Tiểu Luận Phân tích nội dung bốn bài học kinh nghiệm rút ra được từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ vi(1986)

Kết quả 1 đến 5 của 5

TIỂU LUẬN Phân tích nội dung bốn bài học kinh nghiệm rút ra được từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ vi(1986)

 1. #1
  Chuyên mục: LỊCH SỬ ĐẢNG Mã số tài liệu: 114431
  Thể loại: Tiểu Luận Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 5,000 đ Người bán: Nhung Boo Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (85.5 KB, 2 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Phân tích nội dung bốn bài học kinh nghiệm rút ra được từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ vi(1986)

  BÌA
  MỤC LỤC


  Phần 1. LỜI NÓI ĐẦU


  Phần 2. NỘI DUNG


  I. Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.
  1. Vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự vận động và phát triển của Xã hội.
  2. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, "Lấy dân làm gốc" là truyền thống văn hoá chính trị của các nhà lãnh đạo, cầm quyền một lòng vì dân, vì nước.
  2.1 Nó thể hiện nhất quán tư tưởng
  2.2 Học Bác lấy dân làm gốc
  2.3 Và thật lòng phụng sự nhân dân.


  II. Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
  1. Bối cảnh lịch sử.
  2. Đánh giá.
  3. Khắc phục.
  4. Kết quả


  III. Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới.
  1. Đặt vấn đề.
  2. Giải quyết vấn đề
  a. Sức mạnh dân tộc là gì?
  b. Sức mạnh của thời đại là gì?
  c. Mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
  d. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã thực hiện tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam
  3. Kết luận


  IV. Phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  Phần 3. KẾT LUẬN


  Phần 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Phần I:
  LỜI NÓI ĐẦU


  Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nươớc ta bứớc vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên khắp cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng và toàn diện.


  Đứng trước tình hình đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI từ ngày 15 đến 18-12-1986 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu Đảng viên và có 32 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội.


  Trong các cuộc họp, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội cho rằng: “Trong mười năm qua, đã phạm nhiều sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế”. “Khuynh hướng tơ tưởng chủ yếu của những sai lầm ấy, đặc biệt là những sai lầm về chính sách kinh tế, là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan, là khuynh hướng buông lỏng trong quản lý kinh tế, xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và nguyên tắc của Đảng”. Những sai lầm và khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế xã hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng”, do “sự lạc hậu về nhận thức lý luận và vận dụng các quy luật đang hoạt động trong thời kì quá độ”.


  Từ thực tiễn của đất nước, nhất là từ những sai lầm khuyết điểm, Đại hội đã nêu lên 4 bài học kinh nghiệm chủ yếu:


  ã Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động.


  ã Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.


  ã Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới.


  ã Phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.


  Đại hội Đảng toàn quốc lần VI cũng đề ra đường lối đổi mới toàn diện cả về kinh tế, xã hội và chính trị.Trong phạm vi ngắn của bài tiểu luận này, Nhóm 1được giao nhiệm vụ: “Phân tích nội dung bốn bài học kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI(1986)”.


  Hy vọng tài liệu Phân tích nội dung bốn bài học kinh nghiệm rút ra được từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ vi(1986) sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  S
  sambap.bpgl Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  16-12-14
  Bài viết
  1
  cám ơn các bạn đã giúp mình hoàn thành luận văn cuối khoá

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)