Báo Cáo xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm

Kết quả 1 đến 1 của 1

BÁO CÁO xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm

 1. #1
  Chuyên mục: HÀNH CHÍNH Mã số tài liệu: 23135
  Thể loại: Báo Cáo Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: V.Rickety Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (396.8 KB, 11 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm

  MỤC LỤC

  PHẦN I:BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC TẬP. . 5
  I. Báo cáo tổng quan. 5
  1. Thời gian thực tập 5
  2. Địa điểm thực tập. 5
  3. Nội dung thực tập. 5
  4. Kế hoạch thực tập. . 5
  II. Giơí thiệu chung về nơi thực tập và tìm hiểu tổ chức, hoạt động của
  phòng Nội Vụ – LĐTB&XH Huyện Đức Trọng. . 6
  1. Tổng quan về Huyện Đức Trọng. 6
  1.1.Vị trí địa lí. 6
  1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 7
  2.Tổ chức và hoạt động của phòng Nội Vụ-LĐTB&XH Huyện Đức Trọng. 7
  2.1.Vị trí, chức năng. 7
  2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 7
  2.3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 9
  PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP 11
  I. Một số khái niệm và cơ sở lí luận . 11
  1. Quan điểm chung về sóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm . 11
  2. Khái niệm việc làm, đói nghèo và chuẩn mực xác định đói nghèo 12
  II.Thực trạng và kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo và
  giải quyết việc làm trên địa bàn Huyện Đức trọng. 14
  1. Lĩnh vực xoá đói giảm nghèo 14
  1.1.Thực trạng cơng tác xĩa đĩi giảm nghèo trong những năm qua 14
  1.2. Kết quả đạt được 15
  1.3. Một số tồn tại . 19
  1.4. Nguyên nhân 19
  1.5. Mục tiêu xoá đói giảm nghèo từ nay đến năm 2010 . 20
  2: Lĩnh vực giải quyết việc làm . 21
  2.1.Thực trạng dân số lao động và sự phân bố lao động trên địa bàn huyện . 21
  2.2. Kết quả đạt được 22
  2.3. Một số tồn tại . 23
  2.4 .Nguyên nhân 24
  2.5. Mục tiêu giải quyết việc làm từ nay đến năm 2010 25
  III. Một số giải pháp và kiến nghị trong công tác thực hiện xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trong thời gian tới trên địa bàn Huyện 25
  1. Một số giải pháp cần thực hiện trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo . 25
  2. Một số giải pháp cần thực hiện trong lĩnh vực giải quyết việc làm 30
  3. Kiến nghị 36
  PHẦN III: KẾT LUẬN . 39

  Hy vọng tài liệu xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)