Tiểu Luận Quy hoạch chi tiết khu đô thị bắc sông Cấm - Hải Phòng

Kết quả 1 đến 2 của 2

TIỂU LUẬN Quy hoạch chi tiết khu đô thị bắc sông Cấm - Hải Phòng

 1. #1
  Chuyên mục: ĐỊA LÝ Mã số tài liệu: 33915
  Thể loại: Tiểu Luận Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Lương Sơn Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (51.4 KB, 24 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Quy hoạch chi tiết khu đô thị bắc sông Cấm - Hải Phòng

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch:
  1.2. Mục tiêu:
  1.3. Thành quả của quy hoạch:

  CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
  1.1. Phạm vi nghiên cứu:
  1.2. Điều kiện tự nhiên:
  1.2.1. Địa hình:
  1.2.2. Khí hậu:
  1.2.3. Địa chất công trình:
  1.2.4. Đánh giá khái quát các yếu tố tự nhiên của vùng nghiên cứu:
  1.3 Hiện trạng dân số và lao động:
  1.4. Hiện trạng hạ tầng xã hội:
  1.5. Hiện trạng sử dụng đất:
  a. Đánh giá tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
  b. Quỹ đất hình thành và phát triển đô thị:
  1.6. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
  1.6.1. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:
  1.6.2. Hiện trạng giao thông:
  1.6.3. Hiện trạng hệ thống cấp nước:
  1.6.4. Hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:
  1.6.5. Hiện trạng cấp điện:
  1.7. Đánh giá tổng hợp hiện trạng và tự nhiên:
  1.7.1. Đánh giá chung:
  1.7.2. Ưu điểm:
  1.7.3. Nhược điểm:


  CHƯƠNG II: CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG CẤM
  2.1. Những yếu tố tiền đề hình thành và phát triển đô thị của vùng:
  2.2. Tính chất đô thị:
  2.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được áp dụng:
  2.3.1. Các chỉ tiêu về đất đai:
  2.3.2. Chỉ tiêu cây xanh:
  2.3.3. Chỉ tiêu kho tàng phục vụ đô thị:
  2.3.4. Giao thông:
  2.3.5. Chuẩn bị kỹ thuật đô thị:
  2.3.6. Cấp nước:
  2.3.7. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:
  2.3.8. Cấp điện:
  2.3.9. Thông tin liên lạc:
  2.3.10. Xác định quy mô dân số đô thị:


  CHƯƠNG III: NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG CẤM.
  3.1. Những quan niệm và nguyên tắc phát triển:
  3.1.1. Quan niệm phát triển:
  3.1.2. Nguyên tắc phát triển:
  3.1.3. Những ý tưởng phát triển:
  3.2. Cơ cấu tổ chức quy hoạch phát triển không gian:
  3.2.1. Các khu chức năng đô thị:
  3.2.2. Các phương án cơ cấu quy hoạch:
  3.2.3. Nội dung cơ cấu tổ chức quy hoạch các khu chức năng:
  3.3. Nội dung quy hoạch sử dụng đất theo phương án đã chọn:
  3.3.1. Khu 1: Khu trung tâm thành phố.
  3.3.2. Khu 2: Khu ở đô thị.
  3.3.3. Khu 3: Khu đảo du lịch dịch vụ tổng hợp Vũ Yên.
  3.5. Bố cục quy hoạch kiến trúc và cảnh quan đô thị:
  3.5.1. Khu trung tâm đô thị:
  3.5.2. Các công trình kiến trúc:
  3.5.3. Các không gian phụ trợ.
  3.6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
  3.6.1. Quy hoạch giao thông:
  3.6.2 Quy hoạch san nền:
  3.6.3 Hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải:
  a. Hệ thống cấp nước:
  3.6.4 Hệ thống cấp điện cao, trung, hạ thế, chiếu sáng đường phố:
  3.6.5 Hệ thống thông tin liên lạc:
  3.6.6 Hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến:
  3.6.7 Hệ thống tuynel kỹ thuật


  CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
  4.1 Yêu cầu, phương pháp nghiên cứu:
  4.1.1. Yêu cầu:
  4.1.2. Phương pháp nghiên cứu:
  4.2. Khảo sát hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu:
  4.2.1. Các công trình được nghiên cứu trong đồ án quy hoạch:
  4.2.2 Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực:
  Thông số
  4.3. Đánh giá tác động đối với môi trường trong quá trình quy hoạch:
  4.3.1. Các nguồn tác động môi trường trong việc quy hoạch khu dân cư:
  4.3.2. Trung tâm công cộng, dịch vụ:
  4.3.3. Du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí:
  4.4. Dự báo chất thải sau qui hoạch:
  4.4.1. Khí thải:
  4.4.3. Chất thải rắn:
  4.4.4. Tiếng ồn:
  4.5. Kiến nghị:
  a) Đối với khai thác tiềm năng du lịch của đảo Vũ Yên:
  b) Bảo vệ rừng ngập mặn ven sông Cấm:
  4.6. Kế hoạch quản lý và quan trắc môi trường :
  4.6.1. Kế hoạch quản lý môi trường:
  4.6.2. Kế hoạch quan trắc môi trường:
  4.6.3. Các chính sách môi trường:


  CHƯƠNG V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  5.1. Kết luận:
  5.2 Kiến nghị:

  Hy vọng tài liệu Quy hoạch chi tiết khu đô thị bắc sông Cấm - Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  V
  vovanminh90 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  04-03-13
  Bài viết
  60Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)