Tài liệu Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lê nin

Kết quả 1 đến 9 của 9

TÀI LIỆU Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lê nin

 1. #1
  Chuyên mục: ÔN THI CAO HỌC Mã số tài liệu: 34084
  Thể loại: Tài liệu Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 50,000 đ Người bán: xuanbinh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (428.8 KB, 24 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lê nin

  Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lê nin

  Khoa kinh tế chính trị
  Bộ môn kinh tế chính trị
  Mác - Lê nin
  Đề cương hướng dẫn ôn tập môn
  Kinh tế chính trị Mác - Lê nin


  Mục lục đáp án
  kinh tế chính trị


  Câu 1: Phân tích vai trò nền sản xuất xã hội và các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất. ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu các yếu tố sản xuất cơ bản với nền sản xuất ở nước ta hiện nay
  Câu 2: Phân tích đối tượng và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lê nin?
  Câu 3: Trình bày phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác Lênin. Lấyví dụ minh hoạ?
  Câu 4: Phân tích điều kiện lịch sử xuất hiện tư tưởng kinh tế cơ bản của chủ nghĩa trọng thương và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?
  Câu 5: Phân tích điều kiện lịch sử xuất hiện, tư tưởng kinh tế tư bản của chủ nghĩa trọng nông và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?
  Câu 6: Trình bầy quan niệm về giá trị, tiền tệ, lợi nhuận, tiền lương, địa tô của Adam Smit (1723-1790) và nhận xét các quan niệm trên
  Câu 7: Trình bầy quan niệm về giá trị, tiền tệ, lợi nhuận, tiền lương, địa tô của D. Ri-cac-đô (1772-1823) và nhận xét các quan niệm trên
  Câu 8: Phân tích điều kiện lịch sử xuất hiện và tư tưởng cơ bản của học thuyết Keynes (1883-1946). ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này?.
  Câu 9:Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá và ưu thế của sản xuất hàng hoá so với kinh tế tự nhiên
  Câu 10: Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai thuộc tính đó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá
  Câu 11: Phân tích mặt chất, lượng của giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá
  Câu 12: Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng tiền tệ.
  Câu 13: Phân tích nội dung, yêu cầu, tác dụng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá. Sự biểu hiện hàng hoá của quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa Tư bản như thế nào?
  Câu 14: Trình bầy thị trường và cơ chế thị trường. Phân tích các chức năng cơ bản của thị trường?
  Câu 15: Phân tích quy luật cạnh tranh và quy luật cung - cầu trong nền kinh tế thị trường?
  Câu 16: Trình bầy khái niệm, nội dung và mối quan hệ giữa giá cả sản xuất, giá cả thị trường, giá cả độc quyền với giá trị hàng hoá ?
  Câu 17: Trình bầy khái niệm tái sản xuất, tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng, tái sản xuất xã hội và nội dung của nó ?
  Câu 18: Trình bầy khái niệm tăng trưởng, phát triển kinh tế và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất xã hội. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội
  Câu 19: Trình bầy công thức chung của Tư bản và mâu thuẫn của nó. Phân biệt tiền với tư cách là tiền và tiền với tư cách là Tư bản ?
  Câu 20: Phân tích hàng hoá sức lao động và mối quan hệ giữa tiền lương với giá trị sức lao động
  Câu 21: Trình bầy quá trình sản xuất giá trị thặng dư và phân tích hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?
  Câu 22: Phân tích nội dung, vai trò quy luật giá trị thặng dư và sự biểu hiện của nó trong giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh và CNTB độc quyền ?
  Câu 23: Thế nào là Tư bản bất biến và Tư bản khả biến. Tư bản cố định và Tư bản lưu động. Phân tích căn cứ và ý nghĩa phân chia hai cặp phạm trù
  đó?
  Câu 24: So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ suất giá trị thặng dư với tỷ suất lợi nhuận. Tốc độ chu chuyển của tư bản có quan hệ như thế nào với khối lượng giá trị thặng dư
  Câu 25: Phân tích thực chất của tích luỹ tư bản và các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ ? So sánh quá trình tích tụ và tập trung tư bản?
