Hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc

Kết quả 1 đến 1 của 1

Hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc

 1. #1
  Chuyên mục: KINH TẾ PHÁT TRIÊN Mã số tài liệu: 18756
  Thể loại: Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: emcon32 Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (870.7 KB, 14 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc

  Hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển, quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đang chuyển biến rất nhanh; cùng với đó là việc đô thị hóa cũng đang diễn ra ở khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc. Bên cạnh khuôn mặt mới của đô thị với những công trình tầm vóc, những khu công nghiệp rộng lớn, những tòa nhà cao vút là hình ảnh những người dân mất đất, mất nhà hy sinh cuộc sống ổn định vốn có của bản thân và gia đình vì sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của đô thị.
  Việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực về mặt chính sáchThư viện Sách, Mỗi Ngày Một Cuốn Sách. Tuy nhiên, những bất cập vẫn chưa được giải quyết triệt để; tỷ lệ hộ nghèo hậu giải phóng mặt bằng ở một số địa phương có xu hướng tăng lên, việc người dân chưa được bồi thường thoả đáng vẫn đang khiếu kiện kéo dài làm họ mất tập trung ổn định cuộc sống, gây mất ổn định chính trịluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành kinh tế chính trị, xã hộiluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Xã hội và dẫn đến tệ nạn tại các khu vực giải toả có xu hướng tăng theo.
  2. Phạm vi nghiên cứu của luận vănCung cấp luận văn cách ngành
  Vấn đề nóng bỏng hiện nay, mà cũng là những vướng mắc lớn nhất mà đa số các dự án đều vướng phải đó là đơn giá bồi thường về đất chưa ngang bằng với giá thị trường, chưa đáp ứng được mong đợi của người dân bị thu hồi đất. Bên cạnh đó cũng còn có những yếu tố khác như: việc bố trí tái định cư chưa kịp thời, chưa hợp lý; các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, bố trí việc làm cho các thành viên trong độ tuổi lao độngluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Lao Động Học cũng chưa được đáp ứng và quan tâm đúng mức.
  Với thực tế chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đang được áp dụng tại địa phương; trong luận văn này, người viết lựa chọn một số dự án mẫu làm cơ sở phân tích từ đó nêu lên những thành công và hạn chế trong việc áp dụng chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương.
  6
  3. Nét mới của luận văn
  Nét mới của luận văn là những gì không quá cũ; mà còn là những vấn đề mang tính thời sự, nóng bỏng mà Đảng, Nhà nước cũng như được nhiều người dân quan tâm. Luận văn này, với kiến thức còn hạn chế của người viết chắc chắn không thể đề cập hết được tất cả những tồn tại trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng mà địa phương đang áp dụng; nhưng cũng sẽ nêu lên một số bất cập và đưa ra giải pháp, kiến nghị giúp cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tếluận văn báo cáo chuyên ngành kinh tế trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng; góp phần xây dựngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Xây Dựng địa phương giàu - mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Trong quá trình thực hiện luận văn này, người viết cùng với những kinh nghiệm thực tế trong công việc mà mình đã trải qua với sự giúp đỡ của các đơn vị, phòng ban, trong quá trình thu thập số liệu và tiến hành điều tra, khảo sát bằng phiếu khảo sát từ một số hộ gia đình trong các dự án mẫu để từ đó có những phân tích, đánh giá và nhận định một cách khách quan về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng mà địa phương đang áp dụng.
  5. Kết cấu của luận văn
  Luận văn gồm ba phần chính:
  Phần thứ nhất: Giới thiệu tính cấp thiết của luận văn, phạm vi nghiên cứu, nét mới, phương pháp nghiên cứu và kết cấu của luận văn.
  Phần thứ hai: Nội dung của luận văn
  Chương 1: Lý luận chung về giá trong bồi thường giải phóng mặt bằng.
  Chương 2: Thực trạng chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thị xã Bảo Lộc.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.
  Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị
  Danh mục tài liệutài liệu trực tuyến, tài liệu điện tử, thư viện tài liệu tham khảo.


