Chủ đề: Con vật gần gũi
Đề tài: Bé vẽ con gà trống

Nhóm lớp: Mầm
I. Mục đích yêu cầu:
- Bé nhận biết hình dáng, đặc điểm đặc trưng của con gà trống.
- Rèn luyện khả năng cầm bút, vẽ các đừng tròn, đường thẳng, đường cong.
- Phát triển khả năng sáng tạo trong việc sử dụng và phối hợp màu sắc.
- Hứng thú, chủ động tham gia vào các hoạt động nghệ thuật
II. Chuẩn bị:
- Bài giảng trình chiếu trên phần mềm PP.
- Màu sáp, bút chì, giấy.


Hy vọng tài liệu Giáo án ứng dụng công nghệ thông tin > Khối Mầm Đề tài: Bé vẽ con gà trống sẽ giúp ích cho bạn