Luận Văn Chiến cuộc đông xuân 1953 - 1954 và chiến dịch điện biên phủ trong tiến trình quân sự cuộc kháng chiến chống thực dân pháp

Kết quả 1 đến 3 của 3

LUẬN VĂN Chiến cuộc đông xuân 1953 - 1954 và chiến dịch điện biên phủ trong tiến trình quân sự cuộc kháng chiến chống thực dân pháp

 1. #1
  Chuyên mục: LỊCH SỬ Mã số tài liệu: 19672
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Tiên Tửu Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (1.23 MB, 35 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Chiến cuộc đông xuân 1953 - 1954 và chiến dịch điện biên phủ trong tiến trình quân sự cuộc kháng chiến chống thực dân pháp

  PHẦN MỞ ĐẦU
  I. Lý do chọn đề tài
  Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp gần một thế kỷ của nhân dân ta. Điện Biên Phủ là một biểu tượng cao cả cuả chân lý, niềm tin, sức mạnh, lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của cuộc đấu tranh đầy thử thách trong thế giới còn lắm áp bức, bất công, phi lý. Nhưng nhân dân ta đã chiến thắng vô cùng oanh liệt, thực dân xâm lược Pháp đã chấp nhận thất bại. Thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đỉnh cao chiến cuôc Đông –Xuân 1953 -1954 là thắng lợi quan trọng nhất của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, là chiến công lớn nhất trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc vốn là thuộc địa, đã đánh thắng quân đội nhà nghề hiện đại của một cường quốc phương Tây, mở đầu thời kì sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Nó “đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỉ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ”(Lê Duẩn). Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần cổ vũ nhân dân các dân tộc bị áp bức đấu tranh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Chiến thắng Điện Biên Phủ là “một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó chỉ rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã đồng thời phong trào giải phong dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”(Hồ Chí Minh). Với ý nghĩa to lớn đó, chiến dịch Điện Biên Phủ được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu và học tập. Là một sinh viên sư phạm lịch sử, chiến cuộc Đông Xuân .1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ là một nội dung mà bản thân tác giả rất yêu thích, cảm kích, đồng thời rất hứng thú quan tâm khi được nghe thầy cô giảng giải. Đặc biệt khi đọc thêm các tài liệu liên quan đến chiến dịch vĩ đại nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều điều vừa mới mẻ, cuốn hút nhưng cũng lại thêm nhiều điều trăn trở, băn khoăn đã thôi thúc tác giả đi tìm hiểu về “Chiến
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  6
  cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trong tiến trình quân sự của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp” Ý nghĩa của đề tài: * Ý nghĩa khoa học: 1. Đề tài đặt chiến cuộc Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trong tổng thể của tiến trình quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai và toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, không xem nó như một sự kiện biệt lập. 2. Đề tài được tác giả xâu chuỗi các văn kiện được công bố đầy đủ của Đảng trong giai đoạn gần đây nhất có đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến chiến cuộc Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, giúp soi sáng vấn đề: Kế hoạch của bộ Tổng tham mưu trình Bộ chính trị, cũng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi lên đường có liên quan từ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đầu năm 1953 và do tương quan lực lượng tình hình chiến sự trên chiến trường của cả ta và địch trong suốt từ 1951-1953. 3. Xem xét trở lại chiến thắng Điện Biên Phủ trong tổng thể cuộc kháng chiến chống Pháp càng nhìn rõ hơn tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ đối với diễn biến của cuộc kháng chiến là kịp thời. Qua việc nghiên cứu “chuyển đổi cách đánh” ta thấy sự nhất quán trong chỉ đạo đường nối kháng chiến về chiến thuật của từng giai đoạn, từng chiến dịch đối với quân đội ta. * Ý nghĩa thực tiễn: 1. Đề tài góp phần nhỏ nhân dịp kỉ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 -2009).
  2. Việc sâu chuỗi các sự kiện làm rõ việc thay đổi cách đánh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại càng làm rõ phẩm chất đức độ của ông (mà không làm giảm uy tín của vị tổng chỉ huy tối cao của quân đội nhân dân ta). Đại tướng đã đưa ra một quyết định theo ý kiến của tập thể, nhưng với trách nhiệm trước Đảng, Bác và
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  7
  Chính phủ và đặc biệt là trách nhiệm của người chỉ huy, ông đã rút lại quết định đó. Quay lại cách đánh ban đầu xuất phát từ thực tiễn tình hình của Pháp củng cố. Hơn thế nữa đây là vị tướng biết lắng nghe ý kiến của cấp dưới. 3. Bồi dưỡng tư tưởng tình cảm của thế hệ trẻ đối với cha ông trong sự nghiệp cứu nước hào hùng của lịch sử dân tộc. Điện Biên Phủ là kết tinh đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Pháp có ảnh hưởng đến ngày nay đối với thế hệ trẻ.
