Luận Văn Hội thoại trong “dế mèn phiêu lưu ký”

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

LUẬN VĂN Hội thoại trong “dế mèn phiêu lưu ký”

 1. #1
  Chuyên mục: NGÔN NGỮ HỌC Mã số tài liệu: 6556
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Tiên Tửu Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (812.4 KB, 70 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Hội thoại trong “dế mèn phiêu lưu ký”

  HỘI THOẠI
  TRONG “DẾ MÈN PHIÊU LưU KÝ”

  Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
  Mã số: 60.22.01
  LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC


  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
  kết quả trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn
  chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác.

  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
   DMPLK (được viết từ năm 1941, với lần xuất bản thứ nhất mang tên là
  “Con Dế Mèn") là một trong những tác phẩm đầu tay của Tô Hoài. Đây được
  xem là tác phẩm đặc sắc, đã làm say mê độc giả nhiều thế hệ và được dịch ra
  nhiều thứ tiếng. Truyện kể về cuộc phiêu lưu kì thú và đầy sóng gió của chàng
  hiệp sĩ Dế Mèn trong thế giới loài vật, với ước mơ “xây dựng thế giới đại
  đồng, muôn loài kết thành anh em” .
  Góp phần làm nên sự thành công của tác phẩm, không thể không kể đến
  sự quan sát và miêu tả tinh tường, cách sử dụng ngôn từ khéo léo và sáng tạo,
  đặc biệt phải kể đến cách tạo nên những cuộc hội thoại rất đa dạng trong một
  thế giới ồn ào, sinh động, nhiều vẻ .của các nhân vật - các loài vật được nhân
  hoá, trong tác phẩm này.
   Ở Việt Nam, Ngữ dụng học đã không còn mới mẻ, đặc biệt khi vận
  dụng xem xét sự sử dụng ngôn ngữ trong các tác phẩm văn học (chẳng hạn
  các tác phẩm của Vi Hồng, Nam Cao, Kim Lân, Nguyễn Huy Thiệp .). Tuy
  nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu đấy đủ và sâu sắc về
  hội thoại trong các tác phẩm của Tô Hoài, đặc biệt trong truyện DMPLK,
  dưới cái nhìn của ngữ dụng học.
   Là một giáo viên trung học phổ thông, tác giả luận văn này luôn băn
  khoăn trước những câu hỏi đặt ra trong các quá trình tìm hiểu và giảng dạy
  văn học: Để hiểu được kĩ càng, có cơ sở hơn đối với một tác phẩm văn học,
  chẳng hạn như đối với DMPLK của Tô Hoài, phải chăng có thể từ góc nhìn
  ngôn ngữ học? Từ việc xem xét hội thoại trong một tác phẩm, chẳng hạn
  trong DMPLK của Tô Hoài, có thể hiểu rõ thêm về tính cách nhân vật, về văn
  hoá cộng đồng, về phong cách nghệ thuật nhà văn hay không?
  Đó là những lí do để tác giả luận văn chọn đề tài nghiên cứu: "Hội thoại
  trong “Dế Mèn phiêu lưu ký”
  .

