Báo Cáo Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân

Kết quả 1 đến 3 của 3

BÁO CÁO Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân

 1. #1
  Chuyên mục: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số tài liệu: 51600
  Thể loại: Báo Cáo Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: xuanbinh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (457.0 KB, 12 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN
  1.1. Lịch sử h́nh thành và phát triển công ty
  1.1.1. Tên, địa chỉ công ty
  1.1.2. Quá tŕnh h́nh thành và phát triển
  1.1.3. Ngành nghề kinh doanh chính hiện nay
  1.1.4. Mục tiêu của công ty
  2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
  2.1.1. Bộ máy quản trị của công ty
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của các pḥng ban
  3.1. Đánh giá các kết quả đă đạt được của công ty
  3.1.1. Đánh giá kết quả kinh doanh của công ty trong 4 năm vừa qua (2005 – 2008).
  3.1.2. Đánh giá một số hoạt động khác đă đạt được của công ty
  4.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng lao động tại công ty.
  4.1.1 T́nh trạng của nền kinh tế
  4.1.2. Các ĐTCT trong việc tuyển người
  4.1.3. Luật pháp của chính phủ
  4.1.4. Xu hướng của XH về một nghề nào đó
  4.1.5. Khả năng về tài chính
  4.1.6. Các chính sách nhân sự và việc thực hiện nó
  4.1.7. Tŕnh độ công nghệ
  4.1.8. Quy luật về cung cầu lao động
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN
  2.1. T́nh h́nh quản lư và sử dụng lao động tại công ty
  2.1.1. Phân tích cơ cấu lao động tại công ty
  2.1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong công ty
  2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân
  2.2.1. Căn cứ của công tác tuyển dụng
  2.2.1.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực
  2.2.1.2. Phân tích công việc
  2.2.1.3. Đánh giá thực hiện công việc
  2.2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân
  2.2.2.1. Công tác tuyển dụng
  2.2.2.2. Công tác tuyển chọn
  2.2.3. Đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng tại công ty
  2.3. Đánh giá các giải pháp công ty đă thực hiện để hoàn thiện công tác tuyển dụng.
  2.4. Đánh gía công tác tuyển dụng của công ty trong thời gian qua
  2.4.1. Ưu điểm
  2.4.2. Nhược điểm
  2.4.3. Nguyên nhân
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN
  3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
  3.1.1. Định hướng phát triển chung
  3.1.2. Định hướng về nhân sự trong thời gian tới
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty trong thời gian tới
  3.2.1. Kế hoạch hóa về nguồn nhân lực
  3.2.2. Xác định nguồn tuyển dụng lao động
  3.2.3. Đa dạng hoá các phương pháp tuyển dụng
  3.2.4. Quy định về thủ tục nộp hồ sơ
  3.2.5. Hoàn thiện quy tŕnh tuyển dụng
  3.3. Một số kiến nghị với cơ quan chức năng nhà nước
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  LỜI MỞ ĐẦU

  Vấn đề nhân lực đang là điều quan tâm của rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là lao động có tŕnh độ, kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế thị trường và bối cảnh đang có nhiều biến động lớn.
  Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng chỉ là vô nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một con người chung chung mà là nói tới số lượng và chất lượng hay chính là năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này th́ đó là một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khỏc trờn thị trường.
  Hiện nay yếu tố con người phục vụ cho các ngành công nghiệp của Việt Nam được đánh giá ở mức trung b́nh và đang chịu chung một áp lực lớn là t́m được đội ngũ lao động có tay nghề kỹ thuật phù hợp với t́nh h́nh sản xuất, kinh doanh thực tiễn của các doanh nghiệp. Nhận định được những khó khăn đó công ty CNTT[1] Cỏi Lân xác định công việc tuyển dụng là công việc đầu tiên trước hết để làm cơ sở cho các hoạt động khác có hiệu quả. V́ vậy là một sinh viên sắp ra trường và trong quá tŕnh thực tập em muốn góp phần làm giải quyết phần nào những hạn chế trong công tác tuyển dụng của công ty đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ vấn đề quản trị nhân lực em đă chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV[2] Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn”. Trên cơ sở thực trạng tuyển dụng của công ty, phát hiện ra những ưu điểm và các mặt hạn chế c̣n tồn tại của công ty để để xuất các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác tuyển dụng nhân sự, giúp công ty có đội ngũ lao động cao.
  Nội dung đề tài bao gồm 3 chương:
  Chương I: Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn
  Chương II: Thực trang công tác tuyển dụng của công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn
  Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận t́nh của Th.S. Vũ Trọng Nghĩa đó giúp em hoàn thành chuyên đề này. Cảm ơn cỏc phũng ban Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cỏi Lơn đó giúp đỡ trong thời gian thực tập tại công ty.


