Luận Văn Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đạo đức người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

Kết quả 1 đến 4 của 4

LUẬN VĂN Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đạo đức người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

 1. #1
  Chuyên mục: TRIẾT HỌC Mã số tài liệu: 38115
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: anhvan.kido Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (684.6 KB, 35 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đạo đức người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

  Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đạo đức người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, cũng giống như các hình thái ý
  thức xã hội khác, nó có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội.
  Chúng ta xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa từ một nước thuộc địa, nửa phong
  kiến với nền nông nghiệp lạc hậu, đó là cơ sở kinh tế - xã hội cho các tàn dư tư
  tưởng phong kiến còn tồn tại. Hơn nữa, xét về mặt ý thức hệ, Việt Nam chịu
  ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng phong kiến Trung Quốc mà nền tảng của nó
  là Nho giáo. Đạo đức Nho giáo, bên cạnh một số yếu tố tích cực, vẫn chứa
  đựng không ít những yếu tố tiêu cực mà cho đến nay còn ảnh hưởng khá nặng
  nề trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta. Trong bối cảnh toàn cầu
  hoá, hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nước ta đang có bước
  chuyển mình quan trọng. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh
  tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; song,
  chúng ta cũng đang phải đối mặt với một thực trạng đáng lo ngại về mặt đạo
  đức xã hội. Sự xuống cấp về đạo đức không những ở trong nhân dân mà còn ở
  một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng ta đã nhận định rằng:
  “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng bản thân, phai nhạt
  lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ chức kỷ luật, sa đoạ về
  đạo đức và lối sống” [22, tr.137]∗. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên
  thoái hoá biến chất ấy không chỉ làm suy giảm lòng tin của dân đối với Đảng
  và Nhà nước, mà còn là lực cản trên con đường xây dựng xã hội lành mạnh.
  Chính vì vậy, việc xây dựng đạo đức cách mạng cho người cán bộ lãnh đạo,
  quản lý ở nước ta hiện nay vừa là một nhu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ quan
  trọng của công tác cán bộ. Bởi vì, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán
  bộ là góp phần không nhỏ vào sự nâng cao sức chiến đấu của Đảng trên nhiều
  ∗ Từ đây trở đi, số đầu tiên trong móc chỉ thứ tự tài liệu tham khảo, số thứ hai chỉ số trang được trích dẫn
  trong tài liệu đó.Lĩnh vực: Chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cách
  mạng Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã, đang và sẽ thường xuyên thực hiện
  nhiệm vụ này.
  Để thực hiện được việc đó, về phương diện lý luận cần phải tìm và luận
  chứng những nguyên nhân gây ra các hiện tượng trên. Ngoài nguyên nhân
  kinh tế thị trường mang tính tất yếu khách quan, cần phải làm rõ ảnh hưởng
  của các hệ tư tưởng cũ trong đó có Nho giáo. Nho giáo hiện nay ở nước ta
  không còn tồn tại, song, như là yếu tố của hệ tư tưởng vốn được định hình
  hàng nghìn năm những ảnh hưởng của nó thông qua phong tục, tập quán, lối
  sống, cách suy nghĩ, đạo đức, luân lý vẫn còn tác động cả mặt tích cực lẫn tiêu
  cực đối với nhiều người, trong đó có những người là cán bộ lãnh đạo, quản lý.
  Chính vì vậy, kế thừa những yếu tố tích cực của Nho giáo trên lập trường đạo
  đức cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với
  thực tiễn của cách mạng nước ta để xây dựng đạo đức của người cán bộ lãnh
  đạo, quản lý Việt Nam là vấn đề mang ý nghĩa cấp thiết. Việc chọn đề tài:
  ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đạo đức người cán bộ l∙nh đạo,
  quản lý ở Việt Nam hiện nay” cho luận án tiến sĩ của mình là mục đích của
  chúng tôi muốn góp một phần nhỏ về phương diện lý luận cho thực tiễn xây
  dựng và hoàn thiện công tác cán bộ của đất nước hiện nay.

  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài

  Xung quanh vấn đề ảnh hưởng của Nho giáo nói chung và đạo đức Nho
  giáo nói riêng ở nước ta đã có nhiều tác giả trong nước và nước ngoài nghiên
  cứu theo những phương diện khác nhau, nhưng có thể phân định thành một số
  nhóm vấn đề sau đây:
  - Nhóm thứ nhất đi sâu luận giải nguồn gốc, nội dung của Nho giáo và
  những yêu cầu đạo đức của Nho giáo, để từ đó thấy được sự ảnh hưởng của
  Nho giáo ở nước ta. Nội dung trên được đăng tải ở các tạp chí chuyên ngành
  như: tạp chí Cộng sản, tạp chí Nghiên cứu lý luận, tạp chí Triết học v.v .hay
  trong các sách chuyên luận như: “Nho giáo” của Trần Trọng Kim; “Khổng
  học đăng” của Phan Bội Châu. Các tác giả đã trình bày, phân tích những tư
  tưởng cơ bản của Nho giáo trong quá trình hình thành và phát triển của nó.
  Khi đánh giá về Nho giáo, các tác giả đều đề cao những nhân tố tích cực của
  Nho giáo, cho rằng đạo đức Nho giáo có vai trò to lớn trong việc giáo dục đạo
  đức con người và ổn định trật tự xã hội.
  Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Viện, trong cuốn “Bàn về đạo Nho” đã
  nêu mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực của Nho giáo. Khi đánh giá về mặt
  tích cực, ông đã cho rằng: “Đạo Nho đã đóng một vai trò quan trọng trong
  việc hình thành lòng yêu nước. Nguyễn Đình Chiểu, Mai Xuân Thưởng, Phan
  Đình Phùng là những nhà nho, không thể xuyên tạc sự thật bảo những chí sĩ
  ấy không liên quan gì đến Nho giáo cả” [131, tr.45]. Nói về những điều tâm
  đắc của mình khi nghiên cứu, tìm hiểu Nho giáo, ông đánh giá cao tính “vừa
  phải” (không thái quá) trong đạo làm người của Nho giáo và vấn đề “xử thế”
  (xử thế trong mọi tình huống, đối với người này, người khác, với bề trên, kẻ
  dưới .) của Nho giáo.


  Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đạo đức người cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  A
  anhtuantn1990 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  26-02-13
  Bài viết
  17 4. #3
  B
  bonghuyen Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  24-03-13
  Bài viết
  26
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 5. #4
  0
  0908202743 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  07-04-13
  Bài viết
  214
  Nội dung chuẩn


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)