Thiết kế Mô hình hiện đại - kiến trúc bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội ( đầy đủ bản vẽ + thuyết minh )

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14

Thiết kế Mô hình hiện đại - kiến trúc bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội ( đầy đủ bản vẽ + thuyết minh )

 1. #1
  Chuyên mục: KIẾN TRÚC Mã số tài liệu: 13451
  Thể loại: Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Tiên Tửu Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
 2. TẢI BỘ TÀI LIỆU (gồm 2 tài liệu)

 3. Giới thiệu tài liệu Thiết kế Mô hình hiện đại - kiến trúc bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội ( đầy đủ bản vẽ + thuyết minh )

  Nếu các bạn có ý định mua tài liệu này thì lên mua bằng phương thức thanh toán qua ngân hàng " sẽ có giá ưu đãi hơn phương thức nạp tiền qua điện thoại "

  Bộ giáo dục và đào tạo Bộ xây dựng
  Trường đại học kiến trúc hà nội


  Tạ Hoàng  Mô hình hiện đại - kiến trúc bệnh viện đa khoa
  Quy mô nhỏ tại hà nội

  luận văn thạc sỹ kiến trúc


  Tính cấp thiết của đề tài

  Bước vào thiên niên kỷ mới, Việt nam trên con đường phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, việc quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân là vấn đề lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

  Các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như thành phố Hà nội thể hiện rõ điều đó, cùng với các văn bản pháp luật như các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân đã được quốc hội thông qua.
  Hà nội là Thủ đô của cả nước, nơi tập trung tiềm lực kinh tế, khoa học, đầu não chính trị của đất nước, có vai trò chi phối cả nước. Hà nội luôn đi đầu trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, triển khai các chương trình y tế.

  Thực trạng mạng lưới y tế Hà nội phần nhiều đã cũ kỹ lạc hậu, được xây dựng từ thời bao cấp, hay do thực dân Pháp để lại đã xuống cấp, cải tạo chắp vá, sử dụng quá tải, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị không đồng bộ dẫn đến chất lượng phục vụ chưa cao. Các trung tâm y tế ở các quận mới thành lập được cải tạo nâng cấp lên từ các trung tâm y tế huyện, xã cũ, còn các khu ở mới hệ thống chăm sóc y tế không đồng bộ.

  Tại Hà nội đã có một số bệnh viện hiện đại mới được xây dựng như Việt Nhật, Việt Pháp, nhưng chỉ dừng lại ở cấp trung ương, một số khác tập trung vào các chuyên môn sâu, các bệnh viện cấp thành phố như Thanh nhàn, Saint-Paul, Đống đa phân bố không đồng đều, trang thiết bị lạc hậu, dây chuyền chắp vá, cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên quá tải không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

  Xu hướng xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ phát triển mạnh với mục tiêu đề ra là chăm sóc sức khoẻ nhân dân bằng nhiều hướng khác nhau, trong đó có khối chăm sóc sức khoẻ tư nhân gồm một số ít bệnh viện tư nhân, các phòng khám quy mô nhỏ nhưng chủ yếu là các chuyên khoa, thường manh mún trang thiết bị nhỏ lẻ.

  Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong thành phố, giảm sự quá tải của các bệnh viện trung ương, đảm nhận một phần chức năng của trung tâm y tế huyện, thành phố cần có các bệnh viện quy mô vừa phải với trang thiết bị tiên tiến đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại, việc xây dựng một “ Mô hình hiện đại - kiến trúc bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội” là cần thiết.

  II/ Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu:
  Nghiên cứu đề xuất những “ Mô hình hiện đại - kiến trúc bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ “ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại Hà nội .
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài có nhiệm vụ:
  2.2.1. Đánh giá thực trạng về các bệnh viện đa khoa tại Hà nội và các yêu cầu của một bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô nhỏ hiện đại .
  2.2.2. Hình thành cơ sở khoa học để xây dựng hệ thống bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô nhỏ tại Hà nội
  2.2.3. Đề xuất dây chuyền cơ cấu chức năng cho bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô nhỏ tại Hà nội.
  2.2.4. Đề xuất các giải pháp quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô nhỏ tại Hà nội

  III/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  3.1 Đối tượng nghiên cứu.
  Kiến trúc bệnh viện, dây chuyền công nghệ, trang thiết bị bệnh viện đa khoa
  hiện đại trên địa bàn Hà nội.
  3.2 Giới hạn nghiên cứu
  Mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô nhỏ xây dựng mới tại các quận, huyện trên địa bàn Hà nội đến năm 2020.

  IV/ Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống trong việc điều tra, thu thập, phân tích và xử lý các thông tin về hệ thống bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội.
  - Thực hiện các phương pháp điều tra xã hội học đô thị (quan
  sát, phỏng vấn, điều tra, dùng bảng câu hỏi v.v)
  - Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu trong và ngoài nước.
  - Phân tích, tổng hợp, đưa ra các đánh giá.
  - Đề xuất mô hình kiến trúc bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô nhỏ tại Hà nội.

  V/ Cấu trúc luận văn:
  Luận văn gồm các phần sau đây:
  A. Mở đầu
  B. Phần nội dung
  Chương 1. Thực trạng hệ thống bệnh viện đa khoa của Hà nội và một số kinh nghiệm trên thế giới.
  Chương 2. Những yếu tố tác động đến mô hình bệnh hiện đại bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ.
  Chương 3. Đề xuất mô hình hiện đại kiến trúc bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội.
  C. Kết luận và kiến nghị.
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo
  Mục lục
  a. Phần mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài.
  2. Mục đích, mục tiêu luận văn
  3. Giới hạn nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu

  b. Phần nội dung

  chương I Thực trạng hệ thống bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội và một vài Kinh nghiệm trên thế giới.