  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

  STT Tên bảng, sơ đồ Trang
  Bảng 1 Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2005 16
  Bảng 2 Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2006 17
  Bảng 3 Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 007 18
  Bảng 4 Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2008 21
  Bảng 5 Cơ cấu lao động của công ty 29
  Bảng 1 Chia theo hợp đồng lao động 30
  Bảng 2 Chia theo độ tuổi 31
  Bảng 3 Chia theo tŕnh độ 31
  Bảng 6 Hiệu quả sử dụng lao động tại công ty 34
  Sơ đồ 1 Bộ máy quản trị của công ty 13
  Sơ đồ 2 Quy tŕnh tuyển dụng lao động 38
  Sơ đồ 3 Quy tŕnh tuyển chọn lao động 46
  Sơ đồ 4 Quy tŕnh tuyển dụng được đề xuất 63

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CễNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN

  1.1. Lịch sử h́nh thành và phát triển công ty
  1.1.1. Tên, địa chỉ công ty
  Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV CNTT Cỏi Lơn
  Tên giao dịch quốc tế: CAILAN SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY
  Viết tắt: CAILAN SHINCO
  Trụ sở:
  + Tại Hà Nội: Tầng 11, ṭa nhà Giảng Vơ Lake View, D10 Giảng Vơ, Quận Ba Đ́nh, Thành phố Hà Nội.
  Điện thoại: 04.37723 447/448
  Fax: 04.37723 446
  Email: cailanshinco01@hn.vnn.vn
  + Tại Quảng Ninh: Khu Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn, Phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
  Điện thoại: 033.3843869
  Fax: 033.3841081
  Email: cailanshinco02@hn.vnn.vn
  1.1.2. Quá tŕnh h́nh thành và phát triển
  1.1.2.1. Giới thiệu chung về CNTT Cỏi Lơn
  Khu công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn được ra đời nhằm phục vụ mục tiêu nội địa hóa từng bước ngành đóng tàu Việt Nam theo dự án chiến lược phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Cụ thể là giải quyết một số vấn đề hết sức quan trọng của ngành công nghiệp tàu thuỷ đó là thép đóng tàu và các sản phẩm từ thép với công tŕnh trọng tâm là nhà máy cỏn núng thộp tấm. Sản phẩm đầu ra của nhà máy cỏn núng thộp tấm có vai tṛ quan trọng trong công tác đóng và sửa chữa tàu thuyền. Sản phẩm của nhà máy giúp giảm giá thành đóng, sửa chữa tàu trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thông qua chương tŕnh nội địa hóa sản phẩm từ năm 2001 đến 2010, mà trươc mắt đảm đương việc cung cấp các loại thép cho đóng mới một khối lượng lớn các tàu có tải trọng từ 4000 DWT đến 30.000 DWT cho tổng công ty Hàng Hải, hàng chục chủng loại tàu công tŕnh, các chủng loại tàu sông, sà lan, cần trục nổi và các loại kết cấu thép phi tiêu chuẩn cho công nghiệp dầu khí, điện, bưu điện theo yêu cầu phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ đă được chính phủ phê duyệt
  Định hướng đầu tư khu công nghiệp bao gồm các loại ngành công nghiệp sau:
  1. Ban quản lư khai thác hạ tầng
  2. Nhà máy nhiệt điện điezel
  3. Nhà máy cỏn núng thộp tấm
  4. Nhà máy sản xuất kết cấu thép
  5. Công tŕnh xếp dỡ và bảo quản nguyên vật liệu
  6. Nhà máy sản xuất cửa nhựa PVC
  7. Nhà máy đúc block
  8. Nhà máy nội thất tàu thuỷ
  9. Kho gas lạnh
  10. Nhà máy gia công chế tạo bồn bể áp lực
  Khu công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn đựơc xây dựng trên một nền tảng lấy các sản phẩm về thép làm chủ đạo cùng với nhà máy cỏn núng thộp tấm thỡ cỏc nhà máy dự kiến được đầu tư trong khu công nghiệp này đều là các nhà máy có đầu vào và các sản phẩm đầu ra đều từ thộp. Chớnh điều này làm cho khu công nghiệp thể hiện tính chuyên ngành với các sản phẩm có đầu vào, đầu ra khép kín, tất cả đều phục vụ cho ngành công nghiệp tàu thuỷ.
