ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều

Kết quả 1 đến 4 của 4

ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều

 1. #1
  Chuyên mục: TOÁN HỌC Mã số tài liệu: 15794
  Thể loại: Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Tiên Tửu Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (2.19 MB, 50 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều

  ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU


  HUỲNH VĂN HIẾU


  Trang nhan đề
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Lời giới thiệu

  Chương_1: Các khái niệm

  Chương_2: Ước lượng không chệch tuyến tính

  Chương_3: Kiểm định giả thiết trên vecto kỳ vọng

  Chương_4: Kiểm định giả thiết trên ma trận hiệp phương sai


  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục


  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Lời giới thiệu
  CHƯƠNG 1 : CÁC KHÁI NIỆM .1
  1. 1 Véc tơ ngẫu nhiên nhiều chiều .1
  1. 1. 1 Véc tơ ngẫu nhiên nhiều chiều 1
  1. 1. 1. 1 Định nghĩa 1
  1. 1. 1. 2 Hàm phân phối xác suất .1
  1. 1. 1. 3 Phân phối xác suất 1
  1. 1. 2 Vector trung bình – vector kỳ vọng .2
  1. 2 Ma trận hiệp phương sai .5
  1. 2. 1 Ma trận hiệp phương sai mẫu 5
  1. 2. 2 Ma trận hiệp phương sai tổng thể 6
  1. 2. 3 Ma trận tương quan .7
  1. 2. 4 Vector trung bình - ma trận hiệp phương sai cho nhiều nhóm con của các biến 10
  1. 2. 4. 1 Hai nhóm 10
  1. 2. 4. 2 Ba hoặc nhiều các nhóm hơn 14
  1. 3 Sự kết hợp tuyến tính giữa các biến .15
  1. 3. 1 Tính chất của mẫu 15
  1. 3. 2 Tính chất của tổng thể .22
  1. 4 Hàm mật độ của một đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều 24
  1. 4. 1 Định nghĩa .24
  1.4.2 Tính chất 24
  1. 5 Phân phối đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều .24
  1. 5. 1 Định nghĩa .24
  1. 5. 2 Tính chất 25
  1. 6 Phân phối chuẩn nhiều chiều 26
  1. 6. 1 Hàm mật độ phân phối chuẩn một biến .27
  1. 6. 2 Hàm mật độ của phân phối chuẩn nhiều chiều 28
  1. 6. 3 Tổng quát hóa phương sai tổng thể .28
  1. 6. 4 Tính chất phân phối chuẩn của biến ngẫu nhiên nhiều chiều 30
  1. 6. 5 Ước lượng trong phân bố chuẩn nhiều chiều 36
  1. 6. 5. 1 Ước lượng hợp lý tối đa (MLE) .36
  1. 6. 5. 2 Phân phối của y và S 38
  CHƯƠNG 2 : ƯỚC LƯỢNG KHÔNG CHỆCH TUYẾN TÍNH 40
  2. 1 Mô hình thống kê tuyến tính tổng quát hạng đầy đủ 40
  2. 2 Ước lượng không chệch cho mô hình thống kê tuyến tính tổng quát hạng đầy đủ 42
  2. 2. 1 Định lí 2.1 (Gauss – Markov) 42
  2. 2. 2 Bổ đề 2.1 43
  2. 2. 3 Hệ quả 2.1 44
  2. 3 Mô hình thống kê tuyến tính với hạng không đầy đủ 46
  2. 4 Ước lượng không chệch cho mô hình thống kê tuyến tính hạng không đầy đủ 46
  2. 4. 1 Định lí 2.2 46
  2. 4. 2 Bổ đề 2.2 .47
  2. 4. 3 Định lí 2.3 ( Gauss – Markov ) 48
  2. 4. 4 Ước lượng bình phương bé nhất mở rộng .49
  2. 4. 5 Tổ hợp tuyến tính tốt nhất của thống kê thứ tự .52
  2. 5 Ứng dụng trong mô hình ước lượng tham số hồi quy nhiều chiều 59
  2. 5. 1 Hàm hồi quy tổng thể (PRF) 59
  2. 5. 2 Dạng ma trận của hàm hồi quy 60
  2. 5. 2. 1 Hàm hồi quy tổng thể PRF .60
  2. 5. 2. 2 Hàm hồi quy mẫu SRF .60
  2. 5. 3 Ước lượng bình phương bé nhất thông thường (OLS) 61
  2. 5. 3. 1 Giới thiệu 61
