Luận Văn Nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống

Kết quả 1 đến 1 của 1

LUẬN VĂN Nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống

 1. #1
  Chuyên mục: HÓA HỌC Mã số tài liệu: 35001
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: ThongDanh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (417.0 KB, 9 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống

  MỤC LỤC


  PHẦN MỞ ĐẦU 4

  PHẦN NỘI DUNG 6
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

  I.1. Sơ lược về nước tương và bánh dầu phộng .6
  I.1.1. Nước tương .6
  I.1.1.1. Nước tương là gì? 6
  I.1.1.2. Vai trò của nước tương 7
  I.1.2. Bánh dầu phộng 7
  I.1.2.1. Bánh dầu phộng là gì? .7
  I.1.2.2. Thành phần chính của bánh dầu phộng 7
  I.1.2.3. Công dụng .8
  I.1.2.4. Cách bảo quản .8
  I.2. Các quy trình sản xuất nước tương .8
  I.2.1. Sản xuất nước tương bằng phương pháp hóa giải .8
  I.2.1.1. Quy trình sản xuất .9
  I.2.1.2. Giải thích quy trình 10
  I.2.1.3. Ưu và nhược điểm của phương pháp 10
  I.2.2. Sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men .10
  I.2.2.1. Quy trình sản xuất 11
  I.2.2.2. Giải thích quy trình 12
  I.2.2.3. Ưu và nhược điểm của phương pháp 13
  I.2.2.4. Giới thiệu chủng mốc Aspergillus Oryaza 13
  I.2.3. Sản xuất nước tương bằng phương pháp hóa giải kết hợp lên men .17
  I.2.3.1. Quy trình sản xuất 17
  I.2.3.2. Ưu và nhược điểm của phương pháp 18
  I.2.4. Các phương pháp khác .18
  I.3. Tiêu chuẩn về nước tương của Bộ Y Tế 18
  I.3.1. Tiêu chuẩn về độ đạm 18
  I.3.1.1. ðộ đạm trong nước tương là gì? .18
  I.3.1.2. Phân loại hạng nước tương dựa vào độ đạm .19
  I.3.1.3. ðánh giá chất lượng nước tương dựa vào độ đạm .20
  I.3.2. Phương pháp cảm quan 21
  I.4. Cách xác định độ đạm trong nước tương bằng phương pháp Micro Kjeldahl .24
  I.4.1. Các đặc tính kĩ thuật của thiết bị UDK 142 24
  I.4.2. Nội dung phương pháp Kjeldahl .26

  CHƯƠNG II: KĨ THUẬT THỰC NGHIỆM.

  II.1. Nguyên liệu - dụng cụ - hóa chất 28
  II.2. Xây dựng quy trình chế biến nước tương .29
  II.2.1. Nuôi mốc giống Aspergillus Oryaza .29
  II.2.1.1. Nguyên liệu chính .29
  II.2.1.2. Sơ đồ làm mốc giống 30
  II.2. 2. Quy trình làm nước tương .31
  II.2.2.1. Nguyên liệu chính .31
  II.2.2.2. Sơ đồ sản xuất nước tương 31
  II.3. Xác định độ đạm của nước tương sau khi sản xuất .32
  II.3.1. Nguyên tắc .32
  II.3.2. Dụng cụ - thiết bị 32
  II.3.3. Hóa chất .32
  II.3.4. Cách lấy mẫu và chuẩn bị mẫu .33
  II.3.5. Cách tiến hành 33
  II.4. Phương pháp thử cảm quan phân tích chất lượng nước tương 37
  II.4.1 Chuẩn bị 37
  II.4.2. Cách tiến hành 37

  CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THẢO LUẬN

  III.1. Quy trình sản xuất nước tương bằng phương pháp lên men .39
  III.1.1. Ưu điểm 39
  III.1.2. Nhược điểm 39
  III.2. Xác định độ đạm của nước tương sau khi sản xuất 39
  III.3. Phương pháp cảm quan chất lượng nước tương .42

  PHẦN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .44
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .46
  PHỤ LỤC 47


  Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chế biến nước tương từ bánh dầu phộng bằng phương pháp lên men truyền thống sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)