Chủ đề: Động vật sống dưới nước
Đề tài: Bé làm quen với cá, tôm, cua

Nhóm lớp: 25 - 36 tháng
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên: con cá, con tôm, con cua.
- Trẻ biết được con cá, tôm, cua sống ở dưới nước.
- Rèn trẻ khả năng quan sát, so sánh to hơn, nhỏ hơn.
- Trẻ nhận biết bên trên và bên dưới.
II. Chuẩn bị:
- Bài giảng trình chiếu trên PP
- Thẻ hình con cá, tôm, cua


Hy vọng tài liệu Giáo án ứng dụng công nghệ thông tin > Nhà Trẻ Đề tài: Cá, tôm, cua sẽ giúp ích cho bạn