  Do nguyên vật liệu đầu vào và các sản phẩm đầu ra của các nhà máy thộp cú đặc điểm là khối lượng nhập xuất lớn, khoảng 2 triệu tấn/năm (đối với nguyên liệu đầu vào cho nhà máy cỏn núng thộp tấm) và các sản phẩm thuộc loại siêu trường siêu trọng do đó trong phạm vi khu CNTT Cỏi Lơn cũn đầu tư một bến xếp dỡ và giao cho một đơn vị chuyên kinh doanh bến đảm đương toàn bộ khối lượng vận chuyển, xếp dỡ theo nhu cầu của từng nhà máy. Như vậy, sẽ tận dụng hết năng lực của thiết bị vận tải, xếp dỡ, giá thành xếp dỡ vận chuyển rẻ hơn việc đầu tư công đoạn xếp dỡ cho từng nhà máy riêng lẻ.
  Ngày 26 tháng 11 năm 2001, hội đồng quản trị tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ra quyết định số 524QĐ/BQLCL cho phép chuẩn bị đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn
  1.1.2.2. Qỳa trỡnh h́nh thành và phát triển
  - Sự ra đời của BQL[3] dự án Khu Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
  Ngày 06/11/2001, HĐQT[4] Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (nay là Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam) đó cú quyết định số 408 QĐ/TCCB – LĐ về việc thành lập Ban quản lư dự án xây dựng khu công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn vơi chức năng và nhiệm vụ: giúp chủ đầu tư - Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam tổ chức xúc tiến, quản lư, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn.
  - Thành lập công ty Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn (tiền thân của công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn)
  Ngày 04/04/2003 Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đó cú quyết định số 307/QĐ – TCCB – LĐ về việc thành lập công ty công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn – đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
  Nhiệm vụ chủ yếu của công ty công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn là: Đầu tư, thực hiện các dự án thuộc cụm công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn (do ban quản lư dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn chuyển sang). Bên cạnh đó công ty cũng thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh khác như: Sản xuất kinh doanh thép đóng tàu, thép cường độ cao; Tổ chức, kiểm khai thực nghiệm năng lực các phương tiện vận tải thuỷ mới, sản xuất và vận tải biển; Kinh doanh dịch vụ hàng hải
  Qua hơn 03 năm hoạt động, công ty triển khai tốt các hoạt động đầu tư tại cụm công nghiệp tàu thủy Cỏi Lơn, dần h́nh thành các nhà máy trong cụm công nghiệp – đơn vị sản xuất thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp tàu thuỷ.
  Tính đến tháng 06/2006, đơn vị đă thực hiện đầu tư xong và đưa vào hoạt động cac dự án:
  + Nhà máy điện diezel Cỏi Lơn 39MW
  + T àu khách cao tốc 200 chỗ kiểu hai thân (catamaran)
  + Nhà máy kết cấu thép phi tiêu chuẩn Cỏi Lơn
  + Nhà mỏy cỏn núng thộp tấm 500.000 tấn/năm
  + Dự án công tŕnh cảng xếp dỡ và bảo quản nguyên vật liệu
  + Dự án cần trục containner cầu cảng (đề tài KC06 - cấp Nhà nước)
  - Thành lập công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn (trên cơ sở công ty công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn).
  Ngày 30/05/2006 Hội đồng quản trị tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đó cú quyết định số 829/QĐ - CNT – TCCB – LĐ về việc thành lập công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn.
  Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Cỏi Lơn được thành lập, trên cơ sở công ty tàu thuỷ Cỏi Lơn – đơn vị hạch toán phụ thuộc, thuộc tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (nay là tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam).
  1.1.3. Ngành nghề kinh doanh chính hiện nay
  - Sản xuất, mua bán sắt thép: thép đóng tàu, thép cường độ cao, két cấu thép và các sản phẩm từ kim loại: Khung bằng thép, các cấu kiện thép cho xây dựng và các sản phẩm từ thép.
  - Sản xuất, mua bán các sản phẩm kim loại và các hoạt động dịch vụ có liên quan đến việc chế tạo kim loại: rèn, dập, ép, cắt tạo h́nh sản phẩm, cán và kộo thộp.