  II. L ịch sử vấn đề
  Chiến thắng Điện Biên Phủ được rất nhiều nhà sử học trong và nước ngoài, cũng như các vị chỉ huy cùng cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch nghiên cứu viết thành Hồi ký, sách báo, nhiều công trình nghiên cứu, những Hội thảo khoa học, những bài viết đăng trên báo nhân dịp kỉ niệm lần thứ 5, lần thứ 10, lần thứ 15, lần thứ 20, lần thứ 25, lần thứ 30, lần thứ 35, lần thứ 40, lần thứ 45, lần thứ 50, lần thứ 55 chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2004) như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tướng Hoàng Văn Thái; Gs Vũ Dương Ninh; TS Bùi Thị Thu Hà; GS,TS Trịnh Nhu; Trần Trọng Trung; Phan Ngọc Liên Về phía các tướng lĩnh và học giả bên ngoài như: Hồi kí Nava về Điện Biên Phủ/ HerriNavarre. Jean Pouget Cũng như tổ chức thảo luận trong các hội thảo khoa học, các bài viết trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử và Tạp chí lịch sử Đảng. Tác giả chỉ điểm qua một vài tác phẩm tiêu biểu:
  + Hầu như các tác phẩm của Đại tướng trong năm 2004, đã làm rõ hơn các vấn đề về chỉ đạo phương châm tác chiến của ta. Xong vẫn còn nhiều vấn đề mà Đại tướng mới chỉ nói rất ngắn ngọn. Tác phẩm Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại được tổng hợp những bài viết của Đại tướng trong các dịp kỉ niệm 10 năm, 25 năm, 35 năm, 40 năm và 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tác giả nói về tình hình chiến sự vào mùa hè 1953, âm mưu mới của địch, kế hoạch quân sự Nava, chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953- 1954, các cuộc tấn công lớn của ta trên chiến trường phối hợp, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, tình hình địch và chủ trương tác chiến của ta, diễn biến kết quả, ý nghĩa của chiến dịch, cũng như ảnh hưởng
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  8
  đối với thế giới. Đại tướng chủ yếu đề cập tới diễn biến và việc chuyển kế hoạch từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Các bài báo, bài viết của Đại tướng trong và sau chiến dịch. Vấn đề chỉ thị phương châm chiến lược đầu năm 1953 cũng như quá trình hình thành kế hoạch tác chiến “đánh nhanh, thắng nhanh” của Bộ chỉ huy tiền phương chỉ được nêu qua. Tác phẩm Điện Biên Phủ được xuất bản từ năm 1964 và được tái bản 7 lần trong đó có được bổ xung trong dịp kỉ niệm những năm chẵn chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 2004 là tái bản thứ 7 tác phẩm ngoài bài kỉ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có thêm các bài viết nhân kỉ niệm 4 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và một vài bài viết khác. Tác phẩm có nội dung gần giống tác phẩm Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại. Trong hồi kí của Đại tướng với tác phẩm Điện Biên Phủ điểm hen lịch sử. Tác giả cũng chỉ nói về các vấn đề chỉ đạo từ Hội nghị Bộ Chính trị tại Tỉn Keo đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Các tác phẩm của Đại tướng thường nhấn mạnh đến vấn đề về quyết định khó khăn nhất trong việc chuyển đổi cách đánh, từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. + Đại tướng Hoàng Văn Thái cũng có nhiều tác phẩm như trong hồi kí của cố Đại tướng hay tác phẩm mới được xuất bản năm 2004: Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ. Tác phẩm tóm tắt vài nét về hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954. Tác phẩm đã nêu khá rõ phương hướng chiến lược của Đảng ta đầu năm 1953, việc chỉ đạo của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bàn về nhiệm vụ quân sự Đông Xuân 1953 -1954. Cũng như việc chuyển kế hoạch tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, diễn biến của tình hình chiến sự trong trong Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng cũng chưa làm rõ quá trình hình thành kế hoạch tác chiến với phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, Đại tướng chỉ nói ngắn ngọn trong hơn hai dòng chưa làm rõ sự hình thành phương châm tác chiến “đánh nhanh, giải quyết nhanh”
  + Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch Điện Biên Phủ (2004). Có đề cập đến kế hoạch đầu 1953 của Đảng ta nhưng chưa nhấn mạnh về sự chỉ đạo của
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  9
