Luận Văn Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

Kết quả 1 đến 1 của 1

LUẬN VĂN Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

 1. #1
  Chuyên mục: HÀNH CHÍNH Mã số tài liệu: 19998
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: emcon32 Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (66.2 KB, 22 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình

  PHẦN 1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Đất đai tham gia vào hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, nó là nguồn vốn, nguồn lực quan trọng của đất nước.
  Theo điều 1 luật đất đai 2003 thì đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiêp hoá hiện đại hoá cùng với sự tăng nhanh của dân số và phát triển của nền kinh tế đã gây áp lực rất lớn đối với đất đai, trong khi đó diện tích đất lại không hề được tăng lên. Vậy đòi hỏi con người phải biết cách sử dụng một cách hợp lý nguồn tài nguyên đất đai có giới hạn đó. Đặt biệt trong giai đoạn hiện nay các vấn đề về đất đai là một vấn đề hết sức nóng bỏng, các vấn đề trong lĩnh vực này ngày càng phức tạp và nhạy cảm. Do đó hoạt động quản lý về đất đai của nhà nước có vai trò rất quan trọng để xử lý các trường hợp vi phạm luật đất đai, tranh chấp đất đai, đảm bảo công bằng và ổn định kinh tế xã hội.
  Lệ Thủy là một huyện ven biển có cả rừng và biển,có những mặt hạn chế về tiềm năng đất đai.Trong nhiều năm qua nhu cầu về đất đai trên địa bàn huyện liên tục tăng, qua các năm đã làm cho quỹ đất của có nhiều biến động. Trong khi đó vấn đề quản lý đất đai trên toàn huyện vẫn đang còn hạn chế và công tác này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện vẫn đang còn lỏng lẻo, số hộ được cấp giấy đang còn rất ít, người dân sử dụng đất đang còn tuỳ tiện. Ngoài ra việc xây dựng các quy hoạch kế hoạch của các cấp các ngành đang còn chồng chéo thiếu đồng bộ cũng đã tạo ra những khó khăn cho vấn đề quản lý đất trên địa bàn huyện.
  Nhận thức được thực tiễn và tầm quan trọng của công tác điều tra đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất, với vai trò là một sinh viên đang thực tập tốt nghiệp, được sự phân công của Khoa Tài nguyên Đất và Môi trường Nông Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Huế, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.s Đinh Văn Thóa, cùng với sự chấp nhận của phòng TN và MT huyện Lệ Thủy tôi đã tiến hành thực hiện đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình”
  1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài
  1.2.1. Mục đích
  - Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
  - Đánh giá hiệu quả và hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận, tìm ra những nguyên nhân, và biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với mong muốn đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện tốt hơn trong hiện tại cũng như trong tương lai.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Thu thập đầy đủ tài liệu và số liệu về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.
  - Tiếp cận thực tế công việc để nắm được quy trình, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  - Phân tích đầy đủ, chính xác tiến độ, hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2
  1.2.1. Mục đích 2
  1.2.2. Yêu cầu 2
  PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Cơ sở lý luận 3
  2.1.1. Khái niệm về đất đai, vai trò của đất đai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 3
  2.1.2. Khái niệm quản lý nhà nước về đất đai 4
  2.1.3. Những vấn đề về quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5
  2.1.4. Bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về cấp giấy CNQSDĐ 9
  2.2. Cơ sở thực tiễn 10
  2.2.1. Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất ở tỉnh Quảng Bình 10
  2.2.2. Căn cứ pháp lý để đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11
  PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ 13
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 13
  3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 13
  3.2.1. Nội dung nghiên cứu 13
  3.2.2. Phương pháp nghiên cứu 13
  PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14
  4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 14
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên 14
  4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 18
  4.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy 21
  4.2.1. Tình hình quản lý đất 21
  4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 28
  4.2.3. Phân tích tình hình biến động đất đai 29
  4.3. Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy 30
  4.3.1. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện 30
  4.3.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy 39
  4.3.3. Một số thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong quá trình cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 41
  4.4. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 42
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44
  5.1. Kết luận 44
  5.2. Kiến nghị 45

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 01: Các loại thổ nhưỡng của huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình 16
  Bảng 02: Cơ cấu kinh tế các ngành 18
  Bảng 03: Diện tích và cơ cấu các loại đất chuyên dùng đến năm 2010 23
  Bảng 04: Cơ cấu diện tích đất nông nghiệp đến năm 2010 23
  Bảng 05: Thu hồi đất năm 2008 24
  Bảng 06: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2008 30
  Bảng 07: Tổng hợp kết quả giao đất,cấp giấy chứng nhận, chuyển quyền sử
  dụng đất năm 2008 35
  Bảng 08: Thống kê việc cấp GCNQSDĐ qua các năm 40


  Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)