Luận Văn Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22

LUẬN VĂN Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục

 1. #1
  Chuyên mục: XÃ HỘI HỌC Mã số tài liệu: 7162
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Spamkeng Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (387.0 KB, 114 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục

  Mục lục

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lí do chọn đề tài 3
  2. Mục đích nghiên cứu 5
  3. Lịch sử nghiên cứu 5
  4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 5
  4.1. Đối tưọng nghiên cứu 5
  3.2. Khách thể nghiên cứu 5
  5. Giả thuyết khoa học 5
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
  7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6
  8. Phương pháp nghiên cứu 6
  Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7
  1. Cơ sỡ lý luận về ô nhiễm môi trường 7
  1.1. Các khái niệm cơ bản 7
  1.2. Các dạng ô nhiễm môi trường 9
  2. Thực trạng về môi trường ở thành phố Hà Tĩnh. 10
  3. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm 13
  3.1. Do hệ thống xử lý chất thải còn yếu kém 13
  3.2. Từ hoạt động kinh tế hằng ngày 14
  3.3. Ô nhiễm không khí do khí thải 14
  3.4. Do ý thức của người dân còn hạn chế 15
  4. Tác hại của việc ô nhiễm môi trường 16
  4.1. Tác hại của ô nhiễm môi trường về mặt tự nhiên. 16
  4.2. Tác hại của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người. 17
  4.3. Tác hại của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái 18
  4.4. Tác hại của ô nhiễm môi trường đối với kinh tế. 18
  5. Một số biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiêm môi trường. 19
  5.1. Các giải pháp bảo vệ môi trường 19
  5.2. Các giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 22
  5.3. Các giải pháp phòng ngừa và ứng phó với tai biến thiên nhiên và môi trường 23
  5.4. Hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu Trái đất. 23
  Phần 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 24
  1. Kết luận. 24
  2. Đề nghị 25
  2.1. Đối với cơ quan chức trách thành phố Hà Tĩnh 25
  2.2. Đề nghị đối với trường ĐH Hà Tĩnh 26
  2.3. Đề nghị đối với sinh viên 27
  Tài liệu tham khảo 28  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài

  Thế giới này luôn tồn tại nghững vấn đề gây tranh cãi, và môi trường không phài là ngoại trừ. Nhân loại đang thay đổi khí hậu của trái đất quá nhanh. Môi trường rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Môi trường cung cấp cho con người những điều kiện sống (như ăn ở,mặc hít thở .) Nếu không có điều kiện đó con người không thể sống tồn tại và phát triển được. Môi trường là một vấn đề lớn và một trong những vấn đề quan trọng nhất đang xảy ra trên thế giới của chúng ta. Như chúng ta đã biết, hiện nay sự nóng lên của trái đất bỡi các chất gây “hiệu ứng nhà kính” đã trở thành vấn đề môi trường có tính nóng của toàn cầu.
  Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trương đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giuwac phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường. Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường, nền kinh tế sẽ bị thiệt hại về trước mắt và lâu dài cũng như ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững. Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đã đẩy mạnh quá trình đô thị hóa dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm.
  Trong những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị cũng như công nghiệp hóa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh diễn ra rất nhanh chóng, trong khi đó các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác thải không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và sự gia tăng dân số. Do nguồn ngân sách của nhà nước có hạn, nên việc đầu tư cho lĩnh vực này còn khiêm tốn, mặt khác do sự thiếu ý thức của một số bộ phận dân cư (như vứt rác và xác chết động vật bừa bãi cụ thể như ở khu vự chợ Tĩnh và bờ sông Cầu Phủ, Phường Đại Nài, .) Vì vậy môi trường và mỹ quan đô thị thành phố Hà Tĩnh ngày càng xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là vấn đề cấp thoát nước, rác thải có khắp mọi nơi đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người dân thành phố Hà Tĩnh. Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn nói trên tôi quyết định chọn đề tài “ Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục”.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Thông qua khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tác động nhằm cải thiện sự ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân sinh sống ở đây.
  3. Lịch sử nghiên cứu
  Ô nhiễm môi trường là một vấn đề nhạy cảm và rất phức tạp trong nghiên cứu về thiên nhiên. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống của người dân nên đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu, từ việc nghiên cứu lý luận đến thực tế.
  * Các công trình nghiên cứu trong nước
  + Ngày 22/11/2009 Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết, ĐH Bình Dương nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt”
  + Ngày 3/7/2010 TS. Nguyễn Thế Chinh, Đinh Đức Trường, ĐH kinh tế quôc dân nghiên cứu đề tài “Tính thiệt hại kinh tế do tác động môi trường ở khu công nghiệp”.
  4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
  4.1. Đối tưọng nghiên cứu
  Thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục
  3.2. Khách thể nghiên cứu
  Nghiên cứu trên 10 phường, xã của thành phố Hà Tĩnh và một số vùng lân cận xung quanh thành phố Hà Tĩnh.
  5. Giả thuyết khoa học
  Với sự cố gắng không hề mệt mỏi nghiên cứu đề tài này. Tôi hy vọng nếu đề tài thành công và đi vào cuộc sống thì sẽ phần nào giải quyết được cơ bản tình hình ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân sống nơi đây.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  6.1. Hệ thống hoá các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu: Thực trạng ô nhiễm môi trường của thành phố Hà Tĩnh.
  6.2. Khảo sát đánh giá thực trạng ô nhiêm môi trương ở thành phố Hà Tĩnh và các yếu tố ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh
  6.3. Đề xuất một số biện pháp tác động nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây.
  7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  - Vì điều kiện thời gian không cho phép nên đề tài chỉ được tiến hành nghiên cứu trên 10 phường xã và một số vùng lân cận của thành phố Hà Tĩnh.
  - Đề tài chủ yếu đi sâu nghiên cứu một số vấn đề lí luận về thực trạng ô nhiễm môi trường và khảo sát thực trạng, bước đầu đề xuất một số biện pháp tác động.
  8. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các nhóm phương pháp sau :
  8.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại và hệ thống hoá tài liệu văn bản, lí luận.
  8.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát, trò chuyện, phỏng vấn, nghiên cứu sản phẩm hoạt động.
  Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  tranhungbs Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  20-02-13
  Bài viết
  20
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 4. #3
  D
  dangthang1809 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  28-02-13
  Bài viết
  9
  Thanks, tài liệu rất hay.


 5. #4
  D
  daituan123456789 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  25-03-13
  Bài viết
  25
  chuẩn, tks


 6. #5
  T
  tienhuynh2602 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  01-04-13
  Bài viết
  17
  thanks nhiều


 7. #6
  N
  nguyenthithuytrinh Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  08-04-13
  Bài viết
  6
  May quá có bài nộp rồi :))


 8. #7
  T
  thanh0007 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  16-04-13
  Bài viết
  38
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


 9. #8
  L
  ledinhhai2013 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-05-13
  Bài viết
  20
  khả năng trình bày vẫn chưa được đẹp, nhưng luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.


 10. #9
  N
  ngocvietdkdn Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  14-05-13
  Bài viết
  52
  Tài liệu này tham khảo được.


 11. #10
  V
  vu duy dung Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  15-05-13
  Bài viết
  11
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.


Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)