Luận Văn Dạy học lịch sử theo nhóm ở trường THPT hiện nay, thực trạng, giải pháp và cách tiến hành

Kết quả 1 đến 8 của 8

LUẬN VĂN Dạy học lịch sử theo nhóm ở trường THPT hiện nay, thực trạng, giải pháp và cách tiến hành

 1. #1
  Chuyên mục: LỊCH SỬ Mã số tài liệu: 19636
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Tiên Tửu Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (661.7 KB, 70 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Dạy học lịch sử theo nhóm ở trường THPT hiện nay, thực trạng, giải pháp và cách tiến hành

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Một trong những xu hướng đổi mới phương pháp dạy học trên thế giới cũng như ở nước ta hiện nay là “phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của người học” nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời đại mới. Do đó, giáo viên phải là người đi đầu trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy. Song song với việc sử dụng linh hoạt và sáng tạo các phương pháp truyền thống, người giáo viên phải luôn nghiên cứu và vận dụng các phương pháp dạy học mới vào quá trình giảng dạy của mình. Thực trạng dạy và học theo kiểu “thầy đọc - trò ghi” vẫn còn khá phổ biến ở nhiều địa phương. Điều đó đã làm kìm hãm khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh, làm cho học sinh trở nên thụ động trong việc tiếp thu tri thức. Trong khi đó, dạy học theo nhóm là một trong số phương pháp dạy học theo cách tiếp cận gián tiếp được đánh giá là phát huy khá tốt, tích cực học tập của học sinh lại chưa được sử dụng phổ biến ở trường THPT. Vì những lý do đó, tôi thực hiện đề tài “Dạy học lịch sử theo nhóm ở trường THPT hiện nay- thực trạng, giải pháp và cách tiến hành”, với mong muốn nghiên cứu sâu về tính ưu việc và khả năng vận dụng dạy học theo nhóm trong việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
  2. Lịch sử vấn đề
  Việc nghiên cứu phương pháp dạy học, do những đặc điểm của hiện thực và nhận thức sự bức thiết của thời đại, nhiều tác giả đã đi vào nghiên cứu, tham luận: Phan Ngọc Liên, Trần Văn Trị (chủ biên) (2003) - Phương pháp dạy học lịch sử, Nxb GD, sách gồm có 287 trang, bao gồm 11 chương, đề cập một cách đầy đủ những nội dung phương pháp dạy học lịch sử như hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử, bài học lịch sử, hình thành tri thức lịch sử cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Tuy nhiên, về cụ thể từng phương pháp thì chưa làm rõ một cách cụ thể ví dụ như dạy học nêu vấn đề, chưa đề cập đến phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phương pháp dạy học theo nhóm
  Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Xuân Trường (2006) - Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn lịch sử 10, Nxb. Hà Nội, sách gồm 120 trang, được phân là ba phần, trong đó có phần II, mục A, có đề cập đến những vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử ở trường phổ thông tương đối có hệ thống, có nhiều nội dung mới, có tính cấp thiết trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Tuy nhiên, chưa thấy có những đề xuất về một số phương pháp dạy học mới, hiện đại như phương pháp dạy học theo nhóm, dạy học nêu vấn đề Ngô Minh Oanh (chủ biên), Đào Thị Mộng Ngọc, Nhữ Thị Phương Lan (2006) -Con đường và biện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường THPT, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, sách gồm 80 trang, phân làm 4 chương, đề cập đến một số nội dung như nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử, con đường và biện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử, thực trạng dạy học lịch sử, vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn , dạy học nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử rất chi tiết, ngắn gọn, là nguồn tư liệu rất đáng tham khảo. Nguyễn Trọng Tấn (dịch) (2005) - Cẩm nang thực hành giảng dạy, Nxb. ĐHSP Hà Nội, Hà Nội. Sách gồm 645 trang, 4 phần và tổng cộng 18 chương, trong đó có phần 3: Tác giả đề cập đến nhiều kiểu hình thức tổ chức dạy học, học tập và giảng dạy, lợi ích của việc học tập hợp tác, cách tổ chức nhóm học tập ở các bậc học như bậc tiểu học, bậc trung học lợi ích của công việc học tập theo nhóm, thiết lập chia nhóm giảng dạy cho học sinh rất có giá trị, là nguồn tư liệu tham khảo chất lượng và hiệu quả. Ngô Thị Thu Dụng - Một số vấn đề lí luận về kĩ năng học theo nhóm của học sinh, Tạp chí giáo dục, số 4/2002. Tác giả viết rất cụ thể về cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, lý luận về kỉ năng học tập theo nhóm.
