Dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

Kết quả 1 đến 2 của 2

Dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

 1. #1
  Chuyên mục: ĐỊA LÝ Mã số tài liệu: 19544
  Thể loại: Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: nguyenhoangmi Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (2.15 MB, 40 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

  LUẬN VĂN THẠC SỸ: Dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương

  MS: LVDL-DLH007

  SỐ TRANG: 110

  NGÀNH: Địa lý

  CHUYÊN NGÀNH: Địa lý học

  NĂM: 2009

  MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài

  Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, được Trung ương xác định là một trong 4
  tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cùng với TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng
  Tàu. Là tỉnh được tái lập năm 1997 với 7 huyện thị gồm 79 phường, xã, thị trấn; diện tích tự nhiên là
  2.681km2
  và mật độ dân số gần 300 người/km2
  .
  Với lợi thế về vị trí địa lí, Bình Dương có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế,
  văn hoá, khoa học kĩ thuật với các tỉnh trong cả nước và quốc tế. Đây cũng là lợi thế thu hút các nhà
  đầu tư, dân cư, lao động đến làm ăn, sinh sống. Chính điều này đã làm cho đặc điểm dân số và tình
  hình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương có nhiều biến động đặc biệt là từ năm 1997 đến nay.
  Do nhu cầu tăng trưởng kinh tế, tỉnh đã thu hút rất nhiều lao động ngoại tỉnh đến làm việc làm cho quy
  mô dân số Bình Dương ngày càng lớn và phần lớn là do gia tăng cơ học. Vấn đề dân số bao gồm cả
  quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã
  hội của tỉnh và vẫn là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cả
  trong hiện tại và tương lai.
  Dân số và mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là một vấn đề cần được
  quan tâm, nhìn nhận, phân tích và đánh giá. Làm được điều này sẽ góp phần lớn vào việc thực hiện tốt
  chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Chính vì vậy, tác giả luận văn đã chọn
  đề tài “Dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương” để làm luận văn tốt nghiệp.

  2. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu

  2.1. Mục tiêu

  - Phân tích đặc điểm dân số và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương từ 1997 – 2007.
  - Phân tích mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương; định hướng
  sự phát triển dân số của tỉnh trong tương lai, đưa ra giải pháp nhằm phát triển cân đối giữa dân số và
  kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.

  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

  - Tổng quan cơ sở lí luận về dân số, phát triển; mối quan hệ giữa dân số và phát triển.
  - Phân tích các đặc điểm về dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương. Từ đó rút ra
  mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  - Căn cứ thực trạng dân số và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để định hướng sự phát triển dân
  số của tỉnh trong tương lai đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tạo sự cân đối hài hòa giữa phát
  triển dân số và phát triển kinh tế - xã hội ở Bình Dương.

  2.3. Phạm vi nghiên cứu

  - Về không gian:
  Đi sâu vào nghiên cứu mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội
  tỉnh Bình Dương trên địa bàn toàn tỉnh theo ranh giới hành chính hiện nay (gồm 7 huyện, thị).
  - Về thời gian: đề tài nghiên cứu tình hình phát triển dân số và kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương
  từ năm 1997 đến nay (tức là từ khi Bình Dương chính thức tách ra khỏi tỉnh Sông Bé, tái thành lập vào
  năm 1/1/1997). Đây là giai đoạn có những biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ về tình hình kinh tế - xã hội và
  những thay đổi rõ rệt về quy mô và đặc điểm dân số của tỉnh.

  3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

  Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội là một trong những vấn đề được quan tâm
  hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu về nhân khẩu, chính trị, kinh tế trên thế giới. Nó là một quá trình,
  trong đó mỗi yếu tố phát triển theo những quy luật riêng và giữa chúng luôn tồn tại những mối quan hệ
  chặt chẽ.
  Ảnh hưởng của dân số tới phát triển kinh tế - xã hội đã được các nhà dân số, kinh tế và chính trị
  trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Chẳng hạn như trong các tác phẩm của R.C. Sharma – Population
  Resources Environment and Quality of Life; Frank T.Denton và Byron G.Spener – Population and the
  Economy; Parks.s – Tăng trưởng và phát triển.
  Ở Việt Nam, những năm cuối thập kỉ 80 đến nay đã có các công trình nghiên cứu của GS.TS.
  Đặng Thu, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ, GS. Đào Thế Tuấn . về vấn đề mối quan hệ giữa dân số và
  phát triển kinh tế - xã hội; tác phẩm “Dân số và phát triển ở Việt Nam” của Patrick Gubry, Nguyễn
  Hữu Dũng, Phạm Thuý Hương. Ngoài ra còn có luận án tiến sĩ với đề tài “Phát triển dân số và mối
  quan hệ của nó với phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM” của PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng – Trường Đại
  học Sư phạm TP.HCM, luận án P.TS “Lượng hoá một số tương quan chủ yếu giữa các chỉ tiêu về dân
  số và phát triển kinh tế tại TP.HCM” của Nguyễn Thuấn – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM” . Bên
  cạnh đó còn có 2 cuộc hội thảo Quốc gia và Quốc tế về vấn đề dân số và phát triển kinh tế - xã hội
  (năm 1987 và 1992). Các cuộc hội thảo nói trên đã đề cập đến nhiều lĩnh vực và biện pháp làm giảm áp
  lực của gia tăng dân số, tận dụng mọi tiềm năng về tự nhiên và lao động để phát triển nhanh chóng nền
  kinh tế - xã hội nước ta.
  Bình Dương có một số đề tài nghiên cứu liên quan đến một số khía cạnh của dân số như “Chiến
  lược dân số Bình Dương, giai đoạn 2001 – 2010” – UBND tỉnh Bình Dương, “Báo cáo 15 năm công
  tác dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Bình Dương 1990 – 2005” - Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em tỉnh
  Bình Dương, “Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2006 và
  nhiệm vụ công tác năm 2007” – Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Bình Dương, “Chương trình
  giải quyết việc làm tỉnh Bình Dương giai đoạn 2001 – 2005” – Ban chỉ đạo xây dựng chương trình việc
  làm - UBND tỉnh Bình Dương, “Đề án xúc tiến lao động” – Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh
  Bình Dương Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách đầy đủ và chi tiết vấn đề mối
  quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương. Các công trình nghiên cứu kể trên
  sẽ là những tài liệu tham khảo quý giá cho tác giả nghiên cứu đề tài “Dân số và phát triển kinh tế - xã
  hội tỉnh Bình Dương” được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