  Câu 26: Thế nào là tuần hoàn và chu chuyển tư bản ? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ chu chuyển tư bản ? ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề trên?
  Câu 27: Thế nào là lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận. Phân tích sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và ý nghĩa của nó?
  Câu 28: Phân tích nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức Ngân hàng và lợi nhuận Ngân hàng
  Câu 29: Trình bày những nội dung cơ bản về sự hình thành công ty cổ phần và thị trường chứng khoán ?
  Câu 30: Phân tích bản chất địa tô và các hình thức địa tô ?
  Câu 31: Phân tích nguyên nhân hình thành, các hình thức của độc quyền, bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền ?
  Câu 32: Phân tích nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền Nhà nước và vai trò kinh tế của Nhà nước trong CNTB hiện đại
  Câu 33: Phân tích tính tất yếu của việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và xu hướng vận ộng của chúng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
  Câu 34: Trình bầy các thành phần kinh tế và mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế ở nước t28a hiện nay. Vì sao kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ
  đạo?
  Câu 35: Trình bầy mục tiêu, quan điểm cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta
  Câu 36: Trình bầy tính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại
  hoá.
  Câu 37: Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế ở nước ta
  Câu 38: Phân tích đặc điểm sản xuất hàng hoá ở nước ta hiện nay.
  Câu 39: Phân tích các điều kiện và định hướng XHCN của sự phát triển kinh tế hàng hoá ở nước ta hiện nay
  Câu 40: Phân tích bản chất, vai trò của lợi ích kinh tế - ý nghĩa thực tiễn.
  Câu 41: Phân tích vị trí, nội dung của quan hệ phân phối trong quá trình sản xuất xã hội. trình bầy sơ đồ phân phối tổng sản phẩm của Mác.
  Câu 42: Phân tích các nguyên tắc phân phối cơ bản ở nước ta hiện nay.
  Câu 43: Trình bầy các hình thức thu nhập trong thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay
  Câu 44: Thế nào là cơ chế thị trường ? Vì sao trong cơ chế thị trường cần có sự quản lý Nhà nước ? Phân tích các công cụ chủ yếu đẻ thực hiện quản lý kinh tế vĩ mô ở nước ta ?
  Câu 45: Phân tích cơ sở khách quan và phương hướng đổi mới nền kinh tế nước ta
  Câu 46: Phân tích bản chất, chức năng hệ thống tài chính, tín dụng ở nước ta hiện nay.
  Câu 47: Trình bầy bản chất, chức năng và xu hướng đổi mới hoạt động của hệ thống Ngân hàng ở nước ta
  Câu 48: Phân tích tính tất yếu và vai trò của việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại ở nước ta.
  Câu 49: Trình bầy các nguyên tắc cơ bản và các hình thức của quan hệ kinh tế đối ngoại ở nước ta
  Câu 50: Phân tích khả năng và những giải pháp chủ yếu mở rộng kinh tế đối ngoại của nước ta.


  Hy vọng tài liệu Đề cương hướng dẫn ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lê nin sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  L
  loanle34 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  20-12-12
  Bài viết
  17
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.


 4. #3
  B
  Bis Wins Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  25-01-13
  Bài viết
  4
  Chỉ cái card điện thoại 20k mà tải được tận 100 tài liệu


 5. #4
  C
  cobekieuki Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  10-04-13
  Bài viết
  59
  thanks nhiều


 6. #5
  C
  Chyym82 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  16-04-13
  Bài viết
  12
  thanks nhiều


 7. #6
  M
  minhnguyet1405 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  20-06-13
  Bài viết
  1
  cảm ơn bác chủ thread nhé! tài liệu rất bổ ích!


 8. #7
  H
  hero294 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  25-06-13
  Bài viết
  46
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


 9. #8
  H
  hieudongsomavang Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  25-05-12
  Bài viết
  232
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj


 10. #9
  N
  nguyencu76 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  19-09-13
  Bài viết
  9
  khả năng trình bày vẫn chưa được đẹp, nhưng luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)