Luận Văn Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng quốc tế - cần thơ

Kết quả 1 đến 3 của 3

LUẬN VĂN Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng quốc tế - cần thơ

 1. #1
  Chuyên mục: NGÂN HÀNG Mã số tài liệu: 67570
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: banmaimo022tth Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (698.6 KB, 16 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng quốc tế - cần thơ

  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH KHOẢN VÀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ - CẦN THƠ


  MỤC LỤC
  Chương 1: Giới thiệu
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu . 2
  1.3.1. Không gian . 2
  1.3.2. Thời gian . 2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 2
  Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  2.1. Phương pháp luận . 3
  2.1.1. Khái niệm về tính thanh khoản, cung - cầu thanh khoản và khả năng
  thanh toán . 3
  2.1.2. Rủi ro thanh khoản . 4
  2.1.3. Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản . 5
  2.1.4. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản . 7
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 10
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 10
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 10
  Chương 3: Giới thiệu về ngân hàng VIBANK Cần Thơ
  3.1. Quá trình hình thành và phát triển . 11
  3.2. Mạng lưới hoạt động 11
  3.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu và thị trường mục tiêu 12
  3.3.1. Hoạt động kinh doanh chủ yếu 12
  3.3.2. Thị trường mục tiêu . 12
  3.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban 13
  3.5. Định hướng phát triển của VIB Cần Thơ trong thời gian tới 16
  3.6. Sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2008 16
  3.7. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của VIB - Cần Thơ trong
  năm 2008 20
  3.7.1. Một số điểm mạnh và điểm yếu của ngân hàng 20

  3.7.2. Cơ hội, thách thức đối với VIB Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay 21
  Chương 4: Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân
  hàng
  4.1. Phân tích tình hình nguồn vốn và tài sản tại VIB Cần Thơ 23
  4.1.1. Tình hình nguồn vốn 23
  4.1.2. Tình hình tài sản 25
  4.2. Phân tích cung - cầu thanh khoản tại VIB Cần Thơ . 27
  4.2.1. Đánh giá tình hình thanh khoản bằng phương pháp phân tích các chỉ
  số tài chính 27
  4.2.2. Đánh giá tình hình thanh khoản bằng phương pháp phân tích cung -
  cầu thanhh khoản 31
  4.3. Dự báo nhu cầu thanh khoản trong năm 2009 . 34
  4.3.1. Sơ lược về tình hình thị trường tiền tệ và một số giải pháp của ngân
  hàng nhà nước thực hiện trong năm 2008 34
  4.3.2. Dự báo cung - cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản tại VIB
  Cần Thơ trong năm 2009 39
  Chương 5: Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại VIBank -
  Cần Thơ trong thời gian tới
  5.1. Định hướng chung về quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng 42
  5.2. Các chiến lược và giải pháp về thanh khoản 42
  5.2.1. Chiến lược quản trị thanh khoản dựa vào tài sản 42
  5.2.2. Chiến lược quản trị thanh khoản dựa vào nguồn vốn 43
  5.2.3. Chiến lược quản trị thanh khoản cân bằng 44
  Chương 6: Kết luận và kiến nghị
  6.1. Kết luận . 46
  6.2. Kiến nghị 47
  Phụ lục 50
  Tài liệu tham khảo . 55


