Luận Văn Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông cửu long

Kết quả 1 đến 1 của 1

LUẬN VĂN Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông cửu long

 1. #1
  Chuyên mục: XÃ HỘI HỌC Mã số tài liệu: 28418
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: ThongDanh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (666.2 KB, 10 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông cửu long

  MỤC LỤC


  Phần thứ nhất

  MỞ ĐẦU . 5
  I. Tính cấp thiết của đề tài . 6
  II. Mục đích nghiên cứu . 7
  III. Nhiệm vụ nghiên cứu . 7
  IV. Phương pháp nghiên cứu . 7
  V. Giới hạn của đề tài 8

  Phần thứ hai

  KHẢO SÁT ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐBSCL
  VÀ THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC Ở TIỂU HỌC . 8

  I. KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 9
  II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC SINH TIỂU HỌC . 13
  III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHỤ HUYNH HỌC SINH 15
  VI. KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ . 18
  V. MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NÂNG CAO
  CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐBSCL 19

  Phần thứ ba
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU
  LONG 24

  A. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU
  HỌC THEO CHỈ ĐẠO CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO . 26
  I. Công tác bồi dưỡng để đạt chuẩn . 26
  II.Bồi dưỡng để xây dựng phong trào 27
  B. BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC BẰNG NHỮNG
  CÔNG VIỆC CỤ THỂ 28
  I. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC 28
  I.1 Trả học sinh về đúng vị trí trung tâm của quá trình dạy - học . 28
  I.2Tạo môi trường học tập vui . 30
  I.3 Quy trình dạy học lớp có sinh yếu kém (HSYK) . 31
  I.4 Hỗ trợ Công nghệ thông tin trong giảng dạy 32
  II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DẠY HỌC .34
  II.1 Xây dựng khối cộng đồng giáo dục .34
  II.2 Tăng cường thiết bị dạy học trong giảng dạy tiểu học 36

  Phần thứ tư
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM 39

  I. PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM 40
  II. THỬ NGHIỆM 40
  II.1 Đợt 1: DỰ GIỜ TRƯỚC KHI DẠY THỬ NGHIỆM .40
  II.1.1 TỈNH TIỀN GIANG .40
  II.1.2 TỈNH HẬU GIANG .41
  II.1.3 TỔNG KẾT CHUNG VỀ DỰ GIỜ TRƯỚC THỬ NGHIỆM Ở
  HAI TỈNH TIỀN GIANG VÀ HẬU GIANG 42
  II.2 Đợt 2: DỰ GIỜ BÀI GIẢNG THỬ NGHIỆM 42
  II.2.1 Bài giảng điện tử .42
  II.2.2 Quy trình dạy học sinh yếu kém .44

  KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .45
  Kết luận 45
  Kiến nghị 46


  Hy vọng tài liệu Các giải pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học đồng bằng sông cửu long sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)