  Nguyễn Văn Hiền - Phương pháp “nhóm chuyên gia” trong dạy học hợp tác, Tạp chí giáo dục, số 4/2003. Tác giả có đề cập đến các bước tổ chức tiến hành, ưu và nhược điểm của phương pháp, có đi vào vận dụng (thực hành ) đáng để giáo viên tham khảo. Tuy nhiên, về sự vận dụng, tác giả không tiến hành một cách cụ thể như qui định thời gian của tiết dạy, qui định thảo luận nhóm trong điều kiện nào, thời gian thảo luận vấn đề là bao nhiêu? đánh giá như thế nào? kết luận ra làm sao? cũng chỉ mang hình thức.
  Lê Vinh Quốc (2008) - Các yếu tố cơ bản trong quá trình giáo dục hiện đại và vấn đề đổi mới dạy học ở Việt Nam (lý thuyết và ứng dụng), ĐHSP-TP.HCM (lưu hành nội bộ). Chuyên đề gồm 4 chương, bao trùm nội dung chuyên đề là đổi mới dạy học (mục tiêu- nội dung - phương pháp) là nguồn tư liệu quí báu cống hiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam. V. Ôcôn (1997), Phạm Hoàng Gia chọn lọc, hiệu đính và giới thiệu - Những cơ sở của dạy học nêu vấn đề, Nxb.Hà Nội. Trong đó có 2 chương (XI, XII) đề cập đến những điều kiện, hiệu quả dạy học nêu vấn đề theo hình thức nhóm. Là nguồn tư liệu có giá trị để nghiên cứu. Phan Thị Hồng Vinh (2007) - Phương pháp dạy học, Giáo dục học, Nxb.ĐHSP, Hà Nội, 224 trang, gồm 3 chương, trong đó có chương 3 có đề cập dạy học theo nhóm trong giáo dục, tác giả trình bày hết sức ngắn gọn về phương pháp học tập theo nhóm nhỏ: khái niệm, hình thức tổ chức, vị trí và vai trò của giáo viên. Trần Duy Hưng - Mô hình phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ, Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 4/2000, tác giả nêu và phân tích rõ về mô hình của phương pháp, đáng để tham khảo nhưng chỉ đề cập đến mô hình không thì chưa đủ. Trần Duy Hưng - Nhóm nhỏ và việc tổ chức cho học sinh theo các nhóm nhỏ, Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 7/1999, có đề cập đến đặc trưng, ý nghĩa của dạy học theo nhóm nhỏ nhưng không làm rõ về cách thức tổ chức thế nào? ưu và nhược điểm của nó và cũng không thấy thử nghiệm trong thực tế của dạy học. Trần Thị Thu Mai - Về phương pháp học tập nhóm, Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 12/2000. Tác giả có đề cập đến khái niệm, vai trò của học tập theo nhóm, cách tổ chức và tiến hành, hệ thống các biện pháp tạo nhóm một cách ngắn gọn, súc tích. Nhưng cũng chưa đi vào vận dụng cụ thể để thấy được tính hiệu quả của nó. Vẫn còn trên cơ sở lí thuyết.
  Nguyễn Thị Hồng Nam - Tổ chức hoạt động hợp tác trong học tập theo hình thức thảo luận nhóm, Tạp chí giáo dục, số 3/2002. Đề cập một cách rất cụ thể về cách tổ chức nhóm như làm việc theo cặp 2 học sinh, 4-5 học sinh, ghép nhóm, hoạt động trà trọn có
  phân tích ưu và nhược điểm của từng hình thức thảo luận theo nhóm đáng để cho giáo viên tham khảo. Lê Văn Tạc - Một số vấn đề cơ sở lí luận học hợp tác nhóm, Tạp chí giáo dục, số 9/2002, có nêu lên một số vấn đề về học tập hợp tác nhóm như khái niệm, nguyên tắc, các cơ sở lí thuyết, quá trình thực hiện học hợp tác tương đối cụ thể, song chưa đi vào thực nghiệm cụ thể trong thực tế, không đi vào qui định rõ nhiệm vụ của giáo viên, cũng như học sinh, tất cả mới chỉ trên cơ sở lí thuyết Như vậy, Vấn đề liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp dạy học theo nhóm đã được rất nhiều nhà nghiên cứu giáo dục, nhiều giảng viên, giáo viên các trường đại học cũng như phổ thông đều quan tâm và tìm hiểu với nhiều công trình lớn Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu đó trình bày vấn đề này vẩn chưa thật sự sâu sắc, không có một sự nhận định cụ thể, phần thiếu phần thừa, tất cả cũng chỉ ở trên cơ sở lý thuyết, chưa đi vào vận dụng cụ thể, cũng như với vị trí và vai trò của phương pháp Vì vậy, với việc tổng hợp các bài viết, các tài liệu tham khảo và sự tự tìm hiểu, việc nghiên cứu đề tài này tôi hy vọng có thể góp phần nhỏ vào sự hoàn thiện thêm vấn đề nghiên cứu mà các tác giả trước đó chưa thực hiện hay chưa đủ.
