Tài liệu Đề thi trắc nghiệm logic học đại cương của nguyễn trọng thóc

Kết quả 1 đến 10 của 10

TÀI LIỆU Đề thi trắc nghiệm logic học đại cương của nguyễn trọng thóc

 1. #1
  Chuyên mục: ĐẠI CƯƠNG Mã số tài liệu: 47480
  Thể loại: Tài liệu Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: ThongDanh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (330.0 KB, 21 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Đề thi trắc nghiệm logic học đại cương của nguyễn trọng thóc

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  1. Đối tượng của lôgích học là gì? D
  A) Nhận thức.
  B) Tính chân lý của tư tưởng.
  C) Tư duy.
  D) Kết cấu và quy luật của tư duy.
  2. Tư duy có những đặc tính nào? D
  A) Cụ thể, sinh động, trừu tượng, khái quát,
  B) Gián tiếp, năng động - sáng tạo, sinh động và sâu sắc.
  C) Trực tiếp, liên hệ với ngôn ngữ, trừu tượng, khái quát, sâu sắc.
  D) Gián tiếp, năng động - sáng tạo, trừu tượng, khái quát, sâu sắc.
  3. Mệnh đề nào sau đây đúng? A
  A) Tư duy càng trừu tượng thì càng khái quát.
  B) Tư duy càng trừu tượng thì càng chính xác.
  C) Tư duy càng khái quát thì càng gián tiếp và đúng đắn.
  D) Tư duy càng khái quát thì càng gián tiếp, càng trừu tượng, càng đúng đắn, càng năng động - sáng tạo.
  4. Hình thức tư duy, kết cấu lôgích của tư tưởng là gì? C
  A) Những cái tiên nghiệm.
  B) Hai cái hoàn toàn khác nhau.
  C) Một bộ phận của nội dung tư tưởng.
  D) Những sơ đồ, công thức, ký hiệu do con người đặt ra để dễ dàng diễn đạt nội dung tư tưởng.
  5. Bổ sung để có một câu đúng của V.I.Lênin: “Những hình thức lôgích và những quy luật lôgích không phải là cái vỏ trống rỗng mà là . của thế giới khách quan”. C
  A) sản phẩm.
  B) công cụ nhận thức.
  C) phản ánh.
  D) nguồn gốc.
  6. Quy luật tư duy (quy luật lôgích của tư tưởng) là gì? D
  A) Mối liên hệ bản chất, tất yếu, khách quan giữa các tư tưởng.
  B) Cái chi phối các kết cấu của tư tưởng để đảm bảo cho tư tưởng phản ánh đúng đối tượng được tư tưởng.
  C) Các yêu cầu đối với tư duy để tư duy phù hợp với hiện thực.
  D) A), B), C) đều đúng.
  7. Từ “lôgích” trong tiếng Việt có nghĩa là gì? D
  A) Mối liên hệ mang tính tất yếu giữa các sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan.
  B) Mối liên hệ mang tính tất yếu giữa những ý nghĩ, tư tưởng trong hiện thực chủ quan.
  C) Lôgích học.
  D) A), B), C) đều đúng.
  8. Lôgích học là gì? B
  A) Khoa học về tư duy.
  B) Môn học nghiên cứu các hình thức và quy luật của tư duy.
  C) Môn học nhằm làm trong sáng đầu óc.
  D) Khoa học vạch ra sự phù hợp của tư tưởng với tư tưởng.
  9. Bổ sung từ còn thiếu để có một câu đúng: “Vấn đề về tính chân lý của tư duy là vấn đề .”. A
  A) cơ bản của Lôgích học.
  B) nói về sự phù hợp của tư tưởng với thực tại.
  C) nói về sự phù hợp của tư tưởng với tư tưởng.
  D) cơ bản của mọi hoạt động nhận thức của con người.
  10. Nhiệm vụ của lôgích học là gì? D
  A) Vạch ra các hình thức và quy luật của tư duy lôgích.
  B) Vạch ra các hình thức và quy luật của tư duy biện chứng.
  C) Vạch ra tính chân lý của tư tưởng.
  D) Vạch ra các kết cấu của tư tưởng, các sơ đồ của lập luận, các quy tắc, phương pháp chi phối chúng .
  11. Bổ sung từ còn thiếu để có một câu đúng: “Lôgích học (LG) được chia thành .” D
  A) LG biện chứng, LG hình thức và LG toán.
  B) LG lưỡng trị, LG đa trị và LG mờ.
  C) LG cổ điển và LG phi cổ điển.
  D) A), B), C) đều đúng.
  12. Khi khảo sát một tư tưởng, lôgích hình thức chủ yếu làm gì? A
  A) Chỉ để ý đến hình thức của tư tưởng.
  B) Chỉ để ý đến nội dung của tư tưởng.
  C) Vừa để ý đến nội dung, vừa để ý đến hình thức của tư tưởng.