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  MỞ ĐẦU
  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1
  2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 2
  2.1. Nghiên cứu hội thoại trong các tác phẩm văn học nói chung 2
  2.2. Nghiên cứu hội thoại trong các tác phẩm của Tô Hoài và
  trong Dế Mèn phiêu lưu ký . 4
  3. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 6
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 6
  4. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 7
  4. 1. Mục đích 7
  4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 7
  5. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
  6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN . 8
  6.1. Về lí luận 8
  6.2. Về thực tiễn 8
  7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 8
  CHưƠNG 1- CƠ SỞ LÍ THUYẾT 9
  1.1. LÍ THUYẾT HỘI THOẠI TRONG NGỮ DỤNG HỌC . 9
  1.2. HỘI THOẠI VÀ VỊ TRÍ HỘI THOẠI TRONG VĂN HỌC TIỂU KẾT . 22
  TIỂU KẾT 25
  CHưƠNG 2- CẤU TRÚC HỘI THOẠI TRONG DMPLK . 26
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CUỘC THOẠI TRONG DẾ MÈN PHIÊU LưU KÝ . 26
  2.1.1. Hình thức hội thoại trong các cuộc thoại . 26
  2.1.2. Các loại vai giao tiếp trong các cuộc thoại . 29
  2.1.3. Hoàn cảnh giao tiếp trong các cuộc thoại . 32
  2.1.4. Đích giao tiếp của các cuộc thoại 33
  2.1.5. Sự phù hợp với các nguyên tắc hội thoại ở các cuộc thoại . 35
  2.1.6. Cấu trúc của các cuộc thoại 37
  2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐOẠN THOẠI TRONG DẾ MÈN PHIÊU LưU KÝ 40
  2.2.1. Hình thức hội thoại trong các đoạn thoại . 40
  2.2.2. Các loại vai giao tiếp trong các đoạn thoại 46
  2.2.3. Hoàn cảnh giao tiếp trong các đoạn thoại 49
  2.2.4. Đích giao tiếp trong các đoạn thoại . 53
  2 2.5. Cấu trúc các đoạn thoại . 56
  2.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA CẶP THOẠI TRONG DẾ MÈN PHIÊU LưU KÝ . 60
  2.3.1. Cấu trúc của cặp thoại . 60
  2.3.1.1. Cặp thoại một tham thoại . 60
  2.3.1.2. Cặp thoại hai tham thoại 61
  2.3.1.3. Cặp thoại ba tham thoại 62
  2.3.1.4. Cặp thoại phức tạp 63
  2.3.2. Tính chất của các cặp thoại . 65
  2.3.2.1. Cặp thoại chủ hướng . 65
  2.3.2.2. Cặp thoại phụ thuộc 66
  2.3.2.3. Cặp thoại tích cực và tiêu cực . 67
  2.3.3. Liên kết hình thức đối với các cặp thoại 68
  2.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA THAM THOẠI TRONG DẾ MÈN PHIÊU LưU KÝ 72
  2.4.1. Đặc điểm của các loại tham thoại chức năng 72
  2.4.1.1. Đặc điểm của tham thoại dẫn nhập . 72
  2.4.1.2. Đặc điểm của tham thoại hồi đáp . 73
  2.4.1.3. Tham thoại hồi đáp- dẫn nhập 74
  2.4.2. Cấu trúc của tham thoại trong Dế Mèn phiêu lưu ký . 76
  2.5. ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNH VI NGÔN NGỮ TRONG DẾ MÈN
  PHIÊU LưU KÝ . 77
  2.5.1. Hành vi có hiệu lực ở lời 77
  2.5.2. Hành vi mở rộng . 79
  2.5.3. Liên kết hành vi 81
  TIỂU KẾT . 83
  CHưƠNG 3 - SỰ THỂ HIỆN NHỮNG QUAN HỆ LIÊN CÁ
  NHÂN - PHÉP LỊCH SỰ TRONG DẾ MÈN PHIÊU LưU KÝ 84
  3.1. CÁC LOẠI QUAN HỆ LIÊN CÁ NHÂN TRONG DẾ MÈN
  PHIÊU LưU KÝ . 84
  3.2. SỰ THỂ HIỆN PHÉP LỊCH SỰ QUA NGÔN TỪ TRONG DẾ
  MÈN PHIÊU LưU KÝ . 85
  3.2.1. Đặc điểm chung của các phương tiện ngôn ngữ thể hiện
  phép lịch sự trong Dế Mèn phiêu lưu ký . 85
  3.2.2. Sự miêu tả các phương tiện cụ thể . 87
  3.2.2.1. Rào đón 87
  3.2.2.2. Vuốt ve 87
  3.2.2.3. Dùng trợ từ 90
  3.2.2.4. Hành vi nói gián tiếp 92
  3.2.2.5. Bày tỏ tình hình bi quan . 94
  3.2.2.6. Nêu lí do . 96
  3.2.2.7. Dùng hô ngữ 98
  3.2.2.8. Dùng tình thái từ . 99
  3.2.2.9. Dùng từ ngữ xưng hô 101
  3.2.2.10. Xin lỗi, cảm ơn 105
  3.2.2.11. Khích lệ đúng mức . 106
  3.2.2.12. An ủi động viên . 107
  3.2.2.13. Hứa hẹn . 107
  3.2.2.14. Khen ngợi 108
  3.2.2.15. Xin phép và mời mọc . 109
  3.2.2.16. Dùng kính ngữ . 111
  TIỂU KẾT 112
  KẾT LUẬN . 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

  Hy vọng tài liệu Hội thoại trong “dế mèn phiêu lưu ký” sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  N
  nguyen thi viet le Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  15-02-13
  Bài viết
  4
  Nội dung chuẩn


 4. #3
  T
  trongnhi93 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  12-03-13
  Bài viết
  2
  chuẩn, tks


 5. #4
  C
  cogaichungtinh1928 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-03-13
  Bài viết
  25 6. #5
  T
  thienduongtim_152 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  08-04-13
  Bài viết
  20
  thanks nhiều


 7. #6
  V
  vtbdiem Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  19-04-13
  Bài viết
  23
  chuẩn, tks


 8. #7
  A
  anh210390 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  06-05-13
  Bài viết
  43
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 9. #8
  T
  ThoiLe2505 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-06-13
  Bài viết
  2
  Hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 10. #9
  C
  CAO THÚY Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  19-06-13
  Bài viết
  43
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj


 11. #10
  T
  TOVINH Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  11-06-13
  Bài viết
  24
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)