Luận Văn Xây dựng mô hình thu gom ,phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại xã tân thạch huyện châu thành – bến tre

Kết quả 1 đến 3 của 3

LUẬN VĂN Xây dựng mô hình thu gom ,phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại xã tân thạch huyện châu thành – bến tre

 1. #1
  Chuyên mục: MÔI TRƯỜNG Mã số tài liệu: 21703
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: V.Rickety Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (4.37 MB, 70 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Xây dựng mô hình thu gom ,phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại xã tân thạch huyện châu thành – bến tre

  MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu luận văn


  Bến Tre là một tỉnh của Đồng Bằng sông Cửu Long nhưng hiện tại lại ngăn cách với các tỉnh khác do điều kiện giao thông không thuận lợi. Hiện tại, việc thu gom, phân loại rác đang là vấn đề quan tâm của các cơ quan quản lý môi trường. Thực tế cho thấy tỷ lệ thu gom thường rất thấp, mặt khác do chưa phân loại tại nguồn nên gây rất nhiều khó khăn cho quá trình vận chuyển và xử lý rác tiếp theo. Thực hiện tốt quá trình thu gom và phân loại rác tại nguồn sẽ giúp cho việc lựa chọn phương pháp xử lý hợp lý, giảm đáng kể chi phí đầu tư cho xử lý chất thải rắn nói chung. Để thực hiện tốt công tác thu gom và phân loại rác tại nguồn cần có một mô hình thích hợp, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương kết hợp với một cơ chế hợp lý. Điều đó thể hiện tính cấp thiết và mang tính thời sự hiện nay của đề tài.

  2. Mục tiêu của đề tài
  Đề xuất mô hình phân loại rác thải tại nguồn nhằm quản lí tốt CTR sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTR gây ra tại xã Tân Thạch – Châu Thành- Bến Tre.

  3. Nội dung nghiên cứu
   Tổng quan về CTR, tình hình thu gom, phân loại rác tại nguồn
   Tổng quan về các phương pháp xử lý CTR
   Tổng quan về điều kiện TN-KT-XH và tình hình thu gom, phân loại CTR của tỉnh Bến Tre và địa bàn nghiên cứu
   Dự báo khối lượng CTR của tỉnh Bến Tre đến năm 2020
   Đề xuất mô hình thu gom, phân loại và xử lí rác tại nguồn tại xã Tân Thạch – Châu Thành - Bến Tre
   Kế hoạch triển khai thực hiệân
  4. Phương pháp nghiên cứu
   Phương pháp thu thập và tổng hợp thông tin, phương pháp dự báo.
   Phương pháp thực địa, tuyên truyền, lấy ý kiến cộng đồng.
   Phương pháp tham khảo ý kiến của các chuyên gia.
   Phương pháp phân tích, đánh giá.

  5. Ýù nghĩa khoa học, thực tiễn
  5.1 Ý nghĩa thực tiễn

  Khi thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo của việc xử lí CTR.
  Giúp người dân hiểu được ý nghĩa của việc PLCTRTN, tiến hành thực hiện mô hình CBEM tại Việt Nam.
  Nhằm cải thiện môi trường, giúp người dân tận dụng rác thải tạo chất đốt mang lại lợi ích về kinh tế.
  5.2 Ý nghĩa khoa học
  Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng trong phân loại, thu gom và quản lý CTR hiện tại, luận văn đã đề xuất mô hình thu gom, phân loại và quản lý CTR phù hợp với điều kiện địa phương và xây dựng kế hoạch hành động cho mô hình.
  Các đề xuất mang tính khả thi và có thể thực hiện tốt các biện pháp nêu trên không những mang lại lợi ích giảm thiểu chi phí vận chuyển, xử lý CTR mà còn mang ý nghĩa xã hội rất cao góp phần giữ gìn môi trường trong sạch và phát triển bền vững.

  Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình thu gom ,phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại xã tân thạch huyện châu thành – bến tre sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  V.Rickety Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  27-02-11
  Đang ở
  TP.Hồ Chí Minh
  Bài viết
  2,125
  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu luận văn 1
  2. Mục tiêu của luận văn 1
  3. Nội dung nghiên cứu 1
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
  5. Phương pháp nghiên cứu 2
  6. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn của luận văn 2
  CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ
  1.1 Chất thải rắn 3
  1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.2 Các nguồn phát sinh chất thải rắn 4
  1.1.3 Phân loại chất thải rắn 6
  1.1.4 Thành phần của chất thải rắn 8
  1.1.4.1 Thành phần vật lí của chất thải rắn 8
  1.1.4.2 Thành phần hóa học của chất thải rắn 10
  1.2 Khái niệm thu gom chất thải rắn 11
  1.3 Một số phương pháp xử lí chất thải rắn hiện nay 13
  1.3.1 Phương pháp hoá học 13
  1.3.2 Phương pháp hóa lý 14
  1.3.3 Phương pháp ủ sinh học 17
  1.3.4 Chôn lấp rác 19
  1.4 Các vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn 21
  1.4.1 Gây hại sức khoẻ 21
  1.4.2 Môi trường nước 21
  1.4.3 Môi trường không khí 22
  1.4.4 Môi trường đất 22
  1.4.5 Các tác động khác 23
  1.5 Phân loại chất thải rắn tại nguồn 24
  1.5.1 Mục đích, ý nghĩa phân loại CTR tại nguồn 24
  1.5.2 Các nghiên cứu ở trong nước 26
  1.5.3 Các nghiên cứu ở ngoài nước 28
  1.6 Tổng quan và đánh giá nhận xét về các mô hình quản lí và bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng (CBEM) 28
  1.6.1 CBEM là gì? 28
  1.6.2 Nguyên tắc của CBEM 29
  1.6.3 Nội dung 29
  1.6.4 Lợi ích của việc thực hiện CBEM 31
  1.6.5 Quản lí môi trường dựa vào cộng đồng 31
  CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN CỦA XÃ TÂN THẠCH – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH BẾN TRE
  2.1 Điều kiện tự nhiên 32
  2.1.1 Vị trí địa lí và địa hình 32
  2.1.2 Khí tượng thủy văn 32
  2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34
  2.2.1 Điều kiện kinh tế 34
  2.2.1.1 Sản xuất nông nghiệp 34
  2.2.1.2 Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ 35
  2.2.1.3 Hoạt động dịch vụ thương mại du lịch 35
  2.2.1.4 Xây dựng cơ bản và giao thông nông thôn 36
  2.2.1.5 Tình hình thu chi ngân sách 36
  2.2.2 Điều kiện xã hội 37
  2.2.2.1 Về xây dựng đời sống văn hoá 37
  2.2.2.2 Giáo dục - đào tạo 38
  2.2.2.3 Y tế – dân số- gia đình – trẻ em 38
  2.2.2.4 Thực hiện chình sách xã hội 39
  2.3 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội 39
  2.3.1 Định hướng phát triển kinh tế 41
  2.3.2 Định hướng phát triển xã hội 43
  2.4 Hiện trạng thu gom và phân loại chất thải rắn của xã Tân Thạnh 45
  2.4.1 Tình hình thu gom chất thải rắn 45
  2.4.2 Tình hình xử lí chất thải rắn 49
  2.4.2.1 Đối với chất thải rắn sinh hoạt 49
  2.4.2.2 Đối với chất thải rắn công nghiệp 50
  2.4.2.3 Đối với chất thải rắn y tế 50
  2.4.3 Tác động của ô nhiễm chất thải rắn 51
  2.4.3.1 Đối với sức khỏe cộng đồng 51
  2.4.3.2 Đối với hệ sinh thái 51
  2.5 Đánh giá hiện trạng quản lí chất thải rắn 52
  CHƯƠNG 3: DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN TẠI XÃ TÂN THẠCH ĐẾN NĂM 2020
  3.1 Dự báo mức độ gia tăng dân số 53
  3.1.1 Dự báo dân số toàn tỉnh Bến Tre 54
  3.1.2 Dự báo dân số huyện Châu Thành 55
  3.1.3 Dự báo dân số xã Tân Thạch – Châu Thành 56
  3.2 Dự báo sự biến đổi thành phần và khối lượng chất thải rắn của Bến Tre 56
  3.2.1 Thành phần khối lượng và dự báo sự biến đổi của rác thải sinh hoạt 57
  3.2.1.1 Thành phần vật lí của chất thải rắn sinh hoạt 58
  3.2.1.2 Dự báo về tốc độ thải bỏ CTR sinh hoạt 59
  3.2.1.3 Dự báo sự thải bỏ CTR sinh hoạt 60
  3.2.2 Dự báo khối lượng chất thải rắn y tế 67
  3.2.3 Dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp 68
  CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THU GOM – PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN CỦA XÃ TÂN THẠCH
  4.1 Xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn 70
  4.1.1 Nguyên tắc của mô hình thu gom và phân loại rác thải tại nguồn 70
  4.1.2 Sơ đồ thu gom - phân loại 73
  4.1.2.1 Đối với rác sinh hoạt 73
  4.1.2.2 Đối với rác của các bệnh viện, trung tâm y tế 79
  4.2 Đề xuất các biện pháp xử lí chất thải rắn của xã Tân Thạnh 80
  4.2.1 Mô hình ủ phân qui mô gia đình 80
  4.2.1.1 Định nghĩa 81
  4.2.1.2 Diễn biến quá trình ủ phân 81
  4.2.1.3 Hệ vi sinh vật tham gia vào quá trình ủ phân 82
  4.2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ phân 83
  4.2.1.5 Một số dạng composting quui mô gia đình 83
  4.2.2 Mô hình ủ biogas 86
  4.2.2.1 Biogas là gì? 86
  4.2.2.2 Lựa chọn và thiết kế hầm biogas 88
  4.2.2.3 Mục đích, lợi ích và giới hạn của công nghệ 96
  4.3 Kế hoạch thực hiện 99
  4.3.1 Thành lập ban chỉ đạo chương trình phân loại rác thải tại nguồn 99
  4.3.2 Thành lập các đội, nhóm tuyên truyền 100
  4.3.3 Thành lập các trưởng nhóm kiểm tra công tác phân loại rác tại nguồn 102
  4.3.4 Tập huấn cho các đại diện cán bộ xã, đại diện nhóm tuyên truyền, đại diện các hộ dân, lực lượng thu gom rác chương trình phân loại CTR tại nguồn 104
  4.3.5 Kiểm tra và đánh giá mô hình 106
  4.3.6 Tiến hành phỏng vấn cộng đồng để có thể điều chỉnh mô hình thu gom, phân loại phù hợp. 106
  4.3.7 Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và hiệu chỉnh mô hình phân loại CTR tại nguồn phù hợp với xã Tân Thạnh 111
  4.3.8 Cải tiến hệ thống thu gom, vận chuyển CTR phù hợp với chương trình phân loại CTR tại nguồn. 113
  KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 115
  PHỤ LỤC
  HÌNH ẢNH
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

 4. #3
  H
  haitn2008 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  01-11-11
  Bài viết
  47
  Chỉ cái card điện thoại 20k mà tải được tận 100 tài liệu


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)