Luận Văn Sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad hỗ trợ dạy học chương Vectơ Hình học 10

Kết quả 1 đến 7 của 7

LUẬN VĂN Sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad hỗ trợ dạy học chương Vectơ Hình học 10

 1. #1
  Chuyên mục: CÁC MÔN KHÁC Mã số tài liệu: 44914
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: ThongDanh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (3.53 MB, 15 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad hỗ trợ dạy học chương Vectơ Hình học 10

  1. Lý do chọn đề tài

  Tốc độ phát triển của CNTT – TT và khoa học kỹ thuật như vũ bão đòi hỏi con người, đặc biệt là thanh niên, phải nỗ lực hết sức để đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của xã hội. Với sự bùng nổ của thông tin như ngày nay, nếu chỉ dạy và học theo các phương pháp truyền thống không còn hoàn toàn phù hợp nữa. Việc áp dụng phương pháp dạy học hiện đại, các công nghệ dạy học hiện đại vào nhà trường trên cơ sở phát huy những yếu tố tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống nhằm thay đổi cách thức, phương pháp học tập của HS, chuyển từ học tập thụ động, ghi nhớ kiến thức là chính sang học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Người ta cho rằng thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của CNTT – TT. Do đó một xu hướng đang được chú trọng phát triển trên thế giới đó là việc đưa CNTT – TT vào hỗ trợ dạy và học.
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa VIII, 1997) tiếp tục khẳng định : “Phải đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS, nhất là sinh viên đại học”

  Chúng ta đang trong giai đoạn đổi mới sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy chương trình phổ thông, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập của HS, để HS đáp ứng được yêu cầu của xã hội, đặc biệt là trong xu thế hội nhập toàn cầu, cũng là nhằm đáp ứng được yêu cầu đó.
  Theo điều 28.2 Luật Giáo dục năm 2005 quy định về phương pháp giáo dục phổ thông như sau: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
  Vì vậy quan điểm chung về đổi mới PPDH môn Toán hiện nay ở trường THPT là tổ chức cho HS được học tập trong hoạt động và bằng hoạt động một cách tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo. Dưới sự hướng dẫn của thầy, HS có thể tự phát hiện ra vấn đề và suy nghĩ để tìm cách giải quyết vấn đề đó.
  Để làm được điều này, với lượng kiến thức và thời gian được phân phối cho môn toán bậc THPT, mỗi GV phải có một phương pháp giảng dạy phù hợp thì mới có thể truyền tải được tối đa kiến thức cho HS, mới phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS, không những đáp ứng cho môn học mà còn áp dụng được kiến thức đã học vào các khoa học khác và chuyển tiếp bậc học cao hơn sau này.

  Bất cứ một sự nhận thức toán học nào cũng bắt đầu từ các biểu tượng toán học từ trực quan, các hình vẽ, đồ thị, biểu đồ, mô hình Người ta cũng thường hay nói rằng một hình vẽ có giá trị bằng một ngàn từ. Thực tế giảng dạy cho thấy dạy học với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật mỗi tiết học trở nên sinh động hơn, kích thích được hứng thú học tập của HS hơn. HS lĩnh hội tri thức nhanh, chắc chắn và chủ động hơn, hiệu quả giờ dạy cao hơn so với việc dạy học với các loại phương tiện thông thường như phấn trắng, bảng đen, phương tiện hình vẽ trên giấy

  Ngay trong chỉ thị số 29/2001/CT – Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2001 – 2005 đã yêu cầu: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học theo hướng sử dụng CNTT như là công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy học, học tập ở tất cả các môn học”. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 về CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động lấy năm học 2008 − 2009 sẽ là năm học "Công nghệ thông tin" và xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm về CNTT trong năm học này là: "Triển khai chương trình công nghệ giáo dục: xây dựng hệ thống các công cụ tạo lập và quản lí bài giảng điện tử, hệ thống e-Learning, qui trình soạn bài giảng, các phần mềm hỗ trợ dạy học, phần mềm thí nghiệm ảo; . tổ chức chủ đề "CNTT đổi mới phương pháp dạy và học" trên website, tổ chức giáo viên tham gia diễn đàn giáo dục để giao lưu và trao đổi kinh nghiệm".