  2. 5. 3. 2 Điều kiện cần 62
  2. 5. 3. 3 Nghiệm hệ phương trình chuẩn 67
  2. 5. 3. 4 Điều kiện đủ .69
  2. 6 Xây dựng thuật toán hồi quy cho lập trình trên máy tính .72
  2. 6. 1 Bài toán xây dựng phương trình siêu phẳng hồi qui .72
  2. 6. 2 Bài toán tính hệ số tương quan riêng 72
  2. 6. 3 Bài toán hồi quy từng bước .73
  2. 6. 4 Mô tả phương pháp tính toán .74
  2. 6. 4. 1 Các ký hiệu sử dụng .74
  2. 6. 4. 2 Phương pháp tính toán 74
  2. 6. 5 Xây dựng hàm tính định thức của ma trận (sau đó sử dụng hàm này để tính định thức của ma trận covarian L_Da) 75
  2. 6. 5. 1 Phần 1 .75
  2. 6. 5. 2 Phần 2 .76
  2. 6. 5. 3 Xây dựng hàm tính định thức của ma trận khi bỏ đi 1 hàng 1 cột . 77
  2. 6. 6 Bài toán về tương quan riêng .78
  2. 6. 7 Bài toán về hồi quy từng bước .78
  2. 6. 8 Lưu đồ thuật toán của ba bài toán nêu trên 79
  CHƯƠNG 3 : KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT TRÊN VECTƠ KỲ VỌNG .82
  3. 1 Mâu thuẫn giữa kiểm định nhiều chiều và một chiều 82
  3. 2 Kiểm định trên μ với Σ đã biết 83
  3. 2. 1 Nhắc lại kiểm định đơn biến giả thiết 0:H μμ= với σ đã biết .83
  3. 2. 2 Kiểm định nhiều chiều cho giả thiết : 00:μμH= với đã biết .84 Σ
  3. 3 Kiểm định giả thiết trên μ khi Σ chưa biết 89
  3. 3. 1 Nhắc lại kiểm định đơn biến cho giả thiết 0:H μμ= khi σ chưa biết 89
  3. 3. 2 của Hotelling kiểm định giả thiết 2T00:μμH= với chưa biết .90 Σ
  3. 4 So sánh hai vetor trung bình 95
  3. 4. 1 Nhắc lại hai mẫu một chiều với kiểm định tTest− 95
  3. 4. 2 Kiểm định với hai mẫu nhiều chiều 96 2TestT−
  3. 5 Kiểm định trên từng biến riêng lẻ với điều kiện bác bỏ giả thiết 0H bởi 100 2Ttes−
  3. 6 Thao tác tính toán của - Thu được từ hồi quy nhiều chiều .106 2T2T
  3. 7 Kiểm định các cặp quan sát 108
  3. 7. 1 Trường hợp một chiều .108
  3. 7. 2 Trường hợp nhiều chiều 110
  3. 8 Kiểm định thêm thông tin .113
  3. 9 Phân tích hình thể .118
  3. 9. 1 Phân tích hình thể một mẫu .118
  3. 9. 2 Phân tích hình thể hai mẫu 121
  CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT TRÊN MA TRẬN HIỆP PHƯƠNG SAI .130
  4. 1 Giới thiệu 130
  4. 2 Kiểm định mô hình dự kiến cho Σ .130
  4. 2. 1 Kiểm định giả thiết H0: 0Σ=Σ .130
  4. 2. 2 Kiểm định tính cầu 132
  4. 2. 3 Kiểm định ()201:H σρρ⎡⎤Σ=−⎣⎦ .135
  4. 3 So sánh các kiểm định ma trận phương sai 138
  4. 3. 1 Kiểm đinh phương sai bằng nhau 139
  4. 3. 2 Kiểm định bằng nhau các ma trận hiệp phương sai nhiều chiều .140
  4. 4 Kiểm định tính độc lập .145
  4. 4. 1 Độc lập của hai vector con 145
  4. 4. 2 Sự độc lập của nhiều vectors con 147
  4. 4. 3 Kiểm định độc lập cho tất cả các biến .151
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Hy vọng tài liệu ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  N
  nambk2009 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  15-01-13
  Bài viết
  7
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.


 4. #3
  T
  tanhoangnam Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  01-05-13
  Bài viết
  5
  Hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 5. #4
  N
  nguyenthuhdu Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  13-05-13
  Bài viết
  23
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)