  Giới thiệu đề tài  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  NỘI DUNG LUẬN VĂN 3
  Chương 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ
  TRONG BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
  1.1 Đất đailuận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Địa chí . . 3
  1.1.1 Một số khái niệm .3
  1.1.2 Các đặc điểm chủ yếu về sở hữu và quyền sử dụng đất đai ở Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam . 4
  1.1.3 Các trường hợp thu hồi đất .5
  1.1.3.1 Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 6
  1.1.3.2 Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế .7
  1.1.4 Bồi thường, hỗ trợ . .7
  1.1.5 Phương pháp xác định giá đất .8
  1.2 Tài sản gắn liền với đất .11
  1.2.1 Nhà, công trình xây dựng trên đất 11
  1.2.1.1 Quy định về bồi thường . 11
  1.2.1.2 Giá bồi thường . 14
  1.2.2 Cây trồng, vật nuôi . 14
  1.3 Các chính sách hỗ trợ 16
  1.3.1 Hỗ trợ di chuyển .16
  1.3.2 Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất .16
  1.3.3 Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm .17
  1.3.4 Hỗ trợ khác . 17
  1.4 Tái định cư . 17
  1.5 Đất đai, tài sản là bất động sản . .19
  3
  1.5.1 Khái niệm bất động sản . .19
  1.5.2 Thuộc tính, đặc trưng của đất đai, tài sản là bất động sản 19
  1.5.3 Giá của hàng hóa đất đai, tài sản là bất động sản .20
  1.5.3.1 Khái niệm .20
  1.5.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản 21
  1.5.3.3 Các phương pháp xác định giá bất động sản .23
  Kết luận chương 1 . 25
  Chương 2
  THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG,
  GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẢO LỘC
  2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của thị xã Bảo Lộc .26
  2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 26
  2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội . 27
  2.2 Quá trình tổ chức, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng .30
  2.2.1 Chính sách áp dụng .30
  2.2.2 Tổ chức thực hiện .31
  2.3 Thực trạng chính sách bồi thường giải, phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc . .33
  2.3.1 Quá trình thực hiện .33
  2.3.2 Lựa chọn một số dự án mẫu . 35
  2.3.3 Phân tích kết quả thu thập 37
  2.3.3.1 Quá trình thực hiện dự án . .37
  2.3.3.2 Đơn giá bồi thường về đất .38
  2.3.3.3 Đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất 39
  2.3.3.4 Các khoản hỗ trợ .41
  2.3.3.5 Về tái định cư . 42
  2.3.3.6 Tổng hợp các chỉ tiêu khảo sát 44
  4
  2.4 Những tồn tại, hạn chế trong chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc . 45
  2.4.1 Những hạn chế .46
  2.4.2 Nguyên nhân . 46
  Kết luận chương 2 . 51
  Chương 3
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH
  BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
  3.1 Phương hướng và các quan điểm về hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian tới .52
  3.1.1 Phương hướng .52
  3.1.2 Quan điểm . .53
  3.2 Xây dựng dự án hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai, hòan thiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .53
  3.3 Xây dựng giá bồi thường sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường . 55
  3.4 Áp dụng nguyên tắc tự thỏa thuận giá bồi thường đối với các dự án thu hồi đất 59
  3.5 Đẩy mạnh bố trí tái định cư, tăng cường các chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình bị thu hồi giải tỏa . 61
  3.6 Phát triển thị trường nhà đất, khuyến khích người dân đầu tưluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Đầu tư góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các dự án đầu tư 64
  3.7 Các giải pháp hỗ trợ . .65
  3.7.1 Quản lý Nhà nước . .65
  3.7.2 Quản lý của chính quyền địa phương 66
  3.8 Tăng cường công tác tư vấn, thẩm định giá của các Công ty, Trung tâm Thẩm định giá 68
  Kết luận chương 3 72
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73
  5


  Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)