Luận Văn Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân”(Qua khoả sát tại Công ty CP may Chiến Thắng- năm 2006)

Kết quả 1 đến 1 của 1

LUẬN VĂN Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân”(Qua khoả sát tại Công ty CP may Chiến Thắng- năm 2006)

 1. #1
  Chuyên mục: VĂN HỌC Mã số tài liệu: 2561
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Akai Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (512.5 KB, 33 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân”(Qua khoả sát tại Công ty CP may Chiến Thắng- năm 2006)

  MỞĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đãđạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, tạo ra một tiền đề vững chắc, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ CNH-HĐH. Tuy nhiên, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, đời sống xã hội đãđặt ra nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết. Mặt trái của cơ chế thị trường, đó là lối sống coi trọng đồng tiền, ngày càng trở nên lấn át các giá trị chuẩn mực đạo đức tốt đẹp. Các doanh nghiệp cạnh tranh nhau vàđặt lợi ích vật chất lên trên hết, nên các doanh nghiệp ít đểýđến cải thiện điều kiện lao động cho công nhân gây ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng người lao động và gây hậu quả khôn lường đối với con người, đối với doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng tới trình độ phát triển và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Công đoàn có vai trò rất quan trọng trong việc thường xuyên kiểm tra, giám sát và cải thiện điều kiện lao động nhằm đảm bảo lợi ích, sức khoẻ, tính mạng cho công nhân, tránh những hậu quả như: tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân.
  Công ty Cổ phần may Chiến Thắng là một đơn vị trực tiếp sản xuất hàng may mặc, ngành này có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, đặc thù ngành may mặc thường tập trung nhiều lao động nữ , trong sản xuất cóđộ bụi và tiếng ồn lớn nên ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công nhân.Ý thức được vấn đề này, lãnh đạo Công ty có nhiều văn bản, thông tư, chỉ thị hướng dẫn thực hiện an toàn, VSLĐ trong các xí nghiệp, phân xưởng sản xuất nhằm cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, đáp ứng tái sản xuất sức lao động, nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Song, khi thực hiện vấn đề này con nhiều bất cập, cụ thể như: người công nhân chưa ýthức tự giác trong việc chấp hành kỷ luật của Công ty, hay Công ty chưa kiểm tra giám sát chặt chẽ người lao động.
  Do vậy, Công đoàn Công ty - đại diện cho quyền lợi người lao động tại Công ty, cần nhận thức đúng đắn về bảo hộ lao động nói riêng vàđảm bảo điều kiện lao động cho công nhân nói chung. Từđó dẫn tới sự thay đổi hành vi, điều chỉnh quan hệ lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với lý do trên tác giả quyết định lựa chọn đề tài:
  Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân”(Qua khoả sát tại Công ty CP may Chiến Thắng- năm 2006).  MỤCLỤC
  Mởđầu 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2
  3. Mục đích nghiên cứu 4
  4. ý nghĩa của đề tài 4
  4.1. Ý nghĩa khoa học 4
  4.2. Ý nghĩa thực tiễn 4
  5. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, khách thể nghiên cứu 5
  5.1. Đối tượng nghiên cứu 5
  5.2. Phạm vi nghiên cứu 5
  5.3. Khách thể nghiên cứu 5
  6. Phương pháp nghiên cứu 5
  6.1. Phương pháp chung 5
  6.2. Phương pháp cụ thể 6
  7. Giả thuyết và khung lý thuyết 6
  7.1. Giả thuyết nghiên cứu 6
  7.2. Khung lý thuyết 7
  Chương 1: Cơ sở lý luận 8
  1.1. Các lý thuyết có liên quan 8
  1.1.1. Lý thuyết phát triển bền vững 8
  1.1.2. Quan điểm Mácxit về sức khoẻ 8
  1.1.3. Lý thuyết xã hội học về lao động 9
  1.1.4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải thiện điều kiện làm việc cho CN VCLĐ 10
  1.2. Những khái niệm công cụ 11
  1.2.1. Môi trường lao động 11
  1.2.2. Điều kiện lao động 12
  1.2.4. Vai trò công đoàn 14
  1.2.5. Quan hệ xã hội 15
  chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 16
  2.1. Khái quát về công ty Cổ phần may Chiến Thắng. 16
  2.2. Đặc điểm lực lượng lao động và tổ chức sản xuất của Công ty 19
  2.2.1. Đặc điểm lực lượng lao động 19
  2.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 19
  2.3. Điều kiện lao động tại công ty Cổ phần may Chiến Thắng 21
  2.3.1. Môi trường lao động 21
  2.3.2. Máy móc, thiết bị của Công ty 27
  2.3.3. Hệ thống an toàn vệ sinh lao động trong Công ty 28
  2.3.4. Tình hình sức khoẻ của công nhân 32
  2.4. Môi trường xã hội 35
  2.5. Các hoạt động của Công đoàn Công ty với vấn đề cải thiện ĐKLĐ 37
  2.5.1. Hệ thống tổ chức Công đoàn Công ty CP may Chiến Thắng 37
  2.5.2. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức Công đoàn 40
  2.5.3. Công tác bảo hộ lao động của Công đoàn Công ty 41
  2.5.4. Các hoạt động của Công đoàn Công ty 42
  2.6. Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện ĐKLĐ cho công nhân 44
  2.6.1. Công đoàn tập hợp ý kiến phản ánh của công đoàn viên 44
  2.6.2. Công đoàn đề xuất các ý kiến của công đoàn viên vềĐKLĐ. 48
  2.6.3. Công đoàn đưa ra các phương án để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, kiến nghị NLĐ 50
  2.6.4. Công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATLĐ-VSLĐ và chính sách, chếđộ dành cho công nhân 53
  Kết luận 56
  1. Kết luận. 56
  2. Giải pháp. 58
  3. Khuyến nghị. 58
  Tài liệu tham khảo 62
  Phụ lục 1 63
  Phụ lục 2 72

  Hy vọng tài liệu Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân”(Qua khoả sát tại Công ty CP may Chiến Thắng- năm 2006) sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)