  1.1 Hệ thống bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội.

  1.1.1 Sự hình thành hệ thống bệnh viện
  1.1.1.1. Thời kỳ từ năm 1955 đến 1985.
  1.1.1.2. Thời kỳ từ 1986 đến nay.
  1.1.2 Thực trạng các bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội.
  1.1.2.1. Cơ cấu tổ chức không gian.
  1.1.2.2. Kiến trúc và kết cấu công trình.
  1.1.2.3. Vật liệu hoàn thiện.
  1.1.2.4. Kỹ thuật, trang thiết bị y tế
  1.1.2.5. Vấn đề môi trường.
  1.2. Một số kinh nghiệm bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô nhỏ trên thế giới.
  1.2.1. Sự hình thành và phát triển bệnh viện đa khoa.
  1.2.1.1. Sự hình thành.
  1.2.1.2. Quá trình phát triển.
  1.2.2. Bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ ở một số nước phát triển.
  1.2.2.1. Cơ cấu, quy mô.
  1.2.2.2. Không gian kiến trúc, giải pháp kết cấu.
  1.2.2.3. Vật liệu hoàn thiện.
  1.2.2.4. Trang thiết bị.
  1.2.2.5. Vấn đề môi trường.
  1.2.3. Bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ ở một số nước trong khu vực
  1.2.2.1. Cơ cấu, quy mô.
  1.2.2.2. Không gian kiến trúc, giải pháp kết cấu.
  1.2.2.3. Vật liệu hoàn thiện.
  1.2.2.4. Trang thiết bị.
  1.2.2.5. Vấn đề môi trường.
  1.2.4. Các xu hướng phát triển.
  Kết luận chương 1
  chương II
  cơ sở lý luận hình thành mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô nhỏ cho thành phố hà nội
  2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển BVĐKHĐ quy mô nhỏ
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên.
  2.1.2. Điều kiện kinh tế.
  2.1.3. Văn hoá xã hội.
  2.1.4. Dân số và nhu cầu khám chữa bệnh.
  2.2 Các yếu tố liên quan đến một bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ
  2.2.1. Yếu tố công năng
  2.2.2. Các yếu tố kỹ thuật xây dựng
  2.2.3. Trang thiết bị.
  2.2.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.
  2.2.5 Các chính sách phát triển hệ thống bệnh viện đa khoa tại Hà nội.
  . Kết luận chương II
  Chương III. đề xuất mô hình hiện đại bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ

  3.1 Cơ cấu chức năng, quy hoạch
  3.1.1 Cơ cấu chức năng
  3.1.2 Đề xuât quy hoạch
  3.2 Sơ đồ dây chuyền
  3.2.1 .Sơ đồ dây chuyền hoạt động khu khám chữa bệnh ngoại trú
  3.2.2 . Sơ đồ dây chuyền hoạt động khoa cấp cứu hồi sức
  3.2.3 . Sơ đồ dây chuyền hoạt động khoa sản, phụ
  3.2.4 . Sơ đồ dây chuyền hoạt động khu lưu bệnh nhân nội trú
  3.2.5 . Sơ đồ dây chuyền hoạt động các khoa phòng khối kỹ thuật nghiệp vụ.
  3.2.6 . Sơ đồ dây chuyền hoạt động khoa thăm dò, phục hồi chức năng.
  3.2.7 . Sơ đồ dây chuyền hoạt động khoa dinh dưỡng
  3.2.8 . Sơ đồ dây chuyền hoạt động khoa chống nhiễm khuẩn
  3.3 Các giải pháp yêu cầu khác
  3.3.1 Kiến trúc
  3.3.2 Kết cấu, vật liệu xây dựng
  3.3.3 Thẩm mỹ, vật liệu hoàn thiện
  3.3.4 Giải pháp kỹ thuật hạ tầng và không gian phụ trợ
  3.3.5 Xử lý chất thải và môi trường
  3.4 Các yếu tố kinh tế - xã hội
  3.4.1 Các yếu tố kinh tế
  3.4.2 Các yếu tố xã hội.
  3.5 Một số đề xuất minh hoạ
  Kết luận chương 3


  C - Kết luận và kiến nghị

  1. Kết luận
  2. Kiến nghị
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Hy vọng tài liệu Thiết kế Mô hình hiện đại - kiến trúc bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ tại Hà nội ( đầy đủ bản vẽ + thuyết minh ) sẽ giúp ích cho bạn
 4. #2
  A
  arch.tien Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  19-12-11
  Bài viết
  5
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn vDOC.vn nhiều.


 5. #3
  0
  0978466703 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  14-03-13
  Bài viết
  37
  Thanks, tài liệu rất hay.


 6. #4
  S
  solevon00001 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  15-03-13
  Bài viết
  32
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj


 7. #5
  D
  duancoi Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  22-03-13
  Bài viết
  11
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


 8. #6
  T
  toaicivil Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  07-05-13
  Bài viết
  15
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 9. #7
  T
  tranthuy213 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  16-05-13
  Bài viết
  2
  Hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 10. #8
  H
  hjeuhd08 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  03-08-13
  Bài viết
  17 11. #9
  T
  thanhdanpro Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  07-08-13
  Bài viết
  10
  Thanks, tài liệu rất hay.


 12. #10
  A
  anhbebidien Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  09-08-13
  Bài viết
  2
  thanks nhiều


Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)