  3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ đề tài
  - Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu và vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm trong giảng dạy lịch sử ở trường THPT hiện nay.
  - Nhiệm vụ đề tài: Xây dựng hệ thống lý luận làm cơ sở nghiên cứu cho đề tài. Thiết kế một số giáo án có vận dụng dạy học lịch sử theo nhóm. Tiến hành thực nghiệm sư phạm. Tổng kết, rút ra những bài học để vận dụng vào thực tế dạy học.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Việc sử dụng dạy học lịch sử theo nhóm ở trường THPT. - Thực nghiệm sư phạm (lớp 10) ở trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP.Hồ Chí Minh
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, đặc biệt là phương pháp giáo dục học (nhằm khai thác giáo viên và các phương tiện dạy học hiệu quả để giáo dục người học) .
  6. Nguồn tài liệu
  Việc tìm hiểu một sự kiện, một nội dung hay một vấn đề cần nghiên cứu chúng ta không thể không nghiên cứu những yếu tố khách quan và chủ quan mà người tham khảo chủ yếu là dựa vào các sách sử, tư liệu, bài viết có liên quan đến nó. Cũng như không thể không quan tâm đến bối cảnh xã hội, đến hoàn cảnh, trạng thái, tâm tư của những người trong cuộc tại thời điểm ấy. Trên có sở đó mà phân tích, so sánh, đề xướng, kiến nghị mới có thể khẳng định được vấn đề, ít ra cũng đạt mức độ tương đối. Tìm hiều đề tài tôi đã dựa vào những nguồn tư liệu sau: - Các sách giáo trình , sách chuyên đề cũ và mới như: Nguyễn Thị Côi (2006)-Con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường THPT, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Xuân Trường (2006)-Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn lịch sử 10, Phan Ngọc Liên, Trần Văn Trị (cb) (2004)-Phương pháp dạy học lịch sử,.Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng (chủ biên) (1998)- Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Đỗ Linh, Lê Văn, Dương Ngọc Dương (2006)-Phương Pháp học tập hiệu quả, Nxb Ngô Minh Oanh (cb) (2006)-Con đường và bện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường THPT, Nguyễn Trọng Tấn (dịch) (2005)- Cẩm nang thực hành giảng dạy.
  - Các bài viết của một số tác giả được đăng trên các tạp chí như: Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Tạp chí giáo dục, Tạp chí nghiên cứu giáo dục, Tạp chí dạy và học ngày nay như Phạm Thị Kim Anh- Về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí giáo dục, số 2/2004, Nguyễn Gia Cầu-Dạy học phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh, Tạp chí giáo dục, số 2/2007, Nguyễn Thị Côi-Tổ chức hoạt động lĩnh hội kiến thức cho học sinh trong học tập lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí giáo dục, số
  9/2002, Nguyễn Thị Côi- Hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông, thực trạng và giải pháp, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số7/2007, Ngô Thị Thu Dụng-Một số vấn đề lí luận về kĩ năng học theo nhóm của học sinh, Tạp chí giáo dục, quí 4/2002, Trần Duy Hưng-Mô hình phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ, tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 4/2000, Trần Duy Hưng- Nhóm nhỏ và việc tổ chức cho học sinh theo các nhóm nhỏ, Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 7/1999, Trần Thị Thu Mai- Về phương pháp học tập nhóm, Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 12/2000, Nguyễn Thị Hồng Nam- Tổ chức hoạt động hợp tác trong học tập theo hình thức thảo luận nhóm, Tạp chí giáo dục, số 3/2002, Lê Văn Tạc-Một số vấn đề cơ sở lí luận học hợp tác nhóm, Tạp chí giáo dục, số 9/2002. - Ngoài ra còn tham khảo một số luận án, tiểu luận của các giảng viên, sinh viên đi trước và một số Website
  7. Cấu trúc đề tài
  - LỜI CẢM ƠN
  - MỤC LỤC
  - PHẦN MỞ ĐẦU
  - PHẦN NỘI DUNG: gồm có 3 chương
  CHưƠNG I : THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ Ở TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY.
  CHưƠNG II: DẠY HỌC THEO NHÓM-MỘT HÌNH THỨC NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC LỊCH SỬ
  CHưƠNG III: VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO NHÓM ĐỂ THIẾT KẾ VÀ GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC CỤ THỂ
  - PHẦN KẾT LUẬN
  - PHẦN PHỤ LỤC
  - TÀI LIỆU THAM KHẢO

