cổ phần hoạt động trên thị trường bảo hiểm được 7 năm nhưng họ đã sớm khẳng định được mình trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty đã không ngừng phát triển, nó đóng góp không nhỏ vào tổng doanh thu hằng năm của công ty và không ngừng nâng cao uy tín của công ty trên thị trường bảo hiểm.
  Tuy vậy trong thưc tế không thể tránh khỏi những khó khăn cũng như những thiếu xót trong quá trình hoạt động, triển khai từ khâu khai thác đến khâu giám định bồi thường. Qua thực tế hoạt động của công ty, nhận thức được vai trò to lớn của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiện dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thư ba, sau thời gian thực tập tại văn phòng khu vực VII em đã chọn đề tài: “Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần Petrolimex thực trạng và giải pháp”.
  Kết cấu đề tài gồm có 3 chương:

  1. Chương I: Tổng quan về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3.
  2. Chương II: Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm xăng dầu PJICO
  3. Chương III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO


  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰCỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA
  I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ VÀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
  1. Trách nhiệm dân sự
  2. Các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm dân sự
  2.1. Đặc điểm của trách nhiệm dân sự
  2.2. Các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm dân sự
  3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  II. SỰ CẦN THIẾT TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA
  1. Đặc điểm và tính năng động của xe cơ giới
  2. Sự cần thiết phải triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba
  3. Cơ sở hình thành tính bắt buộc bảo hiệm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba
  4. Tác dụng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba
  4.1. Đối với chủ xe
  4.2. Đối với người thứ ba.
  4.3. Đối với xã hội
  III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA
  1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM VÀ PHẠM VI BẢO HIỂM
  1.1. Đối tượng bảo hiểm
  1.2. Phạm vi bảo hiểm
  2. Phí và phương pháp tính phí
  2.1. Phí bảo hiểm
  2.2. Phương pháp tính phí
  2.3. Các yếu tố làm tăng phí
  3. Hợp đồng bảo hiểm
  3.1. Hợp đồng bảo hiểm
  3.2. Trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm
  4. Những quy định về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm
  4.1. Công tác giám định
  4.2. Xác định thiệt hại thực tế của bên thứ 3
  4.3. Bồi thường thiệt hại thực tế

  CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM XĂNG DẦU
  I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM XĂNG DẦU
  1. Quá trình hình thành
  2. Các nghiệp vụ triển khai tại Pjico
  3. Cơ cấu tổ chức
  4. Một số kết quả mà Pjico đạt được từ khi thành lập
  II. THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO
  1. Công tác khai thác
  2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất
  3. Công tác giảm định - bồi thường
  4. Đánh giá tình hình kinh doanh nghiệp vụ qua một số nămMỘT SỐ NĂM
  4.1. Kết quả kinh doanh
  4.2. Hiệu quả kinh doanh

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI PJICO

  I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CÔNG TY CỦA CÔNG TY
  1. Những thuận lợi
  2. Khó khăn cơ bản của Pjico
  II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐÔÍ VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI PJICO
  1. Mục tiêu và phương hướng trong thời gian tới
  2. Một số kiến nghị
  2.1. Công tác khai thác.
  2.2. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất
  2.3. Công tác giám định bồi thường
  2.4. Hoàn thiện hệ thống pháp lý
  2.5. Tăng cường công tác quản lý
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần Petrolimex thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn
  Lần sửa cuối bởi Huy Vũ, ngày 11-03-12 lúc 01:57.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)