Luận văn thạc sĩ - Nghiên cứu tính toán và biện pháp thi công hầm giao thông qua đô thị phù hợp với điều kiện khu vực tp.hcm

Kết quả 1 đến 8 của 8

THẠC SĨ Nghiên cứu tính toán và biện pháp thi công hầm giao thông qua đô thị phù hợp với điều kiện khu vực tp.hcm

 1. #1
  Chuyên mục: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Mã số tài liệu: 5870
  Thể loại: Luận văn thạc sĩ - Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 30,000 đ Người bán: mongphong Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (3.04 MB, 142 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Nghiên cứu tính toán và biện pháp thi công hầm giao thông qua đô thị phù hợp với điều kiện khu vực tp.hcm

  MỤC LỤC


  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGẦM, CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM . 3

  1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGẦM . 3
  1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM . 9
  1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM 9
  1.3.1 Phương pháp mỏ (phương pháp khoan nổ) . 10
  1.3.2 Phương pháp dùng máy đào các loại thích hợp với thi công đường
  hầm trên núi, thi công đường hầm nông và trong đất mềm . 11
  1.3.3 Phương pháp đào lộ thiên là phương pháp thi công đường hầm nông
  và trong đất mềm . 11
  1.3.4 Phương pháp tường liên tục dưới đất thi công hầm trong đất mềm yếu
  11
  1.3.5 Phương pháp khiên 11
  1.3.6 Phương pháp hạ chìm 11
  1.3.7 Đánh giá và đề xuất phương án . 12
  1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH NGẦM GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
  KHU VỰC TP.HCM 13
  1.4.1 Bối cảnh 13
  1.4.2 Đặc điểm công trình ngầm đô thị . 13

  Chương 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC TP.HCM 16
  2.1 Thống kê số liệu địa chất 16
  2.2 Đặc điểm địa chất .17
  2.3 Lựa chọn các thông số đặc trưng dùng tính toán .24
  2.4 Một số lưu ý .25
  2.4.1 Cát có thể chảy lỏng 25
  2.4.2 Khả năng ăn mòn bê tông của nước ngầm . 25

  Chương 3. SỰ LÀM VIỆC CỦA HẦM TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 26
  3.1 Các đặc tính cơ bản của đất 26
  3.1.1 Đất đá và các tính chất cơ bản của nền đất yếu . 26
  3.1.1.1 Biến dạng của đất đá . 26
  3.1.1.2 Độ bền của đất đá 27
  3.1.1.3 Tính lưu biến của đất đá 29
  3.1.1.4 Hệ số kiên cố . 30
  3.1.2 Nền đất yếu . 32
  3.1.2.1 Các tính chất của nền đất yếu 32
  3.2 Điều kiện địa chất, thuỷ văn ảnh hưởng đến công trình ngầm .33
  3.3 Áp lực địa tầng lên công trình ngầm .34
  3.4 Ứng xử đất – kết cấu của đất xung quanh đường hầm .36
  3.4.1 Sự phân bố ứng suất trong đất nền xung quanh hầm . 36
  3.4.2 Các phương pháp xác định áp lực địa tầng 41
  3.4.2.1 Tính toán áp lực địa tầng theo quan điểm môi trường phân tán . 42
  3.4.2.2 Tính toán áp lực ngang 48
  3.4.2.3 Tính toán phản lực đáy hầm . 49
  3.5 Tải trọng tác dụng lên đường hầm 51

  Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH NGẦM . 53
  4.1 Các phương pháp lực .53
  4.1.1 Phương pháp SN.Naumov 53
  4.1.2 Phương pháp G.G. Zurabov 53
  4.1.3 Phương pháp thay thế bằng hệ thanh 54
  4.1.4 Phương pháp S.A. Orlov 54
  4.1.5 Phương pháp S.S. Đavưđov . 54
  4.1.6 Phương pháp I.A. Malikova . 55
  4.2 Các phương pháp biến dạng 55
  4.2.1 Phương pháp Ya. Bialer 56
  4.2.2 Phương pháp K.V.Ruppenneyt,V.A. Lutkin, A.N. Dranovxki 56
  4.2.3 Phương pháp B.G. Galerkin 56
  4.2.4 Phương pháp M.M. Protodiakonov 56
  4.3 Phương pháp phần tử hữu hạn .57
  4.3.1 Khái niệm chung về phương pháp PTHH 57
  4.3.2 Phương pháp PTHH trong tính toán công trình ngầm . 59
  4.3.2.1 Các mô hình tính 59
  4.3.2.2 Các dạng phần tử . 59
  4.3.2.3 Nguyên tắc chia lưới phần tử . 67
  4.3.2.4 Các dạng mô hình nền . 68
  4.3.3 Giới thiệu một số phần mềm tính toán sử dụng phương pháp PTHH 71
  4.4 Phương pháp phần tử rời rạc .71
  4.5 Các phương pháp tính toán thiết kế đường hầm phù hợp đối với địa chất
  mềm yếu .72
  4.5.1 Tính toán kết cấu hầm theo phương pháp thay thế bằng hệ thanh 73
  4.5.2 Tính toán kết cấu công trình hầm dạng vòm hình yên ngựa . 76
  4.5.3 Tính toán kết cấu công trình hầm dạng tròn 77