  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  2. Lịch sử vấn đề
  3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ đề tài
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu
  6. Nguồn tài liệu
  7. Cấu trúc đề tài
  PHẦN NỘI DUNG
  CHưƠNG I: THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ Ở TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
  1. Thực trạng dạy và học lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay
  1.1. Thực trạng chung
  1.2. Thực trạng dạy học theo nhóm
  2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường THPT
  2.1. Đối với trường ĐHSP-TP.Hồ Chí Minh, khoa Lịch sử và các bạn sinh viên
  2.2. Đối với các cấp quản lý, giáo viên và học sinh ở trường THPT.
  CHưƠNG II: DẠY HỌC THEO NHÓM MỘT HÌNH THỨC NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC LỊCH SỬ
  1. Khái niệm, mục đích, nguyên tắc và điều kiện
  1.1. Khái niệm
  1.2. Mục đích
  1.3. Nguyên tắc
  1.4. Điều kiện
  2. Cơ sở lý luận của việc dạy học theo nhóm
  2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
  2.2. Một số vấn đề lý luận về kỹ năng học theo nhóm
  3. Qui trình dạy học theo nhóm
  3.1. Thành lập nhóm:
  3.2. Giáo viên nêu ra vấn đề thảo luận và đề ra nhiệm vụ học tập cho các nhóm
  3.3. Trao đổi ý kiến nhóm
  3.4. Đại diện các nhóm trình bày những kết quả công việc trước lớp
  3.5. Tổng kết, rút kinh nghiệm
  4. Các hình thức dạy học theo nhóm
  5. Tác dụng của việc dạy học theo nhóm
  6. Các hình thức làm việc theo nhóm khi dạy học
  6.1. Trả lời câu hỏi trong phiếu học tập
  6.2. Trả lời câu hỏi do giáo viên trực tiếp đưa ra
  6.3. Thực hành vấn đề theo nhóm
  6.4. Cùng nhau nghiên cứu một bài học
  6.5. Giải bài tập lịch sử theo nhóm
  6.6. Hỏi đáp giữa các nhóm
  6.7. Mô tả hình vẽ hay mô hình
  CHưƠNG III: VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO NHÓM ĐỂ THIẾT KẾ VÀ GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC CỤ THỂ
  1. Áp dụng dạy học theo nhóm trong chương trình môn lịch sử THPT
  2. Thiết kế giáo án có sử dụng dạy học theo nhóm
  3. Hệ thống các hình thức làm việc theo nhóm đã sử dụng trong dạy học một số bài lên lớp
  4. Thực nghiệm sư phạm
  4.1. Mục đích thực nghiệm
  4.2. Đối tượng thực nghiệm và địa bàn thực nghiệm
  4.3. Tiến trình thực nghiệm
  4.4. Kết quả thực nghiệm
  4.4.1. Kết quả học tập của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm
  4.4.2. Các ý kiến học sinh
  5. Những bài học kinh nghiệm
  5.1. Kinh nghiệm lựa chọn nội dung học nhóm
  5.2. Kinh nghiệm về việc chia nhóm
  5.3. Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm
  5.4. Kinh nghiệm thu hút sự chú ý của học sinh vào hoạt động nhóm
  5.5. Kinh nghiệm sử dụng câu hỏi
  5.6. Kinh nghiệm kích thích học sinh phát biểu ý kiến
  5.7. Kinh nghiệm về sự thành công trong hoạt động nhóm
  KẾT LUẬN
  PHẦN PHỤ LỤC
  2. Phiếu điều tra giáo viên và học sinh
  2. Đề kiểm tra
  3. Phiếu ghi bài:
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Sách
  2. Tạp chí
  3. Website

  Hy vọng tài liệu Dạy học lịch sử theo nhóm ở trường THPT hiện nay, thực trạng, giải pháp và cách tiến hành sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  Q
  quyetthang27081991 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-02-13
  Bài viết
  15 4. #3
  Q
  quangminh113 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  09-03-13
  Bài viết
  1
  chuẩn, tks


 5. #4
  M
  motcoidive2911 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  21-04-13
  Bài viết
  1
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn vDOC.vn nhiều.


 6. #5
  Q
  quocqui.su09a Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-05-13
  Bài viết
  47
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


 7. #6
  M
  minhelentec Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-08-13
  Bài viết
  14
  Mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt


 8. #7
  N
  nhento13 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  21-09-13
  Bài viết
  42 9. #8
  T
  tuan101010 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  29-09-13
  Bài viết
  12
  chuẩn, tks


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)