Báo Cáo KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Kết quả 1 đến 1 của 1

BÁO CÁO KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

 1. #1
  Chuyên mục: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Mã số tài liệu: 32350
  Thể loại: Báo Cáo Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: UyenTrinh89 Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (1.01 MB, 8 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai


  MỤC LỤC

  Lời mở đầu

  Chương I:Những vấn đề cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp .
  1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
  1.1. Khái niệm
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
  1.1.2. Khái niệm về giá thành sản phẩm .
  1.2. Phân loại .
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất .
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm .
  1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
  1.4. Nội dung tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
  1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  1.4.2. Phương pháp tập hợp chi phí .
  1.4.3. Kế toán tập hợp vsf phân bổ chi phí sản xuất
  1.4.3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ CPNVL trực tiếp theo phương pháp kê khai thường xuyên .
  1.4.3.2. Tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp .
  1.4.3.3. Tập hợp và phân bổ CPSX chung .
  1.4.3.4. Tổng hợp CPSX -Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang .
  1.4.3.5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang .
  1.4.3.6. Đặc điểm chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì .
  1.4.3.7. Phương pháp tính giá sản phẩm

  Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
  2. Đặc điểm, tình hình chung và thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn .
  2.1. Đặc điểm và tình hình chung tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn
  2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
  2.1.2. Một số kết quả đạt được trong năm 2005 và năm 2006 .
  2.1.3. Một số đặc điểm của công ty
  2.1.4. Mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn .
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức sản xuất ,tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn
  2.1.6. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị .
  2.1.6.1. Bộ máy kế toán của đơn vị .
  2.1.6.2 . Hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị .
  2.1.6.3 . Hệ thống tài khoản của công ty
  2.1.6.4. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho .
  2.1.6.5. Phương pháp tính giá xuất vật tư, hàng hoá, sản phẩm .
  2.1.6.6. Phương pháp nộp thuế GTGT của công ty .
  2.1.6.7. Sổ sách kế toán sử dụng có liên quan .
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai _Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn
  2.2.1. Đối tượng hạch toán tại công ty .
  2.2.2. Phương pháp hạch toán ở công ty .
  2.2.3. Hạch toán và phân bổ CPNVL
  2.2.4. Hạch toán chi phí nhân công .
  2.2.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung
  2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang
  2.2.7. Tổng hợp chi phí và tính giá thành từng loại sản phẩm .

  Chương III: Một số nhận xét và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại chi nhánh công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai _Nhà Máy Gỗ Hoàng Anh Quy Nhơn .
  3.1. Nhận xét về hạch toán kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm .
  3.1.1. Ưu điểm .
  3.1.2. Nhược điểm .
  3.2. Một số ý kiến nhằm thực hiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

  Kết luận .
  Nhận xét của đơn vị thực tập
  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn .
  Nhận xét của giáo viên chấm báo cáo thực tập


  Hy vọng tài liệu KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)