  Chương 5. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM PHÙ HỢP
  VỚI KHU VỰC NGHIÊN CỨU . 79

  5.1 Các phương pháp thi công công trình ngầm phù hợp với khu vực địa chất
  mềm yếu .79
  5.2 Biện pháp thi công hầm bằng phương pháp khiên đào 80
  5.2.1 Lịch sử phát triển hầm theo phương pháp khiên (shield) . 80
  5.2.2 Cấu tạo, phân loại khiên đào . 86
  5.2.2.1 Cấu tạo của khiên 86
  5.2.2.2 Phân loại khiên 90
  5.2.2.3 Căn cứ chọn loại khiên 92
  5.2.3 Nguyên lý cơ bản của thi công hầm bằng khiên đào 93
  5.2.3.2 Máy đào và phương pháp thi công khiên cân bằng áp lực đất (Earth
  Pressure Balanced Shield – EPB Shield) 95
  5.2.3.3 Máy đào và phương pháp thi công khiên dung dịch vữa (Slurry
  Shield) 97
  5.2.4 Các phương pháp mới thi công bằng khiên đào 100
  5.2.4.1 Phương pháp khiên đa mặt MF (Multi Face) .100
  5.2.4.2 Phương pháp khiên nhiều trục lệch tâm DPLEX (Developing
  Parallel Link EXcavating shield Method) 102
  5.2.4.3 Phương pháp khiên mặt cắt tự do 104
  5.2.4.4 Phương pháp khiên hình cầu .106
  5.2.4.5 Phương pháp khiên MSD (Mechanical Shield Docking) 109
  5.2.4.6 Phương pháp khiên MMST (Multi Micro Shield Tunnel) .110
  5.2.4.7 Phương pháp khiên bọt khí .111
  5.2.4.8 Phương pháp khiên CPS (Chemical Plug Shield) 113
  5.2.4.9 Phương pháp khiên DOT (Double O Tube) .114
  5.2.4.10 Phương pháp khiên H & V .115
  5.2.4.11 Phương pháp khiên mở rộng cục bộ .118
  5.2.5 Ưu khuyết điểm của biện pháp thi công hầm bằng khiên đào 119
  5.2.5.1 Ưu điểm của thi công đường hầm theo phương pháp khiên .119
  5.2.5.2 Khuyết điểm của thi công đường hầm theo phương pháp khiên .120

  Chương 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT KHI XÂY DỰNG CÔNG
  TRÌNH NGẦM TRONG ĐIỀU KIỆN TP. HỒ CHÍ MINH 121

  6.1 Tính toán đường hầm có xét ảnh hưởng của các công trình lân cận 121
  6.1.1 Cấu tạo đường hầm trong đất yếu 121
  6.1.1.1 Bố trí chung của đường hầm 121
  6.1.1.2 Mặt cắt ngang đường hầm trong nền đất yếu 122
  6.1.1.3 Kích thước mặt cắt ngang đường hầm trong nền đất yếu 122
  6.1.2 Bài toán 1: Xác định độ sâu đặt hầm hợp lý .125
  6.1.3 Bài toán 2: Ảnh hưởng của 2 đường hầm lân cận nhau 130
  6.1.3.1 Bài toán biến thiên khoảng cách theo phương ngang 130
  6.1.3.2 Bài toán biến thiên khoảng cách theo phương đứng 134
  6.1.4 Bài toán 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình trên mặt đất xuống
  công trình ngầm 138