  Đảng ta trong toàn bộ chiến dịch trong các giai đoạn khi ta thay đổi phương châm tác chiến. + Đảng ủy quân sự Trung ương – Bộ Quốc phòng (doTrần Trọng Trung chủ biên) xuất bản năm 2004; Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông – Xuân 1953 -1954 và Điện Biên Phủ, đây là tác phẩm được đánh giá cao. Tác phẩm gồm hai phần. Phần 1: Sự chỉ đạo của Tổng quân uỷ và Bộ quốc phòng trong quá trình các chiến trường chuẩn bị bước vào đợt 1 mùa khô 1953-1954, cũng là quá trình Tổng quân ủy xây dựng Đề án quân sự thu đông 1953, Phương án tác chiến mùa xuân 1954 để Bộ chính trị thông qua. Phần 2: gồm những văn kiện chỉ đạo và thực hành chiến đấu trong đợt hai của chiến cuộc trên chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp trong cả nước (1/1954 – 5/1954). Qua các văn kiện chúng ta thấy sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bác trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ đã được Đảng ta nhận định và chỉ đạo từ đầu năm 1953. Cũng như sự chỉ đạo của Đảng uỷ mặt trận, Bộ chỉ huy chiến dịch và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. + Giáo sư Phan Ngọc Liên với tác phẩm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ toàn thư (2004) là tập hợp những công trình nghiên cứu có giá trị của nhiều tác giả trong và ngoài nước, đánh dấu chặng đường nghiên cứu về Chiến thắng Điện Biên Phủ trong 50 năm qua. Với các tài liệu nêu rõ sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch, Bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam và các chỉ thị của Ban bí thư, Nghị quyết của Bộ chính trị cũng như thư từ động viên, khen ngợi các chiiến sĩ trong chiến dịch. Cùng với các bài viết trình bày về diễn biến, phân tích ý nghĩa lịch sử của chiến dịch. Đây là tác phẩm được đánh giá cao. Hai tác phẩm: Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử chân lí thời đại và Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử cùng xuất bản năm 2004 với những bài nghiên cứu và tổng hợp tư liệu cùng những gợi mở về vận dụng bài học kinh nghiệm từ chiến thắng năm xưa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của các nhà khoa học, nhiều vị tướng lĩnh, của các đồng chí lãnh đạo ở địa phương
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  10
  + Thượng tướng giáo sư Hoàng Minh Thảo (chủ biên) với tác phẩm: Điện Biên Phủ – Trận thắng thế kỷ, là những công trình đã được ấn hành, trong đó có sử dụng nhiều tư liệu của các hãng thông tấn báo chí, các nhà bình luận quân sự và nghiên cứu lịch sử nước ngoài. Cuốn sách phản ánh hình thái chiến trường trước và trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954, công tác chuẩn bị tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, những quyết định chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng ta, những trận chiến đấu oanh liệt, những gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sự hi sinh to lớn của nhân dân ta, quân đội ta làm nên chiến công hiển hách rạng rỡ non sông, chấn động địa cầu. + Các bài viết trong Tạp chí Nghiên cứu lịch sử và Nghiên cứu lịch sử Đảng trong năm 2004 tháng 3 và tháng 4 của nhiều tác giả đặc biệt có PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc với phương châm chỉ đạo chiến lược của Đảng trong chiến cuộc Đông – Xuân 1953 -1954 và Điện Biên Phủ (Tạp chí Lịch Sử Đảng số 2/ 2004). Trần Trọng Trung, Chỉ được đánh thắng; (Tạp chí Lịch Sử Đảng số 3/ 2004). Trần Trọng Trung; Trận quyết chiến lược cuối cùng; (Tạp chí Lịch Sử Đảng số 3/ 2004) .GS; TS Trịnh Nhu, Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng vá Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, (Tạp chí Lịch Sử Đảng số 3/ 2004) Cũng đã đề cập tới phương hướng chiến lược của Đảng ta từ đầu năm 1953, sự chỉ đạo của Đảng ta xuyên suốt đến hết chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng trong bài viết ngắn các tác giả cũng chưa thể làm rõ quá trình hình thành kế hoạch tác chiến của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ trong từng giai đoạn mà cũng như các tác phẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chủ yếu nhấn mạnh sự thay đổi kế hoạch tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”.
