Báo Cáo Phân tích và đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam giai đoạn 2008 – 6 tháng đầu năm 2010

Kết quả 1 đến 1 của 1

BÁO CÁO Phân tích và đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam giai đoạn 2008 – 6 tháng đầu năm 2010

 1. #1
  Chuyên mục: KINH TẾ PHÁT TRIÊN Mã số tài liệu: 19885
  Thể loại: Báo Cáo Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Spamkeng Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (190.5 KB, 0 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Phân tích và đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam giai đoạn 2008 – 6 tháng đầu năm 2010

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Giá cả của hàng hoá dịch vụ luôn luôn biến động theo thời gian, tuy nhiên nếu như giá cả thay đổi quá nhanh chóng, nó có thể là một cú sốc đối với nền kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là một chỉ số cơ bản đo lường giá cả hàng hoá dịch vụ và cho biết liệu nền kinh tế có bị lạm phát hoặc giảm phát hay không. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước sự gia tăng rất nhanh của chỉ số giá tiêu dùng kể từ hơn 10 năm trở lại đây.
  CPI được hình thành từ các thông tin chi tiêu của hàng nghìn hộ gia đình trên toàn quốc. Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn và nhật kí chi tiêu của các đối tượng lựa chọn để nghiên cứu. Các số liệu này sẽ hình thành lên một bức tranh về sự biến động của chi phí sinh hoạt từ đó giúp các chuyên gia tài chính nhận định được khả năng lạm phát có nguy cơ làm suy sụp cả một nền kinh tế nếu ở lạm phát ở mức độ quá cao. Cả lạm phát và giảm phát quá mức đều rất đáng sợ mặc dù giảm phát quá mức ít khi xảy ra hơn.
  Thay đổi của giá cả của hàng hoá dịch vụ trên thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến các chứng khoán có lãi suất cố định. Nếu giá cả tăng, các khoản lãi cố định sẽ có giá trị thực tế thấp hơn và do đó làm giảm mức sinh lợi của các chứng khoán. Lạm phát cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các khoản tiền lương, trợ cấp, hưu trí vì chúng là các khoản tiền trả cố định.
  Bên cạnh đó biến động giá cả có thể ảnh hưởng xấu đến các công ty. Người ta thường kì vọng mức độ lạm phát nhẹ trong nền kinh tế đang tăng trưởng, tuy nhiên nếu giá cả của các yếu tố đầu vào tăng quá nhanh các nhà sản xuất sẽ bị giảm lợi nhuận. Mặt khác giảm phát chắc chắn sẽ dẫn tới giảm mức cầu của người tiêu dùng. Trong trường hợp này các nhà sản xuất buộc phải giảm giá để bán được hàng, tuy nhiên giá cả các yếu tố đầu vào có thể không giảm một lượng tương ứng. Vì thế biên lợi nhuận của nhà sản xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì thế mà đề tài: “ Phân tích và đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam giai đoạn 2008 – 6 tháng đầu năm 2010”, nhằm thấy được thực trạng và nguyên nhân tăng giảm của chỉ số CPI, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì chỉ số này ở một tỷ lệ cho phép.

  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  2.1. Mục tiêu chung:
  - Phân tích tình hình biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong những năm qua, các nhân tố ảnh hưởng đến CPI. Qua đó có thế biết được những tác động của CPI đối với nền kinh tế, từ đó có thể đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tốt hơn.
  2.2. Mục tiêu cụ thể:
  - Thực trạng chỉ số giá tiêu dùng trong những năm qua.
  - Phân tích tình hình biến động chỉ số giá tiêu dùng.
  - Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số CPI.
  - Một số giải pháp nhằm kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng tốt hơn.
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1. Phương pháp thu thập số liệu
  - Số liệu thứ cấp:
  + Tổng hợp những thông tin từ tạp chí, tài liệu, báo cáo của tổng cục thống kê, Internet
  3.2. Phương pháp phân tích số liệu
  - Phương pháp so sánh, thống kê mô tả tổng hợp số liệu: Thu thập số liệu thứ cấp từ việc tổng hợp các tài liệu từ báo, tạp chí, truyền hình và internet để phân tích.
  4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  4.1. Phạm vi về thời gian
  - Thời gian nghiên cứu là hạn chế nên các số liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu tập trung từ năm 2008, 2009 đến 6 tháng đầu năm 2010.
  4.2. Phạm vi về không gian
  - Đề tài tập trung nghiên cứu ở Việt Nam
  Tuy nhiên, do điều kiện thời gian và khả năng nghiên cứu còn nhiều hạn chế, đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót, nhóm kính mong có sự cảm thông và góp ý của cô để hoàn thiện hơn.
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  2.1. Mục tiêu chung: 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể: 2
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
  3.1. Phương pháp thu thập số liệu 2
  3.2. Phương pháp phân tích số liệu 2
  4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  4.1. Phạm vi về thời gian 2
  4.2. Phạm vi về không gian 2
  PHẦN NỘI DUNG 3
  CHƯƠNG 1 – THỰC TRẠNG CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ VỀ CPI 3
  1.1 Một số khái niệm cơ sở về chỉ số giá tiêu dùng CPI. 3
  1.1.1 Định nghĩa CPI. 3
  1.1.2 Cách tính CPI. 3
  1.1.3. Sự khác nhau giữa CPI và lạm phát. 3
  1.2 Thực trạng chỉ số giá tiêu dùng CPI hiện nay của Việt Nam. 4
  CHƯƠNG 2 - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) 6
  2.1. Phân tích tình hình biến động CPI 6
  2.1.1.Phân tích mức độ biến động của chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2008 – 2010 tháng sau so với tháng trước (tháng trước = 100): 6
  2.1.2. Phân tích mức độ biến động của chỉ số giá tiêu dùng cùng kỳ năm trước từ năm 2008 – 2010 (năm trước = 100): 9
  2.2. Các nhân tố tác động đến chỉ số CPI hiện nay. 11
  2.2.1. Tỷ giá hối đoái: 11
  2.2.2. Xăng dầu, năng lượng : 11
  2.2.3. Thiên tai : 11
  2.2.4. Sự biến động của vàng: 12
  2.2.5. Chính sách tiền tệ: 12
  2.3. Tác động của CPI đến GDP: 12
  2.4. Tác động của CPI đến nền kinh tế: 12
  2.5. Tác động của CPI đến thị trường chứng khoán Việt Nam. 13
  CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA CPI 15
  PHẦN KẾT LUẬN 17
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 18


  Hy vọng tài liệu Phân tích và đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam giai đoạn 2008 – 6 tháng đầu năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)