Chủ đề: Tết và mùa xuân
Đề tài: Trò chơi dân gian

Nhóm lớp: Mầm
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của một số trò chơi dân gian dành cho trẻ em thường diễn ra trong các dịp Xuân về.
- Biết có nhiều loại trò chơi dân gian dành cho trẻ em.
. Kỹ năng::
- Rèn luyện khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển khả năng nhanh nhẹn khi chơi các trò chơi.
- Làm giàu vốn từ của trẻ về các loại trò chơi dân gian.
. Giáo dục:
- Giáo dục trẻ yêu quý những trị chơi dân gian của dn tộc Việt Nam.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo án điện tử với 1 số hình ảnh, phim tư liệu về 1 số trò chơi dân gian trẻ em.
- Khăn để chơi "Bịt mắt bắt dê"


Hy vọng tài liệu Giáo án ứng dụng công nghệ thông tin > Khối Mầm Đề tài: Trò chơi dân gian sẽ giúp ích cho bạn