Luận Văn Lập kế hoạch kinh doanh gạo năm 2009 tại xí nghiệp 3

Kết quả 1 đến 3 của 3

LUẬN VĂN Lập kế hoạch kinh doanh gạo năm 2009 tại xí nghiệp 3

 1. #1
  Chuyên mục: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số tài liệu: 8756
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: updatekeng Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (631.1 KB, 79 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Lập kế hoạch kinh doanh gạo năm 2009 tại xí nghiệp 3

  MỤC LỤC
    
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.4.1. Không gian 3
  1.4.2. Thời gian 3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU
  . 4
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ HOẠCH 4
  2.1.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh 4
  2.1.2. Phân loại kế hoạch kinh doanh 4
  2.1.3. Lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh . 5
  2.2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH . 6
  2.2.1. Mô tả doanh nghiệp . 7
  2.2.2. Mô tả sản phẩm . 7
  2.2.3. Phân tích thị trường . 7
  2.2.4. Phân tích cạnh tranh 13
  2.3. CÔNG CỤ SWOT 14
  2.4. DỰ BÁO . 14
  2.4.1. Khái niệm dự báo 14
  2.4.2. Phương pháp dự báo 15
  2.5. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT . 15
  2.6. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ . 16
  2.7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 17
  2.7.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến 17
  2.7.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến . 17
  2.7.3. Bảng cân đối kế toán dự kiến 18
  2.8. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
  2.8.1. Phương pháp thu thập số liệu . 18
  2.8.2. Phương pháp phân tích số liệu 18
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG
  SẢN XUẤT KINH DOANH XÍ NGHIỆP 3
  20
  3.1. MÔ TẢ XÍ NGHIỆP . 20
  3.1.1. Lịch sử hình thành . 20
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động 20
  3.1.3. Phương hướng hoạt động 21
  3.3. SẢN PHẨM KINH DOANH . 21
  3.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP . 22
  3.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 22
  3.4.2. Tình hình cung ứng gạo thành phẩm . 30
  3.4.3. Tình hình thu mua gạo nguyên liệu . 33
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 36
  4.1. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ GẠO XÍ NGHIỆP 36
  4.1.1. Thị trường xuất khẩu 36
  4.1.2. Thị trường nội địa 37
  4.2. CHÍNH SÁCH HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO . 38
  4.3. DÂN SỐ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 40
  4.4. ẢNH HƯỞNG TẬP QUÁN, KỸ THUẬT CANH TÁC,
  GIỐNG LÚA, CÔNG NGHỆ XAY XÁT ĐẾN CHẤT LƯỢNG GẠO 40
  4.5. KHÁCH HÀNG . 41
  4.6. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 42
  4.7. NHÀ CUNG ỨNG GẠO NGUYÊN LIỆU 44
  4.8. CÔNG CỤ SWOT 46
  4.8.1. Điểm mạnh . 46
  4.8.2. Điểm yếu 47
  4.8.3. Cơ hội . 48
  4.8.4. Thách thức 48
  CHƯƠNG 5: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 50
  5.1. DỰ BÁO BÁN HÀNG NĂM 2009 50
  5.2. DOANH THU DỰ KIẾN . 52
  5.3. KẾ HOẠCH TIẾP THỊ . 53
  5.4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT . 55
  5.4.1. Kế hoạch sản xuất sản phẩm 55
  5.4.2. Kế hoạch chi phí gạo nguyên liệu . 55
  5.4.3. Kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp 57
  5.4.4. Kế hoạch chi phí sản xuất chung . 58
  5.4.5. Kế hoạch chi phí bán hàng 58
  5.4.6. Kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp 59
  5.4.7. Kế hoạch giá vốn hàng bán . 60
  5.5. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ . 61
  5.5.1. Các bộ phận chức năng trong xí nghiệp 61
  5.5.2. Xây dựng và phát triển nguồn lực . 63
  5.6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 66
  5.6.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến 66
  5.6.2. Bảng thu chi tiền mặt dự kiến . 67
  5.6.3. Bảng cân đối kế toán dự kiến năm 2009 . 69
  5.6.4. Đánh giá kết quả lập kế hoạch so với năm 2008 . 70
  5.6.5. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 . 72
  5.7. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 73
  5.4.1. Biện pháp thu mua . 73
  5.4.2. Biện pháp tăng lượng tiêu thụ sản phẩm . 73
  5.4.3. Biện pháp quản lý sản xuất 73
  5.4.4. Biện pháp tài chính 74
  5.4.5. Biện pháp đầu tư 74
  5.4.6. Biện pháp nguồn nhân lực . 75
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76
  6.1. KẾT LUẬN . 76
  6.2. KIẾN NGHỊ 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

  Hy vọng tài liệu Lập kế hoạch kinh doanh gạo năm 2009 tại xí nghiệp 3 sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  tungnewtek Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  19-03-13
  Bài viết
  99
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe


 4. #3
  H
  hungbdiii Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  23-07-13
  Bài viết
  6
  thanks nhiều


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)