  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
  Hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi hệ thống ngân hàng Việt Nam thực hiện
  quá trình cải cách, các ngân hàng thương mại đã có bước phát triển mới cả về
  lượng và chất, nhưng vấn đề rủi ro thanh khoản dường như chưa được quan tâm
  đúng mức. Bảy tháng đầu năm 2008, tình trạng khan hiếm tiền đồng VND, lãi
  suất tiền gửi đồng Việt Nam liên ngân hàng tăng lên một cách chóng mặt đã đẩy
  các ngân hàng thương mại vào cuộc chạy đua lãi suất làm mặt bằng lãi suất huy
  động tăng dần lên từ 12% lên tới 18,6%/năm. Trong khi đó, về phía Ngân hàng
  Nhà nước Việt Nam đã hai lần tăng lãi suất cơ bản lên 12%/năm và 14%/năm,
  đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tuân thủ một cách nghiêm ngặt quy
  định không áp dụng lãi suất kinh doanh vượt quá 150% lãi suất cơ bản và không
  được thu phí đối với hoạt động cho vay. Mặc dù lãi suất huy động tăng cao như
  vậy nhưng theo nghiên cứu của một số chuyên gia thì thực sự đồng Việt Nam thu
  hút về ngân hàng lại không được như ý muốn của các nhà quản lý và tình trạng
  thanh khoản vẫn luôn bị những áp lực rất căng thẳng.
  Hậu quả là hoạt động kinh doanh của hầu hết các ngân hàng thương mại bị
  ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí một vài ngân hàng nhỏ bị tê liệt. Việc cho vay
  đối với khách hàng mới được các ngân hàng hết sức cân nhắc, hầu hết các ngân
  hàng chỉ ưu đãi cấp tín dụng theo hạn mức đối với những khách hàng truyền
  thống; trong khi đó lãi suất cho vay cũng bị đẩy lên rất cao, ở mức 18%/năm, rồi
  21%/năm. Kết quả kinh doanh của các ngân hàng giảm sút một cách nghiêm
  trọng, nhiều ngân hàng bị lỗ hàng trăm tỷ và hầu hết các ngân hàng phải điều
  chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2008 khoảng 30- 40%. Tình hình đó cũng
  gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các cá nhân, doanh
  nghiệp. Đánh giá ở góc độ vĩ mô của toàn bộ nền kinh tế thì những diễn biến như
  trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến mục tiêu giảm lạm phát, tăng trưởng kinh
  tế và ổn định đời sống xã hội.
  Trước những biến động phức tạp của thị trường trong năm 2009, việc
  nâng cao hiệu quả năng lực quản trị rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng

  thương mại nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững là nhiệm vụ hết sức cấp thiết
  đối với tất cả các ngân hàng thương mại. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài “PHÂN
  TÍCH TÌNH HÌNH THANH KHOẢN VÀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI
  VIBANK-CẦN THƠ” là một sự cần thiết.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Mục tiêu của đề tài là phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh
  khoản tại Ngân hàng Quốc Tế - chi nhánh Cần Thơ, đề ra giải pháp để nâng cao
  chất lượng của công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
  - Phân tích tình hình nguồn vốn và tài sản tại VIBank Cần Thơ trong
  khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2008.
  - Phân tích tình hình cung - cầu thanh khoản, đánh giá rủi ro thanh khoản
  của ngân hàng thông qua các chỉ tiêu như: chỉ số trạng thái tiền tiền mặt, tỷ trọng
  tín dụng trên tổng tài sản, cấu trúc tiền gửi, chỉ số chứng khoán có tính thanh
  khoản.
  - Đề ra giải pháp nhằm tăng cường tính thanh khoản và hạn chế những rủi
  ro về thanh khoản tại VIBank Cần Thơ.
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Không gian
  Đề tài được thực hiện tại VIBank - chi nhánh Cần Thơ, số 19-21 Trần
  Văn Khéo, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
  1.3.2 Thời gian
  Số liệu phân tích của đề tài này được chọn trong khoảng thời gian từ năm
  2006 đến năm 2008.
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
  Luận văn sẽ tập trung và đi sâu vào phân tích tình hình thanh khoản và các
  rủi ro thanh khoản của ngân hàng trong 3 năm 2006, 2007, 2008; đồng thời đánh
  giá và đề ra biện pháp phòng tránh rủi ro thanh khoản trong những năm tới


  Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình thanh khoản và rủi ro thanh khoản tại ngân hàng quốc tế - cần thơ sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  H
  huynhthikimnen Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  26-03-13
  Bài viết
  20
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 4. #3
  P
  phongmailinh Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  26-05-13
  Bài viết
  46
  Nội dung chuẩn


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)