Tài Liệu Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của Đảng - giá trị lịch sử của đường lối kháng chiến.

Kết quả 1 đến 2 của 2

TÀI LIỆU Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của Đảng - giá trị lịch sử của đường lối kháng chiến.

 1. #1
  Chuyên mục: TRIẾT HỌC Mã số tài liệu: 55636
  Thể loại: Tài Liệu Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Đình Huy Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (34.0 KB, 6 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của Đảng - giá trị lịch sử của đường lối kháng chiến.

  Câu2: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của Đảng - giá trị lịch sử của đường lối kháng chiến.

  Đường lối k/chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ được đề ra ngay từ đâu cuộc kháng chiến và được phát triển bổ sung hoàn chỉnh trong quá trình tiến hành kháng chiến. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện qua các văn kiện quan trọng của Đảng.

  Khi cuộc kháng chiến chống pháp bùng nổ, ngày 19-12-1946, Chủ tịch HCM ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", lời kêu gọi đã tỏ rõ quyết tâm cao độ của dt vn kháng chiến chống xâm lược, Tiếp đó ngày 22-12, tw đảng đã ra chỉ thị "toàn dân kháng chiến".
  Hai văn kiện trên đã chỉ ra những tư tưởng cơ bản đặt nền móng cho đường lối kháng chiến. Những tư tưởng và nội dung cơ bản đó được đồng chí Trường Chinh phát triển đầy đủ trong tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" vào cuối năm 1947, và đã trở thành những quan điểm cơ bản về đường lối kháng chiến của Đảng. Đường lối đó được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của đảng (2-1951) khẳng định là hoàn toàn đúng đắn.

  1-Xđ đối tượng, mục đích và tính chất của cuộc kháng chiến.
  Trong các văn kiện nêu trên, Đảng ta chỉ rõ đối tượng, nhiệm vụ và mục đích của cuộc kháng chiến; "kẻ thù chính là bọn thực dân phản động pháp đang dùng vũ khí cướp lại nước ta".
  - Xác định chính xác đối tượng chủ yếu của cuộc kháng là vấn đề chiến lược cực kỳ quan trọng, nhằm tập trung mũi nhọn để tiêu diệt chúng, đoàn kết mọi lực lượng trong nước, tranh thủ sự giúp đỡ ngoài ngước để cô lập kẻ thù.
  - Mục đích của cuộc kháng chiến là giành độc lập, tự do, thống nhất thật sự, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và phát triển chế độ dân chủ nhân dân.
  - Tính chất của cuộc kháng chiến là một cuộc chiến tranh cách mạng có tính chất "dân tộc độc lập và dân chủ, tự do".
  Quán triệt mục đích, tính chất của cuộc kháng chiến, Đảng ta đề ra đường lối kháng chiến, chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệt Mỹ là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính; là đường lối tiến hành chiến tranh nhân dân phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh nước ta.

  2-Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến
  a) Kháng chiến toàn dân: Trong đường lối chiến tranh nhân dân của đảng, điều cốt lõi và cơ bản nhất là chiến lược toàn dân kháng chiến. Để đánh thắng những đội quân xâm lược lớn của chủ nghĩa đế quốc, đảng ta đã dựa vào sức mạnh của toàn dân, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc. Với chiến lược toàn dân kháng chiến, đảng đã tổ chức cả nước thành một mặt trận, tạo nên thế trận "cả nước đánh giặc". Điều kiện chủ yếu đẻ quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến là huy đọng cho được sức mạnh toàn dân. Trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", chủ tịch HCM kêu gọi: "Bất kỳ đàn ông, đàn

  Hy vọng tài liệu Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của Đảng - giá trị lịch sử của đường lối kháng chiến. sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  L
  laonapqn1 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  21-11-12
  Bài viết
  14
  Chỉ cái card điện thoại 20k mà tải được tận 100 tài liệu


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)