Luận Văn Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Vạn Mỹ Phú

Kết quả 1 đến 6 của 6

LUẬN VĂN Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Vạn Mỹ Phú

 1. #1
  Chuyên mục: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số tài liệu: 13823
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: haiauleban_88 Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (149.1 KB, 49 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Vạn Mỹ Phú

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong 2 năm gần đây, do sự biến động của kinh tế Thế giới vì thế kinh tế Việt Nam cũng chịu một phần ảnh hưởng của sự biến động này. Đứng trước nền kinh tế đang gặp khó khăn, các chủ Doanh nghiệp luôn tìm cách để tiếp tục phát triển và đem lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp của mình.
  Các Doanh nghiệp hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập, phải tự chủ về tài chính và chịu trách nhiệm trước kết quả họat động kinh doanh của mình để đem lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp. Để đạt được điều này bất kỳ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải quan tâm đến vấn đề vốn, cách sử dụng và quản lý nguồn vốn của mình như thế nào để quyết định sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp.
  Bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần có đối tượng lao động. Lượng tiền cung ứng để thỏa mãn nhu cầu về các đối tượng lao động đó chính là vốn lưu động. Việc sử dụng sao cho hiệu quả và cách quản trị vốn lưu động sao cho có khoa học và thành công nhất luôn là vấn đề mà các chủ Doannh nghiệp quan tâm hàng đầu và Công ty Vạn Mỹ Phú cũng là trong một trong những Doanh nghiệp đang quan tâm đến vấn đề trên.
  Chính vì những lý do trên mà em chọn đề tài “Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú” cho khóa luận tốt nghiệp. Qua đó cho chúng ta thấy được những điểm mạnh và những mặt hạn chế của Công ty để đưa ra giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm hạn chế để đưa Công ty phát triển.  2. Phạm vi nghiên cứu đề tài:
  Khóa luận tốt nghiệp em được thực hiện trong quá trình thâm nhập thực tế, quan sát và ghi lại số liệu từ Phòng Kế toán, các phòng nghiệp vụ của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú trong 2 năm gần đây từ năm 2008 đến 2009.
  Phạm vi nghiên cứu là phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty. Trong thời gian em thâm nhập thực tế ở Công ty, các bộ phận trong Công ty hoạt động bình thường.
  3. Mục tiêu nghiên cứu:
  Trong xu thế phát triển chung của toàn ngành hiện nay, các doanh nghiệp không ngừng đầu tư để phát triển về mọi mặt như: công nghệ, trang thiết bị, cơ sở vật chất . nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị trường của mình. Chính vì để có thể đầu tư mang lại hiệu quả cao như mong muốn các doanh nghiệp luôn luôn chú trọng đến tình hình vốn của doanh nghiệp đặc biệt là vốn lưu động. Các doanh nghiệp luôn quan tâm đến tình hình vốn của doanh nghiệp như thế nào, được sử dụng có hiệu quả hay không, và làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Do đó mà mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm:
  - Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong năm gần đây, nhằm rút ra những kinh nghiệm cũng như những giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.
  - Tìm hiểu được những mặt ưu điểm và nhược điểm trong tình hình sử dụng. Sau đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty.
  - Làm tài liệu cho Công ty.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Với những mục tiêu đã đề ra ở trên, để thực hiện và phát triển đề tài theo chiều sâu và rộng thì cần dựa vào những phương pháp sau:
  - Phương pháp thống kê – tập hợp phân tích mô tả số liệu: dùng công cụ thống kê tập hợp số liệu, tài liệu của Công ty, sau đó tiến hành phân tích, so sánh đối chiếu, rút ra kết luận và bản chất, nguyên nhân của sự thay đổi.
  - Phương pháp phân tích chi tiết: chi tiết hóa các chỉ tiêu phân tích để qua đó thấy được kết cấu của chỉ tiêu cũng như mức độ ảnh hưởng đến các nhân tố cấu thành.
  - Phương pháp phân tích tài chính: dùng các công cụ của các tỷ số tài chính để tính toán, xác định kết quả sau đó rút ra nhận xét về hiệu quả hoạt động của Công ty.
  5. Kết cấu:
  Kết cấu bài khóa luận gồm ba chương:

  1. CHƯƠNG I: Lý luận về vốn lưu động và phương pháp quản trị vốn lưu động.
  2. CHƯƠNG II: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú.
  3. CHƯƠNG III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú.


  Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Vạn Mỹ Phú sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  H
  haiauleban_88 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  17-02-11
  Bài viết
  761
  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG
  1.1. Khái niệm về nguồn vốn lưu động
  1.1.1 Khái niệm về nguồn vốn lưu động
  1.1.2 Phân loại nguồn vốn lưu động
  1.2. Vai trò của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  1.3. Phương pháp quản trị vốn lưu động
  1.3.1 Phương pháp quản trị tiền mặt
  1.3.2 Quản trị khoản phải thu
  1.3.3 Quản trị hàng tồn kho
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VẠN MỸ PHÚ
  2.1 Giới thiệu khái quát về Doanh nghiệp
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp
  2.1.2 Chức năng – nhiệm vụ của Doanh nghiệp
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
  2.1.4 Cơ cấu nhân sự trong Công ty
  2.1.4.1 Tổ chức nhân sự trong Công ty
  2.1.4.2 Kết cấu giới tính, trình độ lao động
  2.1.5 Đối thủ cạnh tranh chính của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú
  2.1.6 Kết quả sản xuất Kinh doanh của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú trong ba năm gần đây
  2.1.7 Phương hướng hoạt động trong tương lai của Doanh nghiệp
  2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú
  2.2.1 Phân tích các tỷ số tài chính chung
  2.2.1.1 Tỷ số thanh toán
  2.2.1.2 Tỷ số về đòn cân nợ
  2.2.1.3 Một số chỉ số phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
  2.2.1.3.1 Các chỉ số chung
  2.2.1.3.2 Tỷ số về Vốn
  2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn của Doanh nghiệp
  2.2.2.1 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định
  2.2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng tài sản lưu động
  2.2.2.2.1 Tình hình sử dụng tiền mặt
  2.2.2.2.2 Tình hình sử dụng hàng tồn kho
  2.2.2.2.3 Tình hình sử dụng các khoản phải thu
  2.2.2.3 Tài sản lưu động khác
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VẠN MỸ PHÚ
  3.1 Nhận xét và đánh giá chung
  3.1.1 Thuận lợi
  3.1.2 Khó khăn
  3.2 Nguyên nhân tồn tại những nhược điểm
  3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt
  3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
  3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng khoản phải thu
  3.3 Các kiến nghị
  KẾT LUẬN

 4. #3
  L
  liên phạm Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  03-03-13
  Bài viết
  10
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


 5. #4
  P
  pedieu Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  17-03-13
  Bài viết
  32
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 6. #5
  V
  vungoc3012 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  18-06-13
  Bài viết
  1
  Tài liệu này tham khảo được.


 7. #6
  L
  lethuqt05 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  29-07-13
  Bài viết
  18
  Rất hữu ích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)