  + Các tác phẩm của các tác giả nước ngòai hay hồi ức của Nava thì đều không thấy được: Kế hoạch tác chiến của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ đã được hình thành từ đầu năm 1953 chúng ta đã có phương châm “đánh chắc thắng”. Năm 1956 Nava cho xuất bản cuốn Đông
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  11
  Dương hấp hối (tác giả sử dụng cuốn tái bản 2004), đến năm 1979 với cuốn Thời điểm của những sự thật. Trong hai cuốn hồi kí đó, Nava chủ yếu thanh minh cho những chủ trương chiến lược của mình, phê phán sự chỉ đạo của chính phủ Lanien đã không tạo điều kiện cho ông ta thực hiện chủ trương chiến lược đó. Các tác phẩm mà tác giả vừa trình bày đã có nhắc đến phương hướng chiến lược của ta từ đầu năm 1953 và sự chỉ đạo của Đảng ta đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ xong các phẩm còn nhiều vấn đề bản thân tác giả còn băn khoăn, trăn trở. Do đó tác giả chọn đề tài: “Chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trong tiến trình quân sự của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp” mong góp phần làm sáng tỏ hơn một vấn đề lịch sử của dân tộc ta. III. Phạm vi – giới hạn: Đề tài “ Chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trong tiến trình quân sự của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tác giả nghiên cứu toàn cuộc cuộc kháng chiến chống Pháp và trong tổng thể của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai có tác động đến chiến tranh Việt Nam. IV. Phương pháp nghiên cứu Trong khóa luận tác giả có sử dụng phương pháp: 1. Phương pháp tổng hợp: Tác giả đã tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, nhiều phía như trong các bài nghiên cứu, sách báo, hồi kí của các Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, của tướng Nava, cùng các tướng lĩnh, chính khách phương Tây Cũng như các sách báo của các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
  2. Phương pháp phân loại: Việc tìm tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tìm ra độ tin cậy, chính xác. Phân loại tư liệu gốc (đặc biệt căn cứ vào các văn kiện của Đảng) và hồi kí cũng như các bài nghiên cứu. Tác giả không đồng nhất các nguồn khác nhau, cũng như không chỉ dựa theo một tài liệu nào để làm chuẩn duy nhất.
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  12
  3. Phương pháp so sánh đối chiếu từ các nguồn tài liệu thu được với nhau để tìm ra điểm giống và khác nhau. 4. Phương pháp phân tích tư liệu để chắt lọc thông tin cần thiết nhằm tìm ra sự thật hoặc lô gic1 lịch sử của các sự kiện, chi tiết, các ý kiến khác nhau. 5. Phương pháp tổng hợp: Sau khi sử lí các tài liệu thu được tác giả rút ra kết luận cho từng chi tiết hoặc vấn đề cụ thể sử dụng trong nghiên cứu. Do có khá nhiều nguồn tư liệu nhưng khả năng tác giả còn hạn chế, nên một số tác phẩm tiếng nước ngoài cũng như một số tác phẩm bằng tiếng Việt chưa đưa vào khóa luận do có những vấn đề tế nhị về chính trị cũng như độ chính xác mà tác giả không sử dụng làm tài liệu trong việc nghiên cứu.
  V. Cấu trúc đề tài:
  Đề tài nghiên cứu ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm có 3 chương: - Chương I: Khái quát tình hình Đông Dương đến giữa năm 1953. - Chương II: Kế tác chiến của ta và địch đến trước ngày 13/ 3/ 1954. - Chương III: Chiến dịch Điện Biên Phủ. * Chương I: Khái quát tình hình Đông Dương đến giữa năm 1953, trong toàn chương này tác giả tập trung nghiên cứu về tình hình thế giới, cũng như tình hình Việt Nam kể từ khi nước Việt Nam ra đời. Các cuộc kháng chiến của ta từ năm 1947 đến năm 1952 trên các chiến trường. Đặc biệt là phướng hướng chiến lược của ta trong năm 1953 và sự ra đời của Kế hoạch quân sự Nava.