  4. Hệ quan điểm nghiên cứu

  4.1. Quan điểm hệ thống

  Dân số và phát triển kinh tế - xã hội là một bộ phận cấu thành của hệ thống kinh tế – xã hội. Sự
  thay đổi về quy mô, đặc điểm dân số có thể chịu ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế - xã hội và ngược
  lại. Vì vậy, phải coi các vấn đề dân số và phát triển như là một hệ thống nằm trong hệ thống kinh tế -
  xã hội hoàn chỉnh, luôn luôn vận động và phát triển không ngừng.

  4.2. Quan điểm tổng hợp lãnh thổ

  Việc nghiên cứu các vấn đề dân số và phát triển của tỉnh không thể tách rời vấn đề dân số và phát
  triển của các tỉnh lân cận, của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Vì dân số và phát triển kinh tế - xã hội
  của tỉnh Bình Dương cũng là một bộ phận của dân số và phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ
  và cả nước.

  4.3. Quan điểm lịch sử - viễn cảnh

  Sự phát triển dân số và kinh tế - xã hội trong quá khứ, tương lai ảnh hưởng rất lớn đến quy mô,
  đặc điểm dân số và phát triển kinh tế - xã hội hiện tại. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề dân số và phát
  triển kinh tế - xã hội trong mối liên hệ quá khứ - hiện tại – tương lai sẽ làm rõ được bản chất của vấn
  đề theo một chuỗi thời gian, đảm bảo được tính logic, khoa học và chính xác khi nghiên cứu.

  4.4. Quan điểm sinh thái và phát triển bền vững

  Nghiên cứu những vấn đề dân số phải dựa trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững. Phát
  triển dân số, kinh tế - xã hội phải đi đôi với sử dụng hợp lí, bảo vệ và tái tạo tài nguyên thiên nhiên,
  chống gây ô nhiễm môi trường; kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
  nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

  5. Phương pháp nghiên cứu

  5.1. Phương pháp sưu tầm

  Đây là một phương pháp rất quan trọng vì trên cơ sở sưu tầm được những số liệu có liên quan đến
  nôi dung nghiên cứu, chúng ta mới rút ra được các đặc điểm về dân số tỉnh Bình Dương cũng như nhìn
  nhận, đánh giá chính xác mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  5.2. Phương pháp phân tích – tổng hợp

  Trong quá trình nghiên cứu đề tài, việc vận dụng phương pháp phân tích – tổng hợp nhuần
  nhuyễn mang lại nhiều lợi ích. Vì dựa trên việc phân tích tài liệu đã có cũng như thực tế, chúng ta mới có cái nhìn toàn diện về vấn đề nghiên cứu. Từ đó, rút ra được những nội dung tổng hợp nhất, đầy đủ
  nhất đáp ứng được những nhiệm vụ và mục tiêu mà vấn đề đã đặt ra.

  5.3. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

  Đây là phương pháp đặc trưng của khoa học Địa lí. Sử dụng phương pháp này giúp cho các vấn
  đề nghiên cứu được cụ thể, trực quan và toàn diện hơn. Các bản đồ trong đề tài được thành lập bằng
  phần mềm Mapinfo 7.0, dựa trên cơ sở các dữ liệu đã thu thập và xử lý.
  Ngoài ra, đề tài còn thể hiện các mối quan hệ địa lí thông qua hệ thống bảng số liệu và biểu đồ.

  5.4. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa

  Thực địa là phương pháp cần thiết trong quá trình nghiên cứu các vấn đề địa lí kinh tế - xã hội. Vì
  vậy, trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng phương pháp này để kiểm tra độ chính xác, tin
  cậy của các nguồn tài liệu đã thu thập được.

  5.5. Phương pháp dự báo

  Đề tài sử dụng phương pháp dự báo dựa trên cơ sở tính toán từ các số liệu đã thu thập được và sự
  phát triển có tính quy luật của các sự vât, hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

  6. Các đóng góp chính của đề tài

  - Tổng quan có chọn lọc một số vấn đề lí luận về dân số, phát triển và mối quan hệ giữa dân số và
  phát triển.
  - Phân tích các đặc điểm dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.
  - Phân tích mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội ở Bình Dương.
  - Dự báo sự phát triển dân số của tỉnh trong tương lai và đề xuất những giải pháp nhằm phát triển
  cân đối mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.

  7. Cấu trúc luận văn

  Mở đầu
  Chương 1 : Cơ sở lí luận
  Chương 2 : Dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương
  Chương 3 : Định hướng và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến 2020
  Kết luận

  Hy vọng tài liệu Dân số và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  V
  vutheu Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  14-02-13
  Bài viết
  42
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)