  Phần mềm GSP được đưa vào Việt Nam do dự án DPL của IBM. Phần mềm GSP có các tính năng nổi bật như: khả năng vẽ hình nhanh, chính xác, đẹp, trực quan, ; khả năng tương tác cao; tính toán nhanh chóng, chính xác; có thể ứng dụng trong nhiều khâu của việc phát hiện và giải quyết vấn đề, quan sát, dự đoán, kiểm tra, củng cố Với các tính năng nổi bật đó, phần mềm GSP đã được nhiều nước trên thế giới và trong khu vực đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Phần mềm GSP hiện nay được coi là phần mềm hình học động số một thế giới với nhiều tính năng ưu việt để hỗ trợ dạy học hình học. Hiện nay, ở Việt Nam cũng đã có GV và nhà trường phổ thông sử dụng phần mềm GSP vào phục vụ giảng dạy và học tập và đã thu được một số kết quả đáng chú ý.
  Vectơ là một trong những khái niệm nền tảng của toán học. Nó là một khái niệm quan trọng, HS cần nắm vững để có thể học tiếp toàn bộ chương trình Hình học ở cấp THPT.

  Thực tế giảng dạy vectơ ở phổ thông hiện nay cho thấy HS do phải làm quen với những phép toán trên những đối tượng không phải là số nên còn gặp một số khó khăn khi tiếp nhận các kiến thức về vectơ và các phép toán vectơ. Việc sử dụng phần mềm GSP trong việc dạy học chương “Vectơ” Hình học 10 nhằm mục đích giúp cho HS dễ dàng tiếp nhận các kiến thức này một cách tự nhiên, chứ không phải là cái gì đó từ trên trời rơi xuống, hay từ trong đầu các nhà khoa học bật ra.
  Với mong muốn góp phần vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy của thầy và phương pháp học tập của trò với sự trợ giúp của CNTT – TT như một công cụ để chủ động phát hiện ra vấn đề, đề tài được chọn là: "Sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad hỗ trợ dạy học chương “Vectơ” Hình học 10".

  2. Mục đích nghiên cứu
  a. Mục đích nghiên cứu: xây dựng một phương án khai thác, vận dụng GSP vào hỗ trợ dạy học chương “Vectơ” Hình học 10.
  b. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Nghiên cứu tổng hợp lý luận, kiến thức liên quan đến đề tài.
  - Tìm hiểu thực tiễn ở trường phổ thông về: ứng dụng GSP và dạy học chương “Vectơ”.
  - Đề xuất giải pháp sử dụng GSP vào việc hỗ trợ dạy và học chương “Vectơ” Hình học 10.
  - Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài.

  3. Gỉa thuyết khoa học
  Có thể đề ra một giải pháp khai thác sử dụng GSP để hỗ trợ dạy học hình học 10, góp phần nâng cao chất lượng dạy học vectơ, tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

  4. Phương pháp nghiên cứu
  4.1. Nghiên cứu lý luận
  - Nghiên cứu những tài liệu lý luận có liên quan đến dạy học vectơ.
  - Nghiên cứu những tài liệu lý luận về dạy học môn toán ở trường phổ thông.
  4.2. Phương pháp quan sát điều tra
  - Điều tra thực trạng giảng dạy và học tập của GV và HS trước và sau thực nghiệm.
  - Quan sát việc học tập của HS, khảo sát mức độ học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong giờ học để phát hiện nguyên nhân cần khắc phục và lựa chọn nội dung thích hợp cho luận văn.
  4.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
  - Thống kê số liệu trước và sau thực nghiệm, giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
  - Lấy ý kiến đánh giá tham khảo của GV trực tiếp giảng dạy để điều chỉnh luận văn cho phù hợp thực tiễn dạy và học vectơ ở bậc THPT.
  4.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
  - Thực nghiệm ở một số cơ sở rồi đối chứng với giả thuyết khoa học đã đề ra để điều chỉnh mức độ khả thi của luận văn.

  5. Cấu trúc luận văn
  Mở đầu
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
  Chương 2: Sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad hỗ trợ dạy học chương “Vectơ” Hình học 10
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo

  Hy vọng tài liệu Sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad hỗ trợ dạy học chương Vectơ Hình học 10 sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  V
  vpvinhpham Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  21-02-13
  Bài viết
  9
  Chỉ cái card điện thoại 20k mà tải được tận 100 tài liệu


 4. #3
  P
  phamxuanhuy Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  26-02-13
  Bài viết
  2
  May quá có bài nộp rồi :))


 5. #4
  H
  hantrungnd Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  04-03-13
  Bài viết
  18
  Nội dung chuẩn


 6. #5
  B
  bobaki Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  10-03-13
  Bài viết
  40
  Rất hữu ích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 7. #6
  H
  hoahoctro.phuongdo Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  27-04-13
  Bài viết
  27 8. #7
  S
  softdownload Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  20-07-13
  Bài viết
  7
  chuẩn, tks


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)