  Chương 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 143
  7.1 Kết luận 143
  7.2 Kiến nghị 144

  Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính toán và biện pháp thi công hầm giao thông qua đô thị phù hợp với điều kiện khu vực tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  U
  updatekeng Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-04-11
  Bài viết
  487
  MỤC LỤC

  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGẦM, CÁC PHƯƠNG
  PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM TRÊN THẾ GIỚI VÀ
  Ở VIỆT NAM 3
  1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGẦM .
  1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM .
  1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM
  1.3.1 Phương pháp mỏ (phương pháp khoan nổ) .
  1.3.2 Phương pháp dùng máy đào các loại thích hợp với thi công đường
  hầm trên núi, thi công đường hầm nông và trong đất mềm .
  1.3.3 Phương pháp đào lộ thiên là phương pháp thi công đường hầm nông
  và trong đất mềm .
  1.3.4 Phương pháp tường liên tục dưới đất thi công hầm trong đất mềm yếu

  1.3.5 Phương pháp khiên
  1.3.6 Phương pháp hạ chìm
  1.3.7 Đánh giá và đề xuất phương án .
  1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH NGẦM GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
  KHU VỰC TP.HCM
  1.4.1 Bối cảnh
  1.4.2 Đặc điểm công trình ngầm đô thị .
  Chương 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC TP.HCM
  2.1 Thống kê số liệu địa chất
  2.2 Đặc điểm địa chất .
  2.3 Lựa chọn các thông số đặc trưng dùng tính toán
  2.4 Một số lưu ý .
  2.4.1 Cát có thể chảy lỏng
  2.4.2 Khả năng ăn mòn bê tông của nước ngầm .


  Chương 3. SỰ LÀM VIỆC CỦA HẦM TRONG .
  MÔI TRƯỜNG ĐẤT
  3.1 Các đặc tính cơ bản của đất .
  3.1.1 Đất đá và các tính chất cơ bản của nền đất yếu .
  3.1.1.1 Biến dạng của đất đá .
  3.1.1.2 Độ bền của đất đá
  3.1.1.3 Tính lưu biến của đất đá
  3.1.1.4 Hệ số kiên cố .
  3.1.2 Nền đất yếu .
  3.1.2.1 Các tính chất của nền đất yếu
  3.2 Điều kiện địa chất, thuỷ văn ảnh hưởng đến công trình ngầm
  3.3 Áp lực địa tầng lên công trình ngầm
  3.4 Ứng xử đất – kết cấu của đất xung quanh đường hầm
  3.4.1 Sự phân bố ứng suất trong đất nền xung quanh hầm .
  3.4.2 Các phương pháp xác định áp lực địa tầng
  3.4.2.1 Tính toán áp lực địa tầng theo quan điểm môi trường phân tán .
  3.4.2.2 Tính toán áp lực ngang
  3.4.2.3 Tính toán phản lực đáy hầm .
  3.5 Tải trọng tác dụng lên đường hầm .

  Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN .
  CÔNG TRÌNH NGẦM .
  4.1 Các phương pháp lực
  4.1.1 Phương pháp SN.Naumov
  4.1.2 Phương pháp G.G. Zurabov
  4.1.3 Phương pháp thay thế bằng hệ thanh
  4.1.4 Phương pháp S.A. Orlov
  4.1.5 Phương pháp S.S. Đavưđov .
  4.1.6 Phương pháp I.A. Malikova .
  4.2 Các phương pháp biến dạng .

  4.2.1 Phương pháp Ya. Bialer
  4.2.2 Phương pháp K.V.Ruppenneyt,V.A. Lutkin, A.N. Dranovxki
  4.2.3 Phương pháp B.G. Galerkin
  4.2.4 Phương pháp M.M. Protodiakonov
  4.3 Phương pháp phần tử hữu hạn
  4.3.1 Khái niệm chung về phương pháp PTHH
  4.3.2 Phương pháp PTHH trong tính toán công trình ngầm .
  4.3.2.1 Các mô hình tính
  4.3.2.2 Các dạng phần tử .
  4.3.2.3 Nguyên tắc chia lưới phần tử .
  4.3.2.4 Các dạng mô hình nền .
  4.3.3 Giới thiệu một số phần mềm tính toán sử dụng phương pháp PTHH
  4.4 Phương pháp phần tử rời rạc
  4.5 Các phương pháp tính toán thiết kế đường hầm phù hợp đối với địa chất
  mềm yếu .
  4.5.1 Tính toán kết cấu hầm theo phương pháp thay thế bằng hệ thanh
  4.5.2 Tính toán kết cấu công trình hầm dạng vòm hình yên ngựa .
  4.5.3 Tính toán kết cấu công trình hầm dạng tròn

