Tiểu Luận Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa

Kết quả 1 đến 4 của 4

TIỂU LUẬN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa

 1. #1
  Chuyên mục: LUẬT HỌC Mã số tài liệu: 35563
  Thể loại: Tiểu Luận Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Lương Sơn Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (89.5 KB, 9 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I 5
  NHẬN THỨC LÝ LUẬN VỀ TỘI PHẠM CƯỚP GIẬT TÀI SẢN VÀ 5
  HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỞ RỘNG TRONG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM CƯỚP GIẬT TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA 5
  CÔNG AN QUẬN ĐỐNG ĐA 5
  1. Một số nhận thức lý luận về tội phạm cướp giật tài sản 5
  1.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về tội phạm cướp giật tài sản 5
  1.2. Đặc điểm pháp lý của tội phạm CGTS 8
  2. Nhận thức cơ bản về hoạt động khai thác mở rộng trong điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa 9
  2.1. Khái niệm, đặc điểm hoạt động khai thác mở rộng trong điều tra các vụ án cướp giật tài sản 9
  2.2. Nhiệm vụ cần chứng minh, làm rõ trong khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản 11
  2.3. Nội dung các biện pháp tiến hành khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Đống Đa 13
  2.3.1. Khai thác mở rộng trong tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác về tội phạm cướp giật tài sản 13
  2.3.2. Khai thác mở rộng trong lấy lời khai người bị hại, người làm chứng 14
  2.3.2. Lập kế hoạch khai thác mở rộng điều tra và kiểm tra xác minh những thông tin có liên quan đến vấn đề cần khai thac mở rộng 15
  2.3.3. Khám xét 16
  2.3.4. Hỏi cung bị can phạm tội cướp giật tài sản 17
  2.3.4. Tiến hành những biện pháp trinh sát và biện pháp sử dụng đặc tình trại giam để khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản 17
  2.4. Quan hệ phối hợp lực lượng trong hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản 18
  CHƯƠNG II 21
  TÌNH HÌNH TỘI PHẠM CƯỚP GIẬT TÀI SẢN VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỞ RỘNG ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN QUẬN ĐỐNG ĐA 21
  1. Tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn quận Đống Đa từ năm 2002 đến 3 tháng đầu năm 2007 21
  1.1. Một số vấn đề có liên quan đến hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn quận Đống Đa 21
  1.2. Khái quát chung về tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn quận Đống Đa 23
  2.2. Đặc điểm hình sự tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn quận Đống Đa 24
  2.2.1. Đặc điểm nhân thân của đối tượng phạm tội 24
  2.2.2. Đặc điểm người bị hại 26
  2.2.3. Đặc điểm phương thức, thủ đoạn gây án 26
  2.2.4. Đặc điểm tài sản bị cướp giật 29
  2.2.5. Đặc điểm về phương tiện gây án 30
  2.2.6. Đặc điểm về thời gian, địa điểm gây án 30
  2.3. Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm cướp giật trên địa bàn quận Đống Đa 31
  3. Thực trạng hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa 35
  3.1. Tổ chức lực lượng của Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Đống Đa để tiến hành khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản 35
  3.2. Thực trạng hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa 38
  3.2.1. Khai thác mở rộng trong tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác về các vụ cướp giật tài sản 38
  3.2.2. Khai thác mở rộng trong hoạt động lấy lời khai người bị hại, người làm chứng 39
  3.2.3. Lập kế hoạch khai thác mở rộng vụ án cướp giật tài sản 40
  3.2.4. Khai thác mở rộng trong công tác bắt, khám xét 41
  3.2.5. Sử dụng các biện pháp trinh sát và biện pháp sử dụng đặt tình trại tạm giam phục vụ hỏi cung khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản 42
  3.2.6. Khai thác mở rộng trong hỏi cung bị can phạm tội cướp giật tài sản 43
  3.3. Kết quả điều tra, khám phá, khai thác mở rộng tội phạm cướp giật tài sản của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa 50
  4. Nhận xét, đánh giá ưu điểm đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của cơ quan Công an quận Đống Đa 51
  4.1. Những ưu điểm đã đạt được 51
  4.2. Một số hạn chế, tồn tại trong hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản 52
  4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa 57
  CHƯƠNG III 61
  DỰ BÁO TỘI PHẠM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỞ RỘNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM 61
  CƯỚP GIẬT TÀI SẢN CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA 61
  CÔNG AN QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 61
  1. Dự báo tình hình tội phạm cướp giật tài sản 61
  1.1. Cơ sở khoa học của dự báo 61
  1.2. Nội dung dự báo 63
  2. Phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản 64
  3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa 65
  3.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này 65
  3.2. Hoàn thiện tổ chức lực lượng điều tra khai thác mở rộng tội phạm cướp giật tài sản hợp lý hơn trong tình hình mới 67
  3.4. Tăng biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ Điều tra viên, bổ sung quyền hạn, ưu tiên chế độ gắn với trách nhiệm cá nhân của Điều tra viên 74
  3.5. Củng cố quan hệ phối hợp của các lực lượng trong hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản 76
  3.6. Thường xuyên tổng kết thực tiễn hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản để bổ sung, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động này 78
  KẾT LUẬN 80
  PHỤ LỤC 82

  Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác mở rộng điều tra tội phạm cướp giật tài sản của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  thanhdto Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  21-03-13
  Bài viết
  51
  chuẩn, tks


 4. #3
  M
  Manhhuonglinh Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-04-13
  Bài viết
  5
  khả năng trình bày vẫn chưa được đẹp, nhưng luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.


 5. #4
  K
  kimcuongluat Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  11-04-13
  Bài viết
  22
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)