  - Sản xuất điện, truyền tải điện và phân phối điện
  - Sản xuất, mua bán máy móc, các loại vật liệu, thiết bị cơ khí, điện, điện tử, điện phục vụ công nghiệp tàu thuỷ và nhu cầu thị trường
  -San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng
  - Xây dựng công tŕnh công nghiệp, dân dụng, công tŕnh kỹ thuật, kết cấu công tŕnh
  - Uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lư mua bán, kư gửi hàng hoá
  - Mua bán vật liệu xây dựng, hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấm)
  - Mua bán nhiên liệu động cơ: Xăng dầu, các sản phẩm dầu khí, các sản phẩm bôi trơn làm sạch động cơ
  - Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (kết cấu thộp, thộp phụi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn, lá thép, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng)
  - Xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư thiết bị, cơ khí, phụ tùng phụ kiện tàu thuỷ
  - Vận tải đường bộ, vận tải hành khách (bao gồm cả vận chuyển du lịch), vận tải hàng hoá
  - Vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận chuyển khách và khách du lich)
  - Cho thuờ các phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ và môi giới hàng hải
  - Các hoạt động phụ trợ cho vận tải: bốc xếp hàng hoá, kinh doanh kho băi
  - Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nhà đất
  - Dịch vụ cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc phục vụ sinh hoạt và sản xuất, dịch vụ xử lư nước thải công nghiệp
  - Dịch vụ cung cấp trồng cây xanh, cây cảnh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị
  - Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị khoa học trong lĩnh vực công nghệ bức xạ, đo lường và kiểm tra khụng phỏ huỷ, an toàn và kiểm tra bức xạ
  - Lữ hành nội địa, quốc tế
  - Dịch vụ khách sạn, nhà hàng,nhà nghỉ, ăn uống và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phũng hỏt karaoke, vũ trường, quán ba)
  - Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thuỷ: đại lư vận tải, cung ứng các dịch vụ vận tải đường thuỷ
  - Lai dắt, sửa chữa, vệ sinh, đánh cặn tàu biển, cung cấp nước ngọt, thực phẩm, cung cấp xăng dầu cho các tàu thuyền
  - Đầu tư kinh doanh cảng biển, đường thuỷ nội địa, đầu tư kinh doanh đường bộ, đường thuỷ, cầu phà
  - Đầu tư, kinh doanh bến xe ô tô khách
  - Thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm cơ khí và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và nhu cầu thị trường
  - Kiểm định chất lượng công tŕnh, khoan lấy mẫu, đánh giá kết quả thử nghiệm, khoan lấy mẫu bê tông và nén thử
  - Thử nghiệm cơ lư các loại vật liệu xây dựng, thử nghiệm khụng phỏ huỷ, kiểm tra siêu âm, chụp ảnh phóng xạ mối hạn, kiểm tra bề mặt khuyến tật bằng bột từ, bột thẩm thấu.
  1.1.4. Mục tiêu của công ty
  - Mở rộng và phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ bao gồm cung cấp những sản phẩm vật tư chính cho ngành đóng tàu mà trước đây phải nhập ngoại
  - Tận dụng vị trí thuận lợi khu vực Cỏi Lơn phục vụ cho sự phát triển công nghiệp tàu thuỷ khu vực Quảng Ninh - Hải Pḥng
  - Thu hút lao động, giải quyết việc làm cho tỉnh Quảng Ninh và riêng đối với khu vực Cỏi Lơn. Kích thích sự phát triển của các ngành sản xuất khác như xây dựng cơ bản, dịch vụ
  - Tiếp nhận công nghệ cao và tŕnh độ tổ chức tiên tiến
  2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
  2.1.1. Bộ máy quản trị của công ty
  - Sơ đồ 1: Bộ máy quản trị của công ty:

  Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Cái Lân sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  trongvu1621991 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  25-03-13
  Bài viết
  16
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


 4. #3
  M
  minhtran258 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-07-13
  Bài viết
  42
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)