  Chương 5. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM PHÙ HỢP
  VỚI KHU VỰC NGHIÊN CỨU .
  5.1 Các phương pháp thi công công trình ngầm phù hợp với khu vực địa chất
  mềm yếu .
  5.2 Biện pháp thi công hầm bằng phương pháp khiên đào
  5.2.1 Lịch sử phát triển hầm theo phương pháp khiên (shield) .
  5.2.2 Cấu tạo, phân loại khiên đào .
  5.2.2.1 Cấu tạo của khiên
  5.2.2.2 Phân loại khiên
  5.2.2.3 Căn cứ chọn loại khiên
  5.2.3 Nguyên lý cơ bản của thi công hầm bằng khiên đào


  5.2.3.2 Máy đào và phương pháp thi công khiên cân bằng áp lực đất (Earth
  Pressure Balanced Shield – EPB Shield) 9
  5.2.3.3 Máy đào và phương pháp thi công khiên dung dịch vữa (Slurry
  Shield)
  5.2.4 Các phương pháp mới thi công bằng khiên đào
  5.2.4.1 Phương pháp khiên đa mặt MF (Multi Face)
  5.2.4.2 Phương pháp khiên nhiều trục lệch tâm DPLEX (Developing
  Parallel Link EXcavating shield Method)
  5.2.4.3 Phương pháp khiên mặt cắt tự do
  5.2.4.4 Phương pháp khiên hình cầu .
  5.2.4.5 Phương pháp khiên MSD (Mechanical Shield Docking)
  5.2.4.6 Phương pháp khiên MMST (Multi Micro Shield Tunnel) .
  5.2.4.7 Phương pháp khiên bọt khí .
  5.2.4.8 Phương pháp khiên CPS (Chemical Plug Shield)
  5.2.4.9 Phương pháp khiên DOT (Double O Tube) .
  5.2.4.10 Phương pháp khiên H & V .
  5.2.4.11 Phương pháp khiên mở rộng cục bộ .
  5.2.5 Ưu khuyết điểm của biện pháp thi công hầm bằng khiên đào
  5.2.5.1 Ưu điểm của thi công đường hầm theo phương pháp khiên
  5.2.5.2 Khuyết điểm của thi công đường hầm theo phương pháp khiên .

  Chương 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT KHI XÂY DỰNG CÔNG
  TRÌNH NGẦM TRONG ĐIỀU KIỆN TP. HỒ CHÍ MINH
  6.1 Tính toán đường hầm có xét ảnh hưởng của các công trình lân cận
  6.1.1 Cấu tạo đường hầm trong đất yếu
  6.1.1.1 Bố trí chung của đường hầm
  6.1.1.2 Mặt cắt ngang đường hầm trong nền đất yếu
  6.1.1.3 Kích thước mặt cắt ngang đường hầm trong nền đất yếu
  6.1.2 Bài toán 1: Xác định độ sâu đặt hầm hợp lý .
  6.1.3 Bài toán 2: Ảnh hưởng của 2 đường hầm lân cận nhau

  6.1.3.1 Bài toán biến thiên khoảng cách theo phương ngang
  6.1.3.2 Bài toán biến thiên khoảng cách theo phương đứng
  6.1.4 Bài toán 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình trên mặt đất xuống
  công trình ngầm

  Chương 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  7.1 Kết luận
  7.2 Kiến nghị

 4. #3
  V
  vmc.thuan Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  05-03-13
  Bài viết
  19
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 5. #4
  L
  linhchi11186 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  03-06-11
  Bài viết
  25
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.


 6. #5
  P
  puppykid Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  28-03-13
  Bài viết
  1
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


 7. #6
  L
  linhchi11186 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  03-06-11
  Bài viết
  25
  Chuẩn vodka men rồi.

 8. #7
  T
  truongspcc Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  10-08-13
  Bài viết
  53
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.


 9. #8
  B
  bkvan82 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-09-13
  Bài viết
  58
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn vDOC.vn nhiều.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)