Tiểu Luận Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Đoan Hùng

Kết quả 1 đến 1 của 1

TIỂU LUẬN Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Đoan Hùng

 1. #1
  Chuyên mục: NGÂN HÀNG Mã số tài liệu: 40091
  Thể loại: Tiểu Luận Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Lương Sơn Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (359.5 KB, 6 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Đoan Hùng

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I 3
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT 3
  I. VAI TRÒ CỦA KINH TẾ HỘ SẢN XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY 3
  1. Khái niệm hộ sản xuất 3
  2. Vai trò của kinh tế hộ sản xuất 4
  3. Xu hướng phát triển kinh tế hộ sản xuất 5
  II. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KINH TẾ HỘ SẢN XUẤT 7
  1. Khái niệm tín dụng hộ sản xuất 7
  2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong việc phát triển kinh tế hộ sản xuất 7
  3. Quy định cho vay đối với hộ sản xuất của NHNN0 & PTNT Việt Nam. 15
  III. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT 17
  1. Khái niệm chất lượng tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất 17
  2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng hộ sản xuất 18
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 20
  CHƯƠNG II 25
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG 25
  THÔN HUYỆN ĐOAN HÙNG 25
  I. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐOAN HÙNG 25
  1. Sự ra đời và phát triển. 25
  2. Phạm vi địa bàn và nội dung hoạt động. 26
  II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG 27
  III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO & PTNT HUYỆN ĐOAN HÙNG 29
  1. Tình hình huy động vốn 29
  2. Tình hình sử dụng vốn 31
  IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO & PTNT HUYỆN ĐOAN HÙNG 35
  1. Tình hình cho vay, thu nợ hộ sản xuất 35
  2. Tình hình nợ quá hạn 40
  3. Đánh giá chất lượng tín dụng hộ sản xuất ở NHNo & PTNT Huyện Đoan Hùng 41
  4. Đánh giá thực trạng cho vay hộ sản xuất của NHNo & PTNT Đoan Hùng 44
  CHƯƠNG III 48
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT Ở NHNo & PTNT HUYỆN ĐOAN HÙNG 48
  I. ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA NHNo & PTNT HUYỆN ĐOAN HÙNG 48
  1. Phương hướng 48
  2. Các biện pháp chính 49
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT Ở NHNo & PTNT HUYỆN ĐOAN HÙNG 49
  1. Giải pháp trước mắt 49
  2. Các giải pháp lâu dài 56
  III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 58
  1. Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam 58
  2. Kiến nghị với nhà nước ( chính phủ) 59
  3. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 60
  4. Kiến nghị với chính quyền địa phương 60
  KẾT LUẬN 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

  Hy vọng tài liệu Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo & PTNT Đoan Hùng sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)