  * Chương II: Kế hoạch tác chiến của ta và địch đến trước ngày 13/ 3/ 1954, trong đó tác giả phân ra ba phần lớn. Phần I: Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953- 1954, được Bộ Tổng tham mưu báo cáo trong cuộc họp Hội nghị Bộ chính trị cuối tháng 9-1953. Phần II: Kế hoạch tác chiến từ ngày 20/11/1953 khi bắt đầu xuất hiện Điện Biên Phủ đến ngày 26/1/1954 khi thay đổi kế hoạch tác chiến quyết định “đánh nhanh, thắng nhanh” quay trở lại “đánh chắc, tiến chắc”. Tác giả nghiên cứu theo trình tự thời gian trước hết là tình hình
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  13
  chiến sự ở Việt Nam khi ta triển khai kế hoạch Đông Xuân dẫn đến sự thay đổi việc triển khai kế hoạch Nava. Quá trình hình thành kế hoạch tác chiến “đánh nhanh, thắng nhanh” đã được Bộ chỉ huy tiền phương chiến dịch đưa ra và triển khai trên toàn mặt trận sau đó là sự điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” quay trở lại “đánh chắc, tiến chắc” của Bộ chỉ huy mặt trận khi nhận thấy sự tăng viện ngày càng lớn mạnh của tập đoàn cứ điểm cũng như những khó khăn trong quá trình chuẩn bị của chúng ta. Ngoài ra còn làm rõ sự hình thành và ngày càng lớn mạnh của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Phần ba là kế hoạch tác chiến sau khi ta điều chỉnh lại theo phương án “đánh chắc, tiến chắc”. Với sự điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến của ta và quá trình hoàn thiện tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cuiả địch, cũng như hình thái chiến trường Đông Dương trước khi chiến dịch nổ ra. Tác giả bám sát sự điều chỉnh kế hoạch của ta trong quá trình chỉ đạo, triển khai và thực tiễn nghiên cứu chiến trường của Bộ chỉ huy tiền phương chiến dịch. Cũng như sự tăng viện của Pháp – Mỹ cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ thành con nhím khổng lồ pháo đài bất khả xâm phạm. * Chương III: Chiến dịch Điện Biên Phủ: Với diễn biến, sự phối hợp của các chiến trường trên toàn Đông Dương và kết quả ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ. -Trong ba chương, trọng tâm tác giả giành vào chương II: Kế hoạch tác chiến của ta và địch đến trước ngày 13/ 3/ 1954.
  Trong quá trình hình thành kế hoạch tác chiến của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã diễn ra ngay từ đầu năm 1953. Tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 chúng ta đã có một kế hoạch “đánh chắc, tiến chắc”, chủ động trong năm 1953. Khi kế hoạch Nava ra đời chúng ta tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với âm mưu mới của địch. Trong đế án Đông Xuân 1953 -1954 của ta cũng như trong kế hoạch Nava của Pháp không hề nhắc tới Điện Biên Phủ. Tuy nhiên sự thay đổi của chiến trường, số phận của Nava và kế hoạch Nava, cũng như cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương được quyết định tại Điện Biên Phủ. Kế hoạch tác chiến của ta đã
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  14
  được Đảng, Chính phủ và Bác đề ra trong phương hướng chiến lược của ta đầu năm 1953 dần hoàn thiện trong Hội nghị Bộ chính trị với quyết tâm giải phóng Tây Bắc. Đến ngày 6/12/ 1953 trong Báo cáo của Tổng quân ủy trình Bộ chính trị thì kế họach giải phóng Tây Bắc và Điện Biên Phủ đã hoàn chỉnh với kế hoạch “đánh chắc, tiến chắc”. Sau đó ra chiến trường có sự thay đồi khi Bộ tham mưu tiền phương đi trước chuẩn bị chiến trường đã đưa ra kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”. Nhưng cuối cùng chúng ta đã quay trở lại kế hoạch ban đầu “đánh chắc, tiến chắc”. Đó là một diễn tiến lâu dài, phức tạp cũng như sự chỉ đạo của Đảng, Bác và việc nắm chắc phương hướng chiến lược của ta từ đầu năm 1953. Thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, mền dẻo, cũng như sự nhận định đúng đắn kịp thời của Đảng, Bác và Bộ chỉ huy chiến dịch trước âm mưu mới của địch và sự thay đổi tình hình chiến trường. Đây là một quá trình đầy khó khăn gian khổ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời chiến cuộc Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta và chịu ảnh hưởng lớn của tình hình thế giới, do đó nó không chỉ tác động đến kết quả sau chiến tranh mà còn ảnh hưởng đến cáh nhìn nhận khác nhau của cả chính giới và các nhà sử học. Trong quá trình nghiên cứu tác giả được sự hướng dẫn tận tình của thầy Dương Văn Huề cùng các thầy cô trong Khoa với sự nỗ lực của bản thân để hoàn thành khóa luận. Tuy nhiên không tránh khỏi thiếu sót rất mong được sự nhận xét, đánh giá của các thầy cô và các bạn.

  MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 PHẦN MỞ ĐẦU . 5 I. Lí do chọn đề tài . 5 II. Lịch sử vấn đề . 7 III. Phạm vi- giới hạn . 11 IV. Phương pháp nghiên cứu 11 V. Cấu trúc đề tài . 12 CHưƠNG I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐÔNG DưƠNG ĐẾN GIỮA NĂM 1953 15 I. Tình hình thế giới . 15 II. Tình hình trong nước . 19 1. Cuộc kháng chiến của ta trên khắp chiến trường (1947 – 1953) .19 1.1. Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 19 1.2. Chiến dịch Biên giới 1950 20 1.3. Chiến dịch Trần Hưng Đạo . 22 1.4. Chiến dịch Hoàng Hoa Thám . 23 1.5. Chiến dịch Quang Trung . 24 1.6. Chiến dịch Lý Thường Kiệt . 26 1.7. Chiến dịch Hòa Bình 27 1.8. Chiến dịch Tây Bắc . 30 2. Phương hướng chiến lược của ta đầu năm 1953 . 34 3. Kế hoạch Nava . 37 3.1. Sự ra đời của kế hoạch Nava 37 3.2. Nội dung của kế hoạch Nava 39 3.2.1. Kế hoạch quân sự 40 3.2.2. Kế hoạch tổ chức lực lượng . 41
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  3
  3.2.3. Kế hoạch tác chiến. . 42 3.2.4. Bảo vệ Lào 43 CHưƠNG II: KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN CỦA TA VÀ ĐỊCH ĐẾN TRưỚC NGÀY 13/3/ 1954 . 46 I. Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953 – 1954 . 46 II. Kế hoạch tác chiến từ ngày 20/11/1953 đến ngày 26/1/1953 . 53 1. Tình hình chiến sự ở Đông Dương 53 1.1. Tình hình chiến sự ở Việt Nam . 53 1.2. Tình hình chiến sự ở Lào 54 2. Quá trình hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 55 2.1. Nguyên nhân . 55 2.2. Quá trình hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 58 2.2.1. Bố trí lực lượng của Pháp ở Điện Biên Phủ trước ngày 6/12/1953 . 58
  2.2.2. Kế hoạch tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Bộ Tổng tham mưu 6/12/1953 . 61
  2.3. Quá trình triển khai kế hoạch tác chiến từ 6/12/1953 đến 26/1/1953 . 66 2.3.1. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” 66 2.3.2. Quá trình chuẩn bị của ta 71 2.3.3. Sự điều chỉnh lực lượng của Pháp – Mỹ ở Tây Bắc và Điện Biên Phủ 75 2.3.4. Sự thay đổi kế hoạch từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc” 80 III. Kế hoạch tác chiến 89 1. Sự điều chỉnh kế hoạch tác chiến sau ngày 26/1/1954 . 89 2. Quá trình hoàn thiện tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ . 95 3. Hình thái chiến trường Đông Dương . 104
  GVHD: ThS. Dương Văn Huề SVTH: Nguyễn Thị Diêm
  4
  CHưƠNG III: CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ . 108 I. Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ . 108 1. Đợt 1 . 108
  2. Đợt 2 . 109
  3. Đợt 3 . 112
  II. Sự phối hợp của các chiến trường trên toàn Đông Dương 115 III. Kết quả, ý nghĩa . 119 1. Kết quả 119 2. Ý nghĩa . 119 KẾT LUẬN . 122 GHI CHÚ 127 PHỤ LỤC . 130 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 148

  Hy vọng tài liệu Chiến cuộc đông xuân 1953 - 1954 và chiến dịch điện biên phủ trong tiến trình quân sự cuộc kháng chiến chống thực dân pháp sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  V
  vuongythvt Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-02-13
  Bài viết
  14
  Hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 4. #3
  L
  luuquyet Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-04-13
  Bài viết
  45
  Tài liệu hay, hỗ trợ nhiệt tình.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)