  D) Tuỳ từng trường hợp mà để ý đến nội dung, hình thức hay để ý đến cả hai.
  13. Quy luật đồng nhất phản ánh điều gì trong hiện thực? A
  A) Sự đứng im tương đối, sự ổn định về chất của đối tượng được tư tưởng.
  B) Sự đồng nhất tư tưởng với đối tượng được tư tưởng.
  C) Tính bất biến của đối tượng được tư tưởng.
  D) Cả A), B) và C).
  14. Quy luật lý do đầy đủ phản ánh điều gì trong hiện thực? D
  A) Tính chứng minh được của tư tưởng.
  B) Mối liên hệ phổ biến của sự vật, hiện tượng.
  C) Mối liên hệ nhân quả chi phối giữa các đối tượng được tư tưởng.
  D) Cơ sở dẫn tới sự đứng im tương đối, sự ổn định về chất của đối tượng được tư tưởng.
  15. “Hai tư tưởng trái ngược nhau không cùng đúng” là phát biểu của quy luật (QL) nào? B
  A) QL Loại trừ cái thứ ba.
  B) QL Phi mâu thuẫn.
  C) QL Đồng nhất.
  D) QL Lý do đầy đủ.
  16. Mệnh đề “Hai tư tưởng (TT) không cùng đúng” tương đương lôgích với mệnh đề nào? B
  A) Hai TT không thể cùng sai.
  B) Hai TT, trong đó, nếu TT này đúng thì TT còn lại sai.
  C) Hai TT, trong đó, nếu TT này sai thì TT còn lại đúng.
  D) Hai TT, trong đó, nếu TT này đúng thì TT kia sai, và nếu TT này sai thì TT kia đúng.
  17. “Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau không thể đồng thời cùng đúng, cùng sai” là phát biểu của quy luật nào? B
  A) QL Phi mâu thuẫn.
  B) QL Loại trừ cái thứ ba.
  C) QL Đồng nhất.
  D) QL Lý do đầy đủ.
  18. Nếu a là một tư tưởng thì mệnh đề “Một tư tưởng không thể đồng thời có hai giá trị lôgích trái ngược nhau” được kí hiệu như thế nào? A
  A) ~(a Ù ~a).
  B) ~(a Ú ~a).
  C) a Ú ~a.
  D) ~a Ù a.
  19. Nếu a là một tư tưởng thì mệnh đề “Một tư tưởng chỉ có một giá trị lôgích xác định hoặc là đúng hoặc là sai chứ không có khả năng thứ ba” được ký hiệu như thế nào? C
  A) ~(a Ù ~a).
  B) ~(a Ú ~a).
  C) a Ú ~a.
  D) ~a Ù a.
  20. Quy luật phi mâu thuẫn còn được phát biểu như thế nào trong lịch sử lôgích học? B
  A) Một sự vật là chính nó.
  B) Một sự vật không thể vừa là nó vừa không phải là nó.
  C) Một sự vật có thể thế này nhưng cũng có thể thế khác.
  D) Một sự vật hoặc có hoặc không có, chứ không thể có trường hợp thứ ba.

  Hy vọng tài liệu Đề thi trắc nghiệm logic học đại cương của nguyễn trọng thóc sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  K
  kill Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  10-04-13
  Bài viết
  40 4. #3
  L
  langco Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  15-04-13
  Bài viết
  2
  Chỉ cái card điện thoại 20k mà tải được tận 100 tài liệu


 5. #4
  P
  phươngtit Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  04-05-13
  Bài viết
  18
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn vDOC.vn nhiều.


 6. #5
  T
  tungphan123 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  19-05-13
  Bài viết
  12
  chuẩn, tks


 7. #6
  B
  bachaanhminh Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  20-05-13
  Bài viết
  41
  chuẩn, tks


 8. #7
  Y
  yennhi2101 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  03-06-13
  Bài viết
  19
  cảm ơn bác chủ thread nhé! tài liệu rất bổ ích!


 9. #8
  H
  hahoang95 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  07-10-13
  Bài viết
  17
  Rất hữu ích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 10. #9
  T
  tanhatphong Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  10-04-13
  Bài viết
  7
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


 11. #10
  P
  phamminhthu1966 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  18-10-13
  Bài viết
  1
  chuẩn, tks


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)