Luận Văn Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía nguyên liệu ở quy mô nông hộ trên địa bàn xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Kết quả 1 đến 3 của 3

LUẬN VĂN Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía nguyên liệu ở quy mô nông hộ trên địa bàn xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

 1. #1
  Chuyên mục: HÀNH CHÍNH Mã số tài liệu: 19993
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: emcon32 Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (116.5 KB, 26 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía nguyên liệu ở quy mô nông hộ trên địa bàn xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

  PHẦN I
  ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Sự cần thiết của đề tài
  Trong thời kỳ hội nhập cùng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam thì ngành nông nghiệp luôn được coi là ngành quan trọng hàng đầu. Nhà nước ta đã chú trọng đầu tư và quan tâm nhiều hơn tới nông nghiệp. Song nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn như khả năng cạnh tranh so với các nước trong khu vực, gặp nhiều rủi ro, bất lợi do thời tiết, thị trường, thể chế chính sách .Những rủi ro bất lợi này tác động rất lớn tới người nông dân. Xét một cách toàn diện người nông dân luôn là những người chịu nhiều thiệt thòi và luôn gặp khó khăn nhất trong cuộc sống.
  Đối với nông dân Việt Nam hiện nay thu nhập của họ chủ yếu từ những cây trồng, vật nuôi phù hợp và dễ phát triển trên vùng đất của mình. Ngày xưa cây mía tạo ra thu nhập (TN) cho người nông dân với các sản phẩm mật mía, đường mía thì ngày nay, cây mía và ngành mía đường tại Việt Nam được xác định không chỉ là ngành kinh tế với mang lại lợi nhuận mà còn là một ngành kinh tế xã hội do nó có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống của hàng nghìn người nông dân. Trong những năm qua Chính Phủ đã triển khai nhiều chương trình, quyết định liên quan đến phát triển mía đường như “Chương trình quốc gia 1 triệu tấn đường”, Quyết định 80/2002/QĐ-TTg về việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Quyết định 28/2004/QĐ-TTg về việc tổ chức lại và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy, công ty đường và người trồng mía. Ngoài ra, Chính Phủ ban hành quyết định số 26/2007/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích trồng mía 300.000 ha; sản lượng 19,5 triệu tấn/năm. Các chương trình quyết định nhằm tạo việc làm cho lao động nông nghiệp và lao động công nghiệp trong các nhà máy đường, các nhà máy cơ khí đường, góp phần xóa đói giảm nghèo (XĐGN) cho các vùng nông thôn, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân ở vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa. Qua đó thấy được vai trò của cây mía đối với người nông dân và nền kinh tế Việt Nam ngày một quan trọng.
  Châu Hội với đơn vị hành chính bao gồm 13 thôn, hầu hết nông dân sống dựa vào nông nghiệp là chủ yếu. Trong những năm gần đây thì cây mía trở thành cây chủ đạo trong công tác XĐGN và nâng cao TN cho nông dân trong xã. Tuy nhiên, người trồng mía nguyên liệu vẫn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do điều kiện thời tiết khí hậu của vùng khắc nghiệt, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, giá cả thị trường không ổn định và giá cả vật tư nông nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất mía tương đối cao. Do đó, người nông dân không dám mạnh dạn đầu tư thâm canh dẫn đến hiệu quả sản xuất mía thấp. Xuất phát từ thực tế đó, việc xem xét tình hình sản xuất mía của địa phương, đánh giá chính xác HQKT của cây trồng là một trong những cơ sở để đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất mía để giúp nông hộ sản xuất mía có hiệu quả hơn. Đó là lý do chính mà người nghiên cứu chọn đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía nguyên liệu ở quy mô nông hộ trên địa bàn xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Hệ thống hóa lý luận về HQKT hoạt động sản xuất mía nguyên liệu; Phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ mía nguyên liệu của xã Châu Hội, qua đó đánh giá HQKT cây mía ở địa bàn nghiên cứu; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao HQKT cây mía nguyên liệu tại địa bàn xã.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Các hộ sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn xã Châu Hội
  - Phạm vi nghiên cứu: Do năng lực và điều kiện nên người nghiên cứu chọn điều tra 2 thôn tại xã là Bản Lè và Việt Hương.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
   Phương pháp điều tra chọn mẫu: trong tất cả các thôn có tiến hành trồng mía trên địa bàn xã thì Việt Hương và Bản Lè là hai thôn tiêu biểu trong hoạt động sản xuất mía chiếm diện tích lớn hơn so với các thôn khác.
   Phương pháp thống kê kinh tế: Từ số liệu sơ cấp và thứ cấp thu thập được, xây dựng hệ thống bảng biểu để phân tích, đánh giá tình hình sản xuất mía của thế giới, Việt Nam, cũng như tình hình sản xuất mía của xã Châu Hội
   Phương pháp so sánh: Sử dụng phương pháp so sánh kết quả và hiệu quả sản xuất mía của các hộ nông dân trên góc độ so sánh kết quả và hiệu quả sản xuất mía của 2 nhóm hộ dân tộc Kinh và Thái.

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC .ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG. v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
  TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii
  PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  1.1 Cơ sở lý luận 3
  1.1.1 Khái quát chung về hộ nông dân 3
  1.1.1.1 Khái niệm về hộ nông dân 3
  1.1.1.2 Đặc điểm của hộ nông dân 3
  1.1.2 Hiệu Quả kinh tế 4
  1.1.3 Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật cây mía nguyên liệu 11
  1.1.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 17
  1.2 Cơ sở thực tiễn 18
  1.2.1 Thực trạng mía đường thế giới 18
  1.2.2 Tình hình sản xuất mía ở Việt Nam 21
  1.2.4 Tình hình sản xuất mía ở huyện Quỳ Châu 25
  Chương 2: HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT MÍA CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHÂU HỘI 26
  2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26
  2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 26
  2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 27
  2.2.1 Tình hình sản xuất mía trên địa bàn 37
  2.2.2 Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía của các nông hộ 39
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT MÍA CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHÂU HỘI 62
  3.1 Một số khó khăn, tồn tại trong sản xuất và tiêu thụ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế của cây mía nguyên liệu 62
  3.2 Định hướng phát triển sản xuất mía nguyên liệu của xã. 63
  3.3 Một số giải pháp phát triển vùng mía nguyên liệu 65
  3.3.1 Giải pháp tạo vốn cho nông dân đầu tư thâm canh sản xuất mía 65
  3.3.2 Giải pháp về giống và kỹ thuật canh tác 66
  3.3.3 Giải pháp về hệ thống thủy lợi cho vùng mía 69
  3.3.4 Giải pháp về bảo vệ thực vật 69
  3.3.5 Giải pháp cho tiêu thụ 69
  3.3.6 Tổ chức khuyến nông vùng mía nguyên liệu 70
  3.3.7 Giải pháp trong vấn đề hợp tác sản xuất 72
  Phần III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73
  1. Kết luận 73
  2. Kiến nghị 74  Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía nguyên liệu ở quy mô nông hộ trên địa bàn xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  truongquangdoan Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  09-03-13
  Bài viết
  11
  khả năng trình bày vẫn chưa được đẹp, nhưng luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.


 4. #3
  T
  ttmtho77 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-11-13
  Bài viết
  5
  Tài liệu hay, hỗ trợ nhiệt tình.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)