Báo Cáo Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông hộ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk

Kết quả 1 đến 1 của 1

BÁO CÁO Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông hộ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk

 1. #1
  Chuyên mục: KINH TẾ PHÁT TRIÊN Mã số tài liệu: 26886
  Thể loại: Báo Cáo Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: ThongDanh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (484.0 KB, 13 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông hộ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk

  MỤC LỤC


  PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ 7

  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 7
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 8
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 8

  PHẦN HAI: CÁC KHÁI NIỆM, LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
  2.1 Các khái niệm và lý thuyết cơ bản 9
  2.1.1. Hộ và kinh tế hộ 9
  2.1.1.1 Khái niệm 9
  2.1.1.2 Đặc trưng kinh tế nông hộ 10
  2.1.2 Phát triển kinh tế nông hộ 10
  2.1.3 Các chủ trương, chính sách của đảng về phát triển kinh tế nông hộ ở nước ta 11
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 11
  2.2.1. Phương pháp chọn mẫu 11
  2.2.1.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 11
  2.2.1.2 Phương pháp chọn mẫu điều tra 12
  2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin 12
  2.2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 12
  2.2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp: 12
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 12
  2.2.4 Phương pháp phân tích 12
  2.2.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 13

  PHẦN BA: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14

  3.1. Đặc điểm địa bàn 14
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 14
  3.1.1.1. Vị trí địa lý 14
  3.1.1.2. Điều kiện khí hậu 14
  3.1.1.3. Địa hình 15
  3.1.2. Các nguồn tài nguyên 15
  3.1.2.1. Nguồn nước, thuỷ văn 15
  3.1.2.2. Tài nguyên đất 15
  3.1.2.3 Tài nguyên rừng 16
  3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 16
  3.1.3.1 Tình hình dân số, dân tộc và tôn giáo 16
  3.1.3.2 Tình hình phân bổ và sử dụng đất trên địa bàn 17
  3.1.3.3. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 18
  3.1.3.4. Cơ sở hạ tầng 20
  3.3. Kết quả nghiên cứu 20
  3.3.1 Đặc điểm của hộ điều tra 20
  3.3.1.1 Tình hình dân số, lao động 20
  3.3.1.2 Trình độ học vấn của các nhóm hộ 21
  3.3.1.3 Tình hình sử dụng đất sản xuất của các nhóm hộ 22
  3.3.1.4 Tình hình trang bị công cụ sản xuất của nhóm hộ điều tra 23
  3.3.1.5 Tình hình vay vốn của các nhóm hộ điều tra 24
  3.3.2. Thực trạng phát triển kinh tế nông hộ ở xã Hòa Sơn 25
  3.3.2.1 Thu của nông hộ 25
  a. Thu và cơ cấu nguồn thu của hộ từ ngành trồng trọt 25
  b. Thu và cơ cấu nguồn thu của hộ từ chăn nuôi 26
  c. Thu và tổng thu của hộ từ hoạt động khác 27
  d. Tổng hợp các khoản thu của hộ 29
  3.3.2.2 Chi cho các hoạt động sản xuất của hộ điều tra 30
  a. Chi cho trồng trọt 30
  b. Chi cho chăn nuôi 31
  c. Chi cho các hoạt động khác 32
  d. Tổng hợp các khoản chi của hộ 33
  3.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh ĐakLak. 34
  3.3.3.1 Nhóm các yếu tố khách quan 34
  a. Cơ sở hạ tầng 34
  b. Giá cả thị trường 34
  c. Chính sách của Nhà nước 34
  3.3.3.2 Nhóm các yếu tố chủ quan 35
  a. Ảnh hưởng của đất đai đến phát triển kinh tế nông hộ 35
  b. Ảnh hưởng lao động đến phát triển kinh tế nông hộ 35
  c. Ảnh hưởng của vốn đến phát triển kinh tế nông hộ 35
  3.3.4 Đánh giá tổng quát về những thuận lợi và khó khăn trong lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa bàn xã. 35
  3.3.5. Một số đề xuất giải pháp để phát triển kinh tế nông hộ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh ĐakLak. 36
  a. Giải pháp về cơ sở hạ tầng 36
  b. Giải pháp về yếu tố giá cả thị trường 36
  c. Giải pháp về lao động 37
  d. Giải pháp về môi trường chính sách của chính phủ 37
  e. Giải pháp về hệ thống khuyến nông 37
  g. Giải pháp về vốn vay 37

  PHẦN BỐN: KẾT LUẬN 39

  Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông hộ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)