Tiểu Luận So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992

Kết quả 1 đến 5 của 5

TIỂU LUẬN So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992

 1. #1
  Chuyên mục: LUẬT HỌC Mã số tài liệu: 34943
  Thể loại: Tiểu Luận Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Lương Sơn Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (201.0 KB, 17 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992

  MỞ ĐẦU
  Quá trình hình thành và phát triển của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quá trình liên tục, gắn liền với từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam trong từng thời kì, luôn quan tâm và chú trọng việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. Nếu như trong thời kì của Hiến pháp 1946, Nhà nước chủ yếu là bộ máy cai trị, dùng bạo lực cách mạng để trấn áp thù trong, giặc ngoài, duy trì trật tự, an ninh trong nước. Từ Hiến pháp 1959 đến nay, Nhà nước dân chủ nhân dân đã làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu và trở thành người điều hành nên sản xuất xã hội. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: “Nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới đòi hỏi Đảng ta và nhân dân ta phải đặc biệt quan tâm và nhanh chóng xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền nhà nước ”. Xuất phát từ tầm quan trọng của công cuộc hoàn thiện bộ máy Nhà nước, nhóm chúng em đã lựa chọn nghiên scứu đề tài: “So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992.”


  MỤC LỤC

  MỤC LỤC 0
  MỞ ĐẦU 1
  NỘI DUNG 1
  1. Khái quát về Bộ máy nhà nước và vị trí tính chất của bộ máy nhà nước. 1
  1.1 Khái niệm bộ máy nhà nước. 1
  1.2 Cấu thành bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. 1
  1.3 Vai trò của bộ máy nhà nước. 2

  2. So sánh Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992. 2
  2.1. Về phân cấp hành chính và số lượng các cơ quan. 2
  a. Về tổ chức, phân cấp hành chính. 2
  b. Về số lượng các cơ quan. 2
  2.2 Hệ thống cơ quan đai diện. 3
  a. Về Quốc hội 3
  b. Về hội đồng nhân dân. 4
  2.3 Hệ thống cơ quan hành chính. 5
  2.4. Chủ tịch nước. 6
  2.5. Hệ thống cơ quan xét xử. 8
  2.6. Hệ thống cơ quan kiểm sát 8

  3. Đánh giá điểm kế thừa và thay đổi của Hiến pháp 1992. 9

  4. Nguyên nhân của sự thay đổi về bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và hiến pháp 1992 10

  4.1 Nguyên nhân về mặt lịch sử - kinh tế và xã hội. 10
  4.2 Nguyên nhân về mặt tư tưởng. 11
  KẾT LUẬN 11
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

  Hy vọng tài liệu So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  thienminhluat Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  06-01-13
  Bài viết
  147
  Tài liệu này tham khảo được.


 4. #3
  V
  vietz131 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  16-02-13
  Bài viết
  3 5. #4
  L
  lanphuong_7612 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  18-02-13
  Bài viết
  1 6. #5
  T
  tuanhoangmanh Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  19-02-13
  Bài viết
  1
